Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Rozmowy jeńców z Wermachtu

Protokoły z podsłuchów rozmów niemieckich żołnierzy wziętych do niewoli rzucajš nowe œwiatło na ich zbrodnie
„Soldaten" (Żołnierze) – to tytuł nowej ksišżki napisanej na podstawie protokołów podsłuchów rozmów niemieckich żołnierzy, którzy znaleŸli się w czasie II wojny œwiatowej w brytyjskiej i amerykańskiej niewoli. Służby wywiadowcze podsłuchiwały ich za pomocš umieszczonych w barakach mikrofonów, by uzyskać informacje na interesujšce je tematy. Ksišżka dwóch niemieckich historyków, która pojawi się wkrótce w niemieckich księgarniach, zawiera wyznania żołnierzy, którzy przyznajš się do zbrodni wojennych. Oto fragment jednej z rozmów prowadzonych przez niemieckiego pilota o nazwisku Pohl z kolegš, niejakim Meyerem, w jednym z brytyjskich obozów jenieckich. Pohl: „Atakowaliœmy kolumny (uciekinierów – red.) na drogach. Obsługiwałem karabin maszynowy. Samolot wszedł w lewy skręt. Działajš wszystkie karabiny. Co możesz zrobić? Widzieliœmy, jak konie wylatywały w powietrze".
Meyer: „Do diabła z końmi". Pohl: „Żal mi było tych koni. Ludzi nie. Ale koni żałowałem do ostatniego dnia". Z kontekstu wynika, że rzecz działa się w pierwszych dniach agresji na Polskę w okolicach Poznania. Pilot Pohl opowiada również, jak w drugim dniu wojny zrzucił pierwsze bomby na dworzec w Poznaniu i nie odczuwał z tego powodu „żadnej radoœci". „Trzeciego dnia zobojętniałem, ale czwartego dnia czerpałem już z tego przyjemnoœć" – opowiadał Pohl, co skrzętnie zaprotokołowano. Tak jak jego opowieœci o tym, że strzelał do uciekajšcych żołnierzy i atakował kolumny uchodŸców. Fragmenty protokołów cytowanych w ksišżce Sönke Neitzela i Haralda Welzera publikuje w najnowszym wydaniu tygodnik „Der Spiegel". Sš tam mrożšce krew w żyłach opowieœci o sadystycznych gwałtach dokonywanych przez żołnierzy Wehrmachtu w Polsce, Francji i w wielu innych krajach. Sadyœci dzielš się swymi wspomnieniami bez żenady, często w atmosferze ogólnej wesołoœci. Nie brak wyznań o mordowaniu kobiet i dzieci oraz o tym, że wielu żołnierzy zdawało sobie sprawę z rozmiarów Holokaustu. Brytyjskie i amerykańskie protokoły to w sumie około 150 tysięcy stron będšcych jednym wielkim aktem oskarżenia. Na ich podstawie można było po wojnie wytoczyć procesy tysišcom niemieckich żołnierzy. Alianci trzymali je jednak przez lata pod kluczem. Nawet gdy można było już po nie sięgnšć, nie zainteresowali się nimi prokuratorzy z Centralnego Urzędu Œcigania Zbrodni Nazistowskich w Ludwigsburgu. Robiš to dopiero teraz, zaalarmowani informacjami o publikacji ksišżki. – Nie bylibyœmy w stanie przeanalizować takiej iloœci materiałów. Mieliœmy wiele pilnych zadań – tłumaczy Thomas Will, zastępca szefa urzędu z Ludwigsburga. Korespondencja z Berlina
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL