Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Medycyna i zdrowie

Podświetlony nowotwór

ROL
Nowotwór nakarmiony zabarwionš witaminš jest łatwym celem chirurga
Chirurdzy po raz pierwszy zastosowali barwnik, który pozwolił zidentyfikować niewielkie skupisko komórek nowotworowych. W Centrum Medycznym Uniwersytetu Groningen w Holandii przeprowadzili operację wycięcia raka jajnika. Metodę znaczenia chorej tkanki opracował zespół z Purdue University w USA. Kierował nim prof. chemii Philip Low. Wyniki zabiegu zespół badaczy opisał w „Nature Medicine". – Rak jajnika jest bardzo trudny do zobaczenia, a technika ta pozwoli zauważyć guza 30 razy mniejszego niż dotychczas – powiedział prof. Low. – Poprawa wykrywania raka pozwala na skuteczniejsze usunięcie chorej tkanki.
Metoda ta pozwoliła dostrzec skupisko komórek nowotworu wielkoœci jednej dziesištej milimetra, podczas gdy dotychczas najmniejsze dostrzegalne ognisko miało 3 mm. Dwie godziny przed zabiegiem lekarze podali chorej kwas foliowy – witaminę z grupy B wzbogaconš o barwnik fluorescencyjny. To wystarczajšcy czas na zwišzanie czšsteczek witaminy przez komórki nowotworowe. Barwnik działa jak „urzšdzenie naprowadzajšce". Urzšdzenie zarejestrowało œwiecenie barwnika i wygenerowało obraz nowotworu na monitorze komputera. Podczas zabiegu chirurdzy usunęli u chorej 34 ogniska choroby. Przy użyciu tradycyjnych metod obserwacji mieliby szansę dostrzec ich zaledwie siedem. – Taka metoda wykrywania nowotworu pasuje znakomicie do współczesnej techniki operacyjnej – powiedział prof. Gooitzen van Dam z Uniwersytetu Groningen, chirurg przeprowadzajšcy zabieg. – Jest bardzo łatwa w użyciu zarówno w chirurgii otwartej, jak i laparoskopowej. Myœlę, że metoda „oœwietlania" stanie się nowym standardem w chirurgii raka w bardzo krótkim czasie. Prof. Low zauważył, że kwas foliowy może być użyty jako koń trojański, który wchłonie witaminę wraz z barwnikiem. Większoœć komórek nowotworowych jajników pochłania wielkie  jego iloœci. Potrzebny jest im do rozwoju i podziału. Rak jajnika jest jednym z najbardziej głodnych kwasu foliowego. 85 proc. komórek tego nowotworu posiada receptory tego zwišzku. Rak trzonu macicy ma ich ok. 80 proc., rak płuc, wštroby, piersi i jelita grubego  ok. 50 proc. Dlatego naukowcy zastanawiajš się, jak namierzyć te komórki, które nie pochłaniajš kwasu foliowego. Low planuje zastosowanie innych barwników fluorescencyjnych, np. czerwonego, który byłby bardziej intensywny i lepiej widoczny przez tkanki. – Chcemy być w stanie widzieć więcej, poza warstwę wierzchniš – powiedział  badacz. – Różne typy nowotworów majš okreœlonš charakterystykę, rozgałęziajš się w głšb narzšdów. Będziemy rozwijać tę technologię. masz pytanie, wyœlij e-mail do autora k.urbanski@rp.pl
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL