Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nowe technologie

Polska nanopotęgš

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych. Na zdj. dr Włodzimierz Strupiński
Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Odkrycie warszawskich naukowców może zrewolucjonizować rynek komputerów
Grafen to niezwykły materiał. Składa się z pojedynczej warstwy atomów węgla, a jest kilkaset razy bardziej wytrzymały niż stal i w dodatku pozwala się zginać. Przewodzi pršd kilkaset razy szybciej niż miedŸ i znacznie lepiej niż krzem, na którym do dziœ opierajš się układy stosowane w elektronice, m.in. w komputerach. Za odkrycie jego właœciwoœci naukowcy Andre Geim i Konstantin Novoselov w ubiegłym roku dostali Nobla z fizyki. Jednak uzyskane przez nich płatki grafenu o powierzchni kilkudziesięciu mikronów nie nadawały się do komercyjnego wykorzystania – były za małe.
  Tę barierę pokonali polscy naukowcy z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych oraz Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Udało im się opracować sposób przeniesienia produkcji grafenu z laboratorium do fabryki. Wykorzystali do tego dostępne dziœ na rynku urzšdzenia do wytwarzania struktur półprzewodnikowych. O polskim sukcesie donosi najnowszy numer prestiżowego pisma „NanoLetters". – Nasza metoda pozwoli na wytwarzanie dużych powierzchni grafenu o najwyższej jakoœci. A to da możliwoœć upakowania większej liczby urzšdzeń elektronicznych na małej powierzchni – tłumaczy „Rzeczpospolitej" profesor Jacek Baranowski z ITME. – W efekcie komputery będš mniejsze, oszczędniejsze i kilkaset razy szybsze. Zdaniem profesora nowy materiał wyprze krzem, którego era w elektronice dobiega końca. – Za dziesięć lat osišgniemy kres miniaturyzacji układów krzemowych. Zastšpi je grafen – uważa prof. Baranowski. Polacy wyprzedzili inne grupy naukowców, które na całym œwiecie pracowały nad metodami przemysłowej produkcji grafenu. Co prawda wczeœniej sposób znaleŸli Amerykanie. Jednak ich propozycja, oparta na wykorzystaniu węglika krzemu ogrzanego do temperatury ponad 1500 st. C, ma istotne wady. Krzem odparowuje najpierw tam, gdzie występujš nieregularnoœci struktury, więc powstajšcy w tym procesie grafen nie jest najwyższej jakoœci. – Nam udało się udoskonalić tę technologię tak, że uniknęliœmy koniecznoœci odparowania krzemu. To pozwala na wytwarzanie nieuszkodzonych i powtarzalnych płytek grafenu na skalę komercyjnš – mówi „Rz" kierujšcy zespołem badawczym dr Włodzimierz Strupiński z ITME. Polacy pracujš teraz nad grafenowym tranzystorem, który powinien być gotowy za rok. Urzšdzenia takie będš pracować na częstotliwoœciach rzędu setek teraherców, niedostępnych dla elementów z krzemu. Instytut, który wyprzedził œwiat - czytaj więcej
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL