Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Styl życia

Hubertus Spalski 2011

fot. Michał Marcinkowski
__Archiwum__
To był już 11. „nowożytny” spalski Hubertus, jeœli nie liczyć tych przedwojennych, zainicjowanych przez prezydenta myœliwego Ignacego Moœcickiego. Te nowe w cišgu 11 lat też przeszły ogromnš metamorfozę
Mało jest w naszym kraju miejscowoœci, które mogš się poszczycić tak bogatymi tradycjami myœliwskimi jak Spała, miejscowoœć nad Pilicš, wœród lasów będšcych wspomnieniem dawnej Puszczy Pilickiej. Proboszcz spalskiej parafii, Nadleœnictwo Spała i okoliczni myœliwi podjęli w 2000 roku próbę powrotu do tych tradycji. Tegoroczny, 11. już Hubertus Spalski œwiadczy o tym, że inicjatywa trafiła na podatny grunt. Zainaugurowano tym razem nowy wštek spalskiego Hubertusa – Spalski Festiwal Kulinarny „Oswajamy dziczyznę". Do udziału w konkursie profesjonalistów zgłosiło się kilkanaœcie ekip z szefami kuchni restauracji specjalizujšcych się w potrawach z dziczyzny. To kontynuacja procesu oswajania współczesnej polskiej kuchni z dziczyznš, owocami leœnego runa, przywracania dziedzictwa kulturowego przy zastosowaniu nowoczesnych metod i jednoczesnym zachowaniu tradycji. Na festiwal składały się konkursy kulinarne profesjonalistów, pasjonatów i amatorów, juniorów, wspólne pieczenie dzika, konkurs nalewek. O œwicie zagrały rogi. Najpierw zwołujšc myœliwych na hubertowskš mszę, celebrowanš przez księdza myœliwego z Niebieskich ródeł Marka Izydorczyka, kapelana myœliwych woj. łódzkiego. Potem wyruszono na łowy. Najprawdopodobniej największe takie polowanie w kraju. W tym Hubertusie uczestniczyło 220 myœliwych z całego kraju, a nawet z zagranicy. Choć to polowanie œwišteczne i symboliczne, na tradycyjny pokot na łšce nad Pilicš złożyły się trzy jelenie, szeœć dzików, pięć lisów, 112 bażantów i siedem kaczek. Spalski bór i œw. Hubert najwyraŸniej i też tradycyjnie – darzyli.
Głównym punktem programu Hubertusa jeŸdzieckiego w niedzielę, 17 paŸdziernika 2010 roku, była gonitwa za lisem, ale miała ona znów bogatš i malowniczš oprawę, liczne stoiska handlowe, „biesiadne", prezentacje psów i ptaków myœliwskich, przeróżnych ras koni. Swym widokiem zachwycali ułani, amazonki w strojach z czasów Grunwaldu, najbardziej chyba Jerzy, nomen, omen, Sienkiewicz z Oblęgorka, w kostiumie i rynsztunku żywcem chyba zdartym z Andrzeja Kmicica. W konnym Hubertusie, którego organizacyjnš duszš był jak zwykle myœliwy i jeŸdziec Jan Królikowski, wzięło tym razem udział aż 89 jeŸdŸców i koni. Po lisiš kitę skutecznie sięgnšł Roch Jagieliński, wnuk mastera Romana Jagielińskiego, dosiadajšcy konia o imieniu Laredo.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL