Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wiadomoœci

Historia: Wielki Głód na Ukrainie - rozmowa

Najnowsze ustalenia mówiš o ok. 3 mln ofiar Wielkiego Głodu
AFP/RIA NOVOSTI
Kanibalizm wynikał z tego, że ludziom zakazano opuszczania Ukraińskiej SRR bez specjalnych przepustek - mówi dr Robert Kuœnierz, historyk z Akademii Pomorskiej
Ukraina obchodzi dziœ Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu. Zdecydowana większoœć historyków jest zgodna co do tego, że został on wywołany z premedytacjš przez władze Zwišzku Sowieckiego. Spór toczy się o to, czy chodziło o walkę z kułakami, czy o tłumienie niepodległoœciowych dšżeń Ukraińców. Robert Kuœnierz: Chodziło o jedno i o drugie. Rozpoczęta w 1929 roku przymusowa kolektywizacja rolnictwa w ZSRR, na Ukrainie przebiegała wyjštkowo brutalnie. Chłopom narzucono obowišzek nieodpłatnego oddawania żywnoœci w iloœciach, które znacznie przekraczały możliwoœci gospodarstw i kołchozów. Chłopi nie byli w stanie się z tego wywišzać. W 1932 roku pod naciskiem Wiaczesława Mołotowa, który odpowiadał wtedy za zmuszanie Ukraińców do dostarczania kontyngentów żywnoœci, ukraińskie politbiuro zarzšdziło, że chłopi muszš oddawać zboże, które miało być przeznaczone na zasiewy. Na gospodarstwa, które nie wywišzywały się z kontyngentów, nakładane były kary w postaci piętnastokrotnej miesięcznej dostawy mięsa, czyli chłopi musieli oddawać jeszcze więcej żywnoœci. Paradoks polegał na tym, że lata 1932 – 1933 były okresem dobrych zbiorów. Zboże rosło, a ludzie umierali z głodu. Zaczšł się szerzyć kanibalizm. Wiadomo, jaka była skala tego zjawiska?
Kanibalizm wynikał z tego, że ludziom zakazano opuszczania Ukraińskiej SRR bez specjalnych przepustek. A chłopi ich nie dostawali. Wprowadzono też w życie zredagowane osobiœcie przez Stalina tzw. prawo pięciu kłosów. Zerwanie najmniejszej iloœci zboża albo wykopanie kilku kilogramów warzyw groziło dziesięcioletnim pobytem w łagrze albo karš œmierci. Dokumenty partyjne mówiš o dwóch rodzajach kanibalizmu: ludożerstwie i trupożerstwie. Większoœć tych aktów popełnili rodzice, którzy zjadali swoje martwe dzieci. Ale działały też całe grupy, które trudniły się zabijaniem ludzi na mięso. Na bazarach zaczšł obowišzywać zakaz sprzedaży zwierzšt w kawałkach, żeby ustrzec się przed handlem ludzkim mięsem. Wiadomo o ok. 2500 sprawach sšdowych o kanibalizm. W każdej z nich mogło być oskarżonych kilka albo kilkanaœcie osób. Wiele przypadków nie zostało nigdzie odnotowanych. Głód dotknšł głównie Ukraińców, ale także innych narodowoœci. Wœród ofiar byli też Polacy? Najnowsze ustalenia mówiš o ok. 3 mln ofiar Wielkiego Głodu. Ukrainę zamieszkiwało wówczas wiele narodowoœci, a głód dotknšł wszystkich jej mieszkańców: Rosjan, Greków, Żydów, Bułgarów, a także mniejszoœć polskš z rejonu Żytomierza czy Kamieńca Podolskiego. Nie ma precyzyjnych danych na temat liczby polskich ofiar, ale szacuje się jš na 20 – 60 tys. W Zwišzku Sowieckim byli wówczas zachodni korespondenci, którzy często nie pisali, co się na Ukrainie dzieje. Dlaczego? Niektórzy korespondenci byli po prostu agentami sowieckimi, inni kłamali z sympatii do komunizmu. Najlepszym przykładem takiego dziennikarza był Walter Duranty, korespondent „New York Timesa", który pisał, że sytuacja jest trudna, ale nikt nie głoduje. W 1932 roku Duranty dostał Nagrodę Pulitzera za swoje rzekomo obiektywne reportaże z ZSRR. A ci, którzy pisali uczciwe relacje, spotykali się z wrogoœciš zachodnich komunistów.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL