Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komentarze

Cukrzyk, czyli nacišgacz

Odchodzšc z resortu zdrowia na stanowisko trzeciej osoby w państwie, pani Ewa Kopacz zdšżyła jeszcze odebrać cukrzykom refundację pasków do glukometrów.
Od przyszłego roku opakowanie, które dziœ na receptę kosztuje 2 ? 3 złote, kosztować będzie około 30. Decyzja sama w sobie jakoœ tam zrozumiała ? komuœ trzeba zabrać, a przecież nie urzędnikom, z których jednš czwartš, 100 tysięcy, zatrudniła PO, ani nie równie rozroœniętej „sferze publicznej”, bo wszystko to wszak rezerwuary żelaznego elektoratu władzy. Cukrzyca zaœ to, przynajmniej wedle stereotypu, choroba ludzi starszych, a jak starszych, to wiadomo:  gorzej wykształconych, z wiochy i w ogóle pisowców. Zabranie babci możliwoœci odpowiedniego dozowania insuliny uchroni salony przed „powrotem IV RP” jeszcze skuteczniej, niż zabranie jej dowodu. Sama decyzja to jednak jedno, a argumentacja, która jej towarzyszy ? drugie. Pani ? jeszcze ? minister zdrowia wyjaœniła, że „pacjenci w większoœci nadużywali samokontroli w zakresie pomiaru cukru we krwi, a płacił za to resort”. Pani Ewa Kopacz jest podobno lekarzem. Gdy brednie o staruszkach, którzy wytwarzajš w przychodniach kolejki bo chodzš do lekarza niepotrzebnie, z nadmiaru wolnego czasu, opowiadała Joanna Mucha, to można było się pocieszać, że ta arogancja jest udziałem osoby młodej i, delikatnie mówišc, słabo zorientowanej. Ale gdy o „nadużywaniu samokontroli w zakresie pomiaru cukru we krwi” plecie lekarz, to nieprzyzwoitoœć i arogancja władzy przekracza już wszelkie granice.
Cukrzyca, choroba cywilizacyjna, to problem kilku milionów Polaków ? i, niestety, ta liczba stale roœnie. Nie wdajšc się w szczegóły (bo tak właœciwie kryjš się pod tš nazwš kilka różnych chorób, dajšcych ten sam objaw) podniesiony poziom cukru we krwi niszczy małe naczynia krwionoœne i zakończenia nerwowe. Prowadzi to do rozmaitych skutków, a wszystkie sš straszne ? udar, zawał, œlepota, dysfunkcja nerek, obumieranie i koniecznoœć amputacji palców oraz całych kończyn. Dlatego podstawowš sprawš przy cukrzycy jest kontrolowanie poziomu cukru ? glikemii, mówišc fachowo ? na bieżšco i natychmiastowe reagowanie, jeœli się on niebezpiecznie podnosi. WypowiedŸ pani jeszcze minister jest skandaliczna po dwakroć. Po pierwsze, oburzajšca jest pogarda kolejnej już osoby z upojonego sukcesem obozu władzy okazywana chorym. Trzeba wyjštkowej jej dozy i wyjštkowej urzędniczej znieczulicy, by sugerować, że cukrzyk kłuje się po palcach kilka razy dziennie dla perwersyjnej przyjemnoœci, i jeszcze oskarżać go, że w ten sposób wpuszcza „resort” w niepotrzebne koszta. Ale oprócz dyskwalifikujšcej paniš Kopacz jako lekarza pogardy dla pacjentów jest też w tej wypowiedzi bezmiar głupoty. Bo jakaż logika stoi za decyzjš o odebraniu refundacji cukrzykom? Nawet podchodzšc do sprawy bezdusznie, wyłšcznie liczšc koszty, trudno nie stwierdzić, że zachęcanie diabetyka (jak to się fachowo nazywa) do jak najczęstszej kontroli to właœnie to, co najbardziej się opłaca. Im częœciej glukometr pokaże mu przekroczenie normy, tym większa szansa, że zareaguje ? może zmieni dietę, może zacznie się ruszać, może w ostatecznoœci zwiększy dawkę insuliny. A każdy miesišc, kiedy diabetyk utrzymuje „wyrównanie glikemii” to mniejsze ryzyko powikłań. Jeœli natomiast codzienne badanie poziomu cukru staje się luksusem ? a dla wielu chorych dodatkowe sto złotych miesięcznie może być poważnym obcišżeniem ? nieuchronnym skutkiem musi być wzrost liczby owych powikłań. A, jak się wspomniało, prawie zawsze prowadzš one do szybkiej utraty przez chorego zdolnoœci do pracy. Prawie zawsze leczenie wywołanych nie wyrównanš cukrzycš schorzeń jest drogie, i prawie zawsze oznaczajš one rentę inwalidzkš. Oto myœlenie pani minister Kopacz i jej formacji w całej krasie ? oszczędŸmy dzisiaj milion, żeby w następnych latach stracić z tytułu tych oszczędnoœci miliard. Przecież Wódz powiedział wyraŸnie, że ważne jest tylko „tu i teraz”. Wyborcy, którzy za takie dbanie o ich „tu i teraz” nagrodzili Partię drugš kadencjš, powinni pamiętać, że oni też zacznš kiedyœ chorować. Naprawdę nie życzę im aż tak Ÿle, żeby za karę kiedyœ ich dzieci zafundowały im władzę tak traktujšcš przewlekle chorych, jak dziœ traktuje ich ekipa pani Kopacz.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL