Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Internet

Eksperci o ACTA

O ACTA dyskutujš wszyscy
Fotorzepa, Bartosz Jankowski BJ Bartosz Jankowski
Nie cichnie dyskusja o ACTA. Przeczytaj pełnš treœć tego kontrowersyjnego dokumentu i zobacz, co powiedzieli o niej prawnicy i inni eksperci
Treœć ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), czyli umowy handlowej dotyczšcej zwalczania obrotu towarami podrabianymi można znaleŸć na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest ona udostępniona w języku polskim i angielskim. Zobacz treœć ACTA  

Eksperci o ACTA

Ograniczenie obrotu towarami podrabianymi i pirackimi jest ze wszech miar słuszne, wštpliwoœci budzi arsenał œrodków służšcych osišgnięciu tego celu – powiedział Maciej Barczewski, doktor, adiunkt Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Czytaj całoœć wypowiedzi w tekœcie: ACTA to nie tylko Internet Adwokat, partner w Kancelarii Krüger & Partnerzy Adwokaci i Radcy Prawni, stwierdził natomiast, że "celem ACTA jest walka z piractwem na szerokš skalę, nie zaœ z nastolatkami pobierajšcymi z sieci piosenkę ulubionego zespołu". Poznaj argumenty adwokata czytajšc tekst: ACTA nie taka straszna Teoretycznie większoœć instytucji, które przewiduje projektowana umowa handlowa dotyczšca zwalczania obrotu towarami podrabianymi (ang. Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA), już występuje na gruncie polskiego porzšdku prawnego zauważa Tymoteusz Barański, ekspert Fundacji Republikańskiej. Czytaj cały tekst: ACTA – powodów do paniki nie ma – sš powody do niepokoju   Zaniepokojenie treœciš ACTA wyraża natomiast Generalny Inspektor Danych Osobowych Wojciech Wiewiórowski w opinii, którš wysłał do resortu administracji i cyfryzacji. Stwierdził on m.in., że "podpisanie i ratyfikacja konwencji ACTA sš niebezpieczne dla praw i wolnoœci okreœlonych w konstytucji" . Przeczytaj tekst: GIODO: ACTA niebezpieczne dla konstytucyjnych praw i wolnoœci   Na koniec przypominamy orzeczenie ETS o filtrowaniu treœci w internecie. Europejski Trybunał Sprawiedliwoœci orzekł, że nie można zmusić dostawców internetu do zainstalowania systemu zapobiegajšcego nielegalnemu pobieraniu plików. Stanowiłoby to bowiem naruszenie Karty Praw Podstawowych UE. Rozstrzygnięcie to dotyczy bezpoœrednio wprowadzenia regulacji ACTA.   Zobacz więcej w tekœcie: ACTA sprzeczne z orzeczeniem ETS o filtrowaniu treœci w internecie
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL