Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie z rynku

Koniec spółdzielni mieszkaniowych

Fotorzepa, pn Piotr Nowak
Majštek trafi do mieszkańców tworzšcych wspólnoty. Dotychczasowi prezesi mogš stracić stanowiska. Mieniem będš gospodarować zarzšdcy
Parlamentarzyœci szykujš rewolucję w spółdzielniach mieszkaniowych. Proponujš, by w bloku lub kilku budynkach zlokalizowanych na jednej działce, w których został wykupiony choćby jeden lokal, powstawała wspólnota mieszkaniowa. Spółdzielnia w takiej wspólnocie miałaby taki sam status jak inni właœciciele lokali. – Dziœ osoba, która wykupiła lokal, nie ma wpływu na to, jak jest zarzšdzana jej własnoœć. Nadal bowiem zajmuje się tym spółdzielnia. Chcemy to zmienić – tłumaczy posłanka Lidia Staroń, przewodniczšca sejmowej podkomisji nadzwyczajnej pracujšcej nad projektem nowej ustawy dotyczšcej spółdzielni mieszkaniowych.  
W tym tygodniu podkomisja chce zakończyć prace nad nim. – Podoba nam się ta propozycja – mówi Paweł Backiel, prezes Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego w Białymstoku. – Właœciciele zacznš nareszcie wybierać, kto będzie gospodarował ich majštkiem. Spółdzielnie, które zechcš dalej być zarzšdcš, będš musiały przedstawić atrakcyjnš ofertę, która przebije inne – uważa. W tej chwili przepisy w dwóch wypadkach pozwalajš wyodrębnić wspólnotę ze spółdzielni, ale jest to bardzo trudne. Projekt zawiera też uregulowania każšce spółdzielniom przekazać całoœć majštku właœcicielom tworzšcym wspólnoty mieszkaniowe. – Ewidentnie chodzi o likwidację spółdzielni mieszkaniowych. Jeżeli projekt wejdzie w życie, to za rok, dwa na palcach jednej ręki będzie można policzyć spółdzielnie – ocenia Grzegorz Abramek, wiceprezes Krajowego Zwišzku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie. – Nikt nie likwiduje spółdzielni. Chcemy, żeby ludzie mieli prawo wyboru i żeby wiedzieli, za co płacš – twierdzi poseł Staroń. Projekt przewiduje też, że w cišgu 12 miesięcy od daty wejœcia w życie ustawy walne zgromadzenie zadecyduje, czy dotychczasowy prezes ma pozostać, albo wybierze innego. Nowe przepisy miałyby obowišzywać już od 1 sierpnia 2011 r. Czytaj też » Nowe zasady wykupu lokali w spółdzielniach Zobacz » Prawo dla Ciebie » Nieruchomoœci » Spółdzielnie mieszkaniowe  
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL