Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

Stan wojenny: strajk w Hucie Katowice

Encyklopedia „Solidarnoœci”
Trzydzieœci lat temu, a dokładnie 23 grudnia 1981 roku zakończył się strajk w Hucie Katowice. O godzinie pištej rano odbyło się ostatnie zebranie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, który podjšł decyzję o końcu protestów. Z zakładu wyszło ponad trzy tysišce strajkujšcych. Częœć z nich opuœciło teren huty przez dziury w płotach, inni przeszli przez bramę głównš. Tam czekała na nich milicja. – Zapakowali nas do więŸniarek i po kilkugodzinnym postoju na parkingu huty zaczęli rozwozić nas po całym terenie. Oczywiœcie nie mieliœmy pojęcia, dokšd nas wiozš. Dopiero w nocy, z okien celi, któryœ ze współwięŸniów odgadł, że to Będzin – będzie potem wspominał Zbigniew Kupisiewicz, uczestnik akcji protestacyjnej, który był też redaktorem naczelnym „Wolnego Zwišzkowca". Ta gazeta była wydawana podczas strajku codziennie, a czasami nawet kilka razy dziennie. Strajk w Hucie Katowice rozpoczšł się 13 grudnia 1981 roku na wieœć o wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego. Od godziny pištej rano pracownicy zarówno nocnej, jak i dziennej zmiany zablokowali bramy, którymi można było wjechać na teren huty. Powstał też liczšcy 11 osób Zakładowy Komitet Strajkowy, na którego czele stanšł Antoni Kusznier. O godzinie ósmej został ogłoszony strajk okupacyjny. Dzień póŸniej milicja przypuœciła pierwszy atak na Hutę Katowice i zatrzymała 100 osób. Jeszcze tego samego dnia do strajkujšcych dołšczyli pracownicy innych, mniejszych zakładów. Zakładowy Komitet Strajkowy przekształcił się w Międzyzakładowy Komitet Strajkowy.
Po zakończeniu protestu dla jego uczestników nastšpił czas przesłuchań, aresztowań, internowań oraz zwolnień z pracy. Liderów strajku skazano na kary wieloletniego więzienia.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL