Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służba zdrowia

Kara za podanie leku pacjentom po operacji serca

Fotorzepa, Bartlomiej Zborowski Bar Bartlomiej Zborowski
Pacjenci po operacji serca sš wypisywani do domu z receptš bez refundacji. Za leki muszš zapłacić kilkaset złotych
Takie dwa sygnały "Rz" dostała z Krakowa, z dwóch klinik kardiologicznych. Powodem wcale nie jest protest lekarzy. Medycy przestrzegajš przepisów ustawy refundacyjnej, które nakazujš im przepisywać refundowane leki wtedy, gdy majš one odpowiednie wskazania zapisane przy rejestracji produktu. Inaczej grozi im kara finansowa nałożona przez NFZ. – To najpoważniejszy z problemów, które niesie ze sobš ustawa refundacyjna – przyznaje Wiesław Latuszek-Łukasiewicz z branżowego wydawnictwa Medycyna Praktyczna. – Wiele leków, nawet jednš pištš, lekarz przepisuje, opierajšc się na wiedzy medycznej, a nie na wskazaniach producenta. Leki, które dostali krakowscy pacjenci, wskazań do podawania po operacji nie majš – rejestrujšc je, producent zapisał, że stosuje się je,by zapobiegać zawałom. Dopiero gdy zaczęli ich używać kardiolodzy, okazało się, że ratujš życie także po operacji, która była wykonywana w trakcie zawału. Co więcej – w liœcie do ministra zdrowia dr Edyta Karasek, dyrektor medyczny EMC Instytut Medyczny (giełdowa spółka prowadzšca kilka szpitali i przychodni), napisała: "Lekarze mimo najszczerszych chęci nie sš w stanie zweryfikować wskazań medycznych, dla jakich produkt leczniczy został zarejestrowany, i jaka przysługuje pacjentowi refundacja". Charakterystyka Produktu Leczniczego, w której zawarte sš wskazania rejestracyjne, jest dla lekarzy po prostu niedostępna. Nie ma jej na żadnej z urzędowych stron – Ministerstwa Zdrowia ani NFZ. Dokumentów rejestracyjnych dla wszystkich leków nie ma też Urzšd Rejestracji Leków: dysponuje on danymi tylko tych farmaceutyków, które były rejestrowane w Polsce – i to po  1 maja 2011 roku! "Urzšd nie dysponuje bazš danych, w której sš wszystkie wskazania rejestracyjne wszystkich produktów leczniczych dopuszczonych w Polsce do obrotu!" – oburza się dr Karasek.
Kilka dni temu "Rz" pisała o alarmie, który podnieœli reumatolodzy – wiele podstawowych leków używanych w ich dziedzinie zostało zarejestrowanych np. jako œrodki przeciwdziałajšce odrzuceniu przeszczepu. Firmom nie opłaca się prowadzenie kosztownych badań i rejestrowanie ich w innych wskazaniach. Powody do niepokoju majš też lekarze innych specjalnoœci. Do redakcji "Rz" odezwali się np. pediatrzy – nawet 80 proc. stosowanych przez nich leków nie ma w dokumentach rejestracyjnych zapisane, że można je stosować u dzieci. "Sš też takie leki, w których jest ta sama czšsteczka chemiczna, ale jeden jest zarejestrowany do stosowania u dzieci do czterech, a drugi do szeœciu lat. Ci lekarze, którzy jeszcze przepisujš leki poza wskazaniami robiš to tylko dlatego, że nie zorientowali się, co im grozi" – napisał nasz czytelnik. Dotyczy to także psychiatrów. Wykorzystujš oni np. skutek uboczny leku przeciwalergicznego, jakim jest sennoœć, do uspokajania pacjenta. Ile kosztuje ustawa refundacyjna

Pacjenci dopłacš 300 mln zł

Firma badawcza IMS Health obliczyła koszt zmian wprowadzonych przez ustawę refundacyjnš. To pierwsze takie zestawienie od ogłoszenia nowych list. W sumie pacjenci zapłacš za leki refundowane więcej niż do tej pory. Według IMS ich wydatki wzrosnš o blisko 300 mln zł, czyli ok.  3,7 proc. Zaoszczędzi NFZ – ok. 738 mln. Sytuacja będzie jednak różna dla różnych chorych. Eksperci oceniajš, że spoœród 2668 leków obecnych na listach refundacyjnych (833 produkty "wypadły" z refundacji) 656 będzie miało wyższe ceny (nawet o  50 proc.), 1974 ceny niższe (nawet o 78 proc.). Nie oznacza to bezpoœredniej korzyœci dla pacjenta – ważniejsze dla niego jest, ile do jego leku dopłaca państwo. A tu leki zostały podzielone niemal równo: do 1313 leków NFZ dopłaci więcej niż dotšd, do 1323 mniej. I to – jak podaje IMS Health – będzie miało istotny wpływ na wydatki chorych.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL