Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Unia Europejska

Europoseł jak lobbysta

Parlament Europejski
AFP
Kolejny eurodeputowany nie ustrzegł się dziennikarskiej prowokacji
Korespondencja z Brukseli Scenariusz był identyczny jak w przypadku innych trzech polityków, którzy dali się podejœć dziennikarzom „Sunday Times": spotkanie z lobbystami, którzy proszš o zgłoszenie poprawek do unijnych dyrektyw w imieniu ich klientów biznesowych. W zamian obiecujš pienišdze za konkretne zlecenie lub roczny kontrakt za doradztwo parlamentarne. Tyle że w ujawnionej właœnie sprawie hiszpańskiego eurodeputowanego płatnoœć miała być odroczona. Pablo Zalba Bidegain nie był bowiem pewny, czy w tym roku jego partia nie wystawi go w wyborach regionalnych. Zgłosił więc poprawkę, a z fakturš miał się wstrzymać do momentu wyjaœnienia jego politycznej przyszłoœci. Jeœliby został w PE, zatrudnić się miał na roczny kontrakt u lobbystów.
W razie powrotu do Hiszpanii dostałby natomiast płatnoœć wstecz za wykonane zlecenie. Nie miał pojęcia, że para lobbystów to dziennikarze brytyjskiego „Sunday Times", którzy miesišcami budowali intrygę, tworzšc nawet wiarygodnie wyglšdajšcš stronę internetowš. Zalba, działacz hiszpańskiej Partii Ludowej, jest czwartš ofiarš dziennikarskiego œledztwa. Poprzednie trzy to Adrian Severin, rumuński socjalista, Zoran Thaler, słoweński socjalista, i Ernst Strasser, austriacki chadek. W przypadku pierwszej trójki reakcja była natychmiastowa. Zostali oni poproszeni przez swoich partyjnych szefów o rezygnację z mandatu i wyrzuceni z grup. Przyszłoœć Zalby będzie zupełnie inna. 100 tys. euro obiecali podstawieni lobbyœci eurodeputowanym za zgłaszanie uzgodnionych poprawek Na nagraniach z ukrytej kamery widać i słychać, że jest „zdecydowanie" zainteresowany współpracš, chodzi tylko o odłożenie tego w czasie. On sam twierdzi natomiast, że jego przypadek jest inny, bo pieniędzy nie wzišł. Jego partyjni koledzy zgadzajš się z tš interpretacjš. – Z artykułu nie wynika, żeby zrobił coœ niezgodnego z zasadami. Nie zamierzamy reagować na te doniesienia – mówi „Rz" Robert Fitzhenry, rzecznik prasowy grupy Europejskiej Partii Ludowej w PE. Organizacje pozarzšdowe przekonujš, że sprawš eurodeputowanych powinna się zajšć prokuratura. I to najlepiej belgijska, bo to w Brukseli popełniono przestępstwo. – Chodzi już nie tylko o łamanie zasad etycznych. To sš sprawy kryminalne – mówi „Rz" Paul De Clerck z europejskiej platformy ALTER EU, działajšcej na rzecz etycznych regulacji i przejrzystoœci lobbingu w Unii. Zachowanie europejskich chadeków w sprawie Hiszpana pokazuje, że chodzi nie tylko o pojedyncze przypadki korupcji, ale i o brak odpowiednich regulacji ograniczajšcych możliwoœć wystšpienia konfliktu interesów. – Eurodeputowani mogš wykonywać wszelkiego rodzaju prace zwišzane z  lobbingiem. Na przykład zatrudniani sš w firmach prawnych, które jednoczeœnie zabiegajš w imieniu swoich klientów o zmiany unijnego prawa – mówi De Clerck. Według niego PE powinien zakazać takich rodzajów dodatkowej pracy. Apeluje o to także Transparency International. Organizacja sporzšdziła listę siedmiu koniecznych zmian. W tym m.in. wprowadzenie sankcji za łamanie kodeksu postępowania, wprowadzenie jasnych zasad dotyczšcych przyjmowania prezentów i innych dowodów wdzięcznoœci, wprowadzenia deklaracji o dochodach w systemie online, a także publikowanie „œcieżki" poprawek, która pokazywałaby, kto i kiedy je zgłaszał. Czy PE zdecyduje się na zmiany, które oznaczajš ograniczenie możliwoœci legalnego dodatkowego zarobku dla eurodeputowanych? – Takiej afery jeszcze w historii PE nie było. To dlatego przewodniczšcy Buzek tak szybko zareagował i zaapelował o zmiany w kodeksie postępowania i w rejestrze lobbystów – zauważa De Clerck. Szef PE zamierza przedstawić swoje propozycje w czwartek liderom grup politycznych na Konferencji Przewodniczšcych, która jest najwyższš kolegialnš władzš w PE. – Jerzy Buzek stoi na stanowisku, że wzmocnienia wymaga wewnętrzny kodeks postępowania, wraz z wprowadzeniem bardziej dotkliwych sankcji. Wszystkie unijne instytucje powinny też zgodzić się na stworzenie prawnie wišżšcego kodeksu postępowania dla lobbingu – powiedział nam Robert Golański, jego rzecznik prasowy.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL