Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Hotele

Setki hoteli do wzięcia

Fotorzepa, Filip Frydrykiewicz F.F. Filip Frydrykiewicz
Częœć inwestorów budujšcych hotele przeinwestowało. Teraz chcš się pozbyć nierentownych obiektów
Mimo kryzysu, inwestorzy budujš nowe hotele. W cišgu ostatnich czterech lat ich liczba w Polsce zwiększyła się o jednš czwartš. Według Instytutu Hotelarstwa, od lipca 2007 roku do lipca 2011 przybyło 512 skategoryzowanych obiektów hotelowych dysponujšcych 28 tysišcami pokojów. Łšczna wartoœć inwestycji wyniosła w tym czasie 5,9 – 6,1 mld zł. – A jeœli dodamy do tego wydatki na modernizację i rozbudowę istniejšcych hoteli, napędzane dotacjami z Unii Europejskiej, kwota ta może być większa jeszcze o pół miliarda – ocenia szef branżowego miesięcznika „Hotelarstwo" Andrzej Szafrański. Tylko tegoroczne inwestycje mogš być warte prawie miliard złotych. Na poczštku ubiegłego miesišca w Polsce działało 1991 hoteli.
Ruch w budownictwie hoteli napędziły dobre prognozy z lat 2006 - 2008, a także zwiększone możliwoœci produkcyjne deweloperów, którzy w czasie kryzysu zmniejszyli liczbę inwestycji w budownictwie mieszkaniowym. Ożywiły się także inwestycje w obiekty konferencyjne. Tych ostatnich coraz więcej powstaje poza dużymi aglomeracjami. Konferencyjnym centrum stajš się m.in. okolice Zalewu Zegrzyńskiego i podwarszawskiego Serocka. Według MICE Poland, już teraz w tej gminie znajduje się pięć hoteli, cztery centra konferencyjne i dziewięć oœrodków szkoleniowo-wypoczynkowych. Wkrótce ta lista powiększy się o Hotel Narvil Conferencje & Spa (328 pokojów, do 2 tys. goœci), a także o kolejne miejsca w rozbudowywanym Hotelu Warszawianka. Ten ostatni ma własnš plażę, spa i aquapark, a od wiosny będzie oferował jeszcze 40 sal konferencyjnych, a także kasyno. Rozbudowa ma kosztować ok. 100 mln zł. Jak mówi dyrektor generalny Warszawianki Stanisław Dubrow, prace zaczęły się jeszcze w czasie kryzysu. Spora częœć hoteli należšcych do inwestorów indywidualnych nie zdołała się jednak dostosować do potrzeb rynku: majš w danym miejscu nieodpowiedni standard, wielkoœć lub po prostu złš lokalizację. - Zsumowanie tych czynników obniża rentownoœć. W efekcie roœnie liczba hoteli wystawianych na sprzedaż – twierdzi Szafrański. Jego zdaniem, obecnie do sprzedaży oferowanych jest  co najmniej 200 - 250 hoteli i innych obiektów noclegowych. Eksperci branży podkreœlajš, że przy rozpoczynaniu inwestycji szczególnie ważna jest relacja nakładów do przychodów. Brak rzetelnych analiz może spowodować przeinwestowanie. Według partnera w zespole doradztwa hotelowego Horwath HTL Janusza Mitulskiego, inwestor, gdy zyski operacyjne nie wystarczajš na spłatę kredytu, ma nie tylko kłopoty z zarzšdzaniem hotelem. Może też mieć trudnoœć z jego sprzedażš, bo nie uzyska ceny pokrywajšcej nakłady. – Mamy teraz poprawę koniunktury w branży, więc moment na sprzedaż wydaje się właœciwy. Ale wiele prywatnych hoteli będzie mieć problem ze znalezieniem nabywcy – uważa Mitulski. Obecne wysokie tempo inwestycji ze 100 - 120 hotelami rocznie będzie jednak wkrótce spadać. Należy także spodziewać się zmian w strukturze rynku. Chociaż wcišż dominujš na nim inwestorzy indywidualni, budujšcy zwykle hotele z 50 - 80 pokojami, to systematycznie roœnie liczba projektów dużych obiektów wznoszonych obiekty we współpracy z międzynarodowymi grupami hotelowymi. Dysponujš nie tylko stoma i więcej pokojami, ale majš bardziej dobrane do lokalizacji programy funkcjonalne.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL