Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nauka

Obywatelska mapa skażeń

radioactiveathome.org
System wczesnego ostrzegania o skażeniu radioaktywnym chcš stworzyć wolontariusze w ramach projektu internetowego Radioactive
Twórcy projektu majš ambicję stworzenie œwiatowej mapy promieniowania gamma. Mapa tworzona jest na podstawie pomiarów czujników, kupionych przez wolontariuszy i podłšczonych do ich domowych komputerów przez port USB. W Europie działa już 60 takich czujników, połowa z nich znajduje się u polskich ochotników. Organizatorzy zebrali zamówienia na kolejne 200, które majš dotrzeć do chętnych w styczniu 2012 roku. Projekt nie podlega żadnym placówkom państwowym. Zarówno oprogramowanie jak i schemat użytego detektora promieniowania dostępne sš na podstawie licencji GNU General Public License (GPL) i dostępne w Internecie.
Projekt powstał na fali zainteresowania problemami bezpieczeństwa zwišzanymi z energetykš jšdrowš po awarii elektrowni atomowej Fukushima. Wstrzšsnęła ona œwiatem 11 marca 2011 roku. Już kilka dni po katastrofie rozpoczęły się prace nad stworzeniem prototypu taniego czujnika mogšcego służyć jako sprzęt wykorzystywany w domowych komputerach. Formalnie projekt wystartował 16 kwietnia 2011 roku. W sierpniu administratorzy projektu ogłosili zbiórkę na pierwszš partię czujników. Koszt jednego waha się od 90 do 120 zł (w zależnoœci od kursu euro). Co jakiœ czas (domyœlnie co 20 minut) czujnik wysyła wyniki pomiarów na serwer. Dane z czujników umieszczane sš na mapie dostępnej na stronie http://radioactiveathome.org/pl. Wszelkie informacje o projekcie znajdujš się na platformie BOINC, służšcej do tzw. przetwarzania rozproszonego, działajšcego na podobnej zasadzie jak słynne SETI@Home, gdzie wolontariusze użyczali swoich komputerów do analizy sygnałów dochodzšcych do nas z odległego kosmosu. Na platformie BOINC działa dziœ ponad 100 projektów, jest œród nich kilka polskich. Największš popularnoœciš cieszš się te w których wolontariusze udostępniajš swoje komputery do badań, majšcych na celu wynalezienie nowych leków. Jest wœród nich World Community Grid, który ma służyć m.in. walce z AIDS i różnymi odmianami raka. Wœród polskich projektów jest Mersenne@Home, gdzie internauci próbujš wspólnie na swych komputerach poszukiwać liczb Mersenne'a (liczby postaci 2 do potęgi p; minus 1). Dużš popularnoœciš cieszy się także Enigma@Home, projekt, który zajmuje się rozszyfrowaniem trzech ostatnich wiadomoœci zakodowanych przez niemieckš Enigmę podczas II Wojny Œwiatowej.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL