Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

Chrystus kontra dynia

Abp Sławoj Leszek GłódŸ zaznacza, że Koœciół ostrzega przed angażowaniem się w jakiekolwiek formy okultyzmu i magii
Fotorzepa, Piotr Wittman Piotr Wittman
Pogański zwyczaj może być niebezpieczny – ostrzegajš duchowni
„Koœciół ostrzega przed angażowaniem się w jakiekolwiek formy okultyzmu i magii" – przypomniał abp Sławoj Leszek GłódŸ w komunikacie do wiernych archidiecezji gdańskiej. Podkreœlił też: „Korzenie „Halloween" sięgajš pogańskich obchodów œwięta duchów i celtyckiego boga œmierci. Autor „Biblii Szatana" i twórca współczesnego satanizmu Anton Lavey stwierdził, iż noc z 31 paŸdziernika na 1 listopada jest największym œwiętem lucyferycznym".

Ekumeniczna Noc

Jak zaznaczył abp GłódŸ, „wdrażanie dzieci, młodzieży i częœci dorosłych w przyzwolenie na praktyki okultystyczne, choćby pod pozorem zabawy („przekupywanie duchów") należy (...) uznać za niezgodne z naukš Koœcioła. Pogańskie w swojej istocie obchody wigilii uroczystoœci Wszystkich Œwiętych praktykowane przez ludzi uznajšcych się za chrzeœcijan zubażajš ich duchowo".
– Halloween to symbol poganizacji naszego œwiata – zgadza się Andrzej Grupa z Poznania. – A my, zwykle nieœwiadomie, coraz głębiej wchodzimy w tę przestrzeń. Potrzeba alternatywy, by tak się nie działo – podkreœla. Takš alternatywš ma być Ekumeniczna Noc Koœcioła, której towarzyszy hasło „Chrystus mocniejszy od dyni". Impreza odbędzie się w poniedziałek wieczorem w poznańskiej parafii ewangelicko-metodystycznej. – Planujemy nabożeństwo, rozważania na temat wielkich postaci chrzeœcijaństwa, warsztaty poœwięcone fair trade, czyli sprawiedliwemu handlowi – wylicza Barbara Ostryk, jedna z organizatorek. – Młodzi ludzie będš mogli napić się kawy czy herbaty wytworzonej w krajach rozwijajšcych się, przede wszystkim jednak wspólnie się pomodlić i porozmawiać. Ekumeniczna Noc Koœcioła po raz pierwszy została zorganizowana w ubiegłym roku. Zgromadziła około 150 osób różnych wyznań, którzy wspominali m.in. Marcina Lutra i błogosławionš Chiarę Luche Badano. – Niewielki koœciół pękał w szwach – opowiada Andrzej Grupa. I dodaje: – Takich antyhalloweenów jest coraz więcej, choćby w PrzeŸmierowie pod Poznaniem. Zostanie tam zorganizowany „Wieczór œwiętych" z tańcem, przebraniami, zimnymi ogniami.

Droga ze œwiętymi

Przykłady można mnożyć. W niedzielę przez warszawskie Bródno przeszła procesja z relikwiami m.in. œw. ojca Pio, bł. Jana Pawła II, bł. Matki Teresy z Kalkuty. Zorganizowali jš studenci z duszpasterstwa akademickiego. „Mamy nadzieję, że droga ze œwiętymi będzie alternatywš dla komercyjnego Halloween" – napisali w Internecie. Inni młodzi ludzie w przeddzień 1 listopada spotkajš się w koszalińskiej katedrze. – Noc œwiętych to zaduma, nadzieja i œwiatło, które rozproszy ciemnoœć pełnš strachu i duchów – podkreœlajš organizatorzy. „Noce œwiętych" odbędš się też w kilku parafiach archidiecezji gnieŸnieńskiej, zaœ w gdańskim koœciele œw. Trójcy młodzież zgromadzi się na czuwaniu, któremu towarzyszy hasło „Holy Wins" („Œwięty Zwycięża"). Koœcioły chrzeœcijańskie przypominajš wiernym – 1 listopada czcimy œwiętych i wspominamy zmarłych, a zabawy spod znaku dyni znajdujš się na przeciwnym biegunie. – 1 listopada, zwłaszcza w polskiej tradycji, jest œwiętem niezwykle ważnym – zaznacza dr Ewa Klekot, antropolog z UW. – Wspominanie zmarłych cementuje wspólnotę, buduje jej tożsamoœć. Nie sšdzę, by Halloween było w stanie poważnie temu zagrozić. –Dziesięciu osobom może nie szkodzić, a jedenastej zaszkodzi – mówi ks. Jan Ostryk, proboszcz parafii ewangelicko-metodystycznej w Poznaniu. – Zło nigdy nie przychodzi do nas otwarcie pod swoim szyldem. Gdyby tak było, nikt by go nie kupił. Masz pytanie, wyœlij e-mail do autora l.zalesiński@rp.pl
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL