Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Sześciolatki w tłoku

Urszula Sajewicz-Radtke
SWPS
Dziecko musi być przygotowane, że to, co robi, zaczyna być oceniane - mówi Urszula Sajewicz-Radtke, psycholog ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
W 2012 roku do szkół pójdš wszystkie szeœciolatki. A wraz z nimi te siedmiolatki, których rodzice nie poœlš do podstawówek w 2011 r. (teraz bowiem majš wybór: szkoła czy przedszkole). „Rz” napisała wczoraj, że w 2012 r. w pierwszych klasach może się w spotkać ponad 700 tys. dzieci. Taki podwójny rocznik przejdzie przez gimnazja, licea i studia. Statystyki MEN pokazujš bowiem, że w 2012 r. w pierwszych klasach może być sporo siedmiolatków. Rodzice, którzy od 2009 r. majš wybór, czy zapisać dziecko do podstawówki czy pozostawić je w przedszkolu, wybierajš to ostatnie. Teraz w szkołach jest 12,5 proc. szeœciolatków.
Minister edukacji Katarzyna Hall w rozmowie z „Rz” stwierdziła, że to samorzšdy powinny teraz zachęcić jak najwięcej rodziców do posłania szeœciolatków do pierwszych klas. Wylicza, że dla samorzšdów to zysk w postaci rzšdowej dotacji na ucznia (nie dostajš jej, jeœli szeœciolatek jest w przedszkolu). Resort podaje, że np. Warszawa w tym roku otrzymała z tego powodu 16 mln zł, Poznań – 5,6 mln zł, ŁódŸ – 3,3 mln zł. Jednak rzšdowa reforma budzi protesty. Tomasz Elbanowski ze Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców mówi, że w ramach ruchu Ratuj Maluchy chcš zebrać 100 tys. podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, który zakłada pozostawienie wyboru: czy posłać do szkoły dziecko w wieku szeœciu czy siedmiu lat. [b]Rz: Rodzice szeœciolatków muszš zdecydować: posłać dziecko do szkoły w tym roku czy w następnym. Ale wtedy może być tłok. Co robić?[/b] [b]Urszula Sajewicz-Radtke, psycholog z sopockiego wydziału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej:[/b] Rodzice nie muszš bać się tłoku w szkole. Dziecko gotowe do pójœcia do szkoły w tłumie innych sobie poradzi. Jeœli jednak rozpocznie naukę niegotowe do tego, to nawet w małej klasie może sobie nie poradzić. Dziecko musi być przygotowane, że w szkole dominujšcš aktywnoœciš nie jest już zabawa, że to, co robi, zaczyna być oceniane, nawet jeœli dzieje się to poprzez przyznawanie rysunku słoneczka czy chmurki. Musi też być przygotowane na nowe obowišzki po lekcjach. [b]Na koniec przedszkola każde dziecko dostaje opinię, czy jest gotowe do nauki w szkole. To wystarczy?[/b] Dla większoœci dzieci jest to wystarczajšce, ale nie dla wszystkich. Jeœli rodzice majš wštpliwoœci, mogš udać się do specjalisty z poradni psychologiczno-pedagogicznej, by ocenić, jaki jest rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka. [b]Co powinno zaniepokoić?[/b] Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na rozwój emocjonalny i społeczny. Braki w umiejętnoœciach czytania i pisania sš do nadrobienia. Ale jeœli szeœciolatek ma problem z nawišzywaniem kontaktów z rówieœnikami, jest nadmiernie wstydliwy, tak że nie odpowiada na pytania i nie odzywa się do innych, bardzo Ÿle reaguje na ocenianie jego zachowania i tego, co robi, jeœli skupia się na zadaniu krócej niż 15 minut, ma problem z zapamiętaniem wierszyka czy piosenki, to przed podjęciem decyzji o posłaniu takiego dziecka do pierwszej klasy warto zasięgnšć porady psychologa. Każde zachowanie, które rodzica zaniepokoi, warte jest sprawdzenia. Lepiej dmuchać na zimne. [b]Czasami rodzice martwiš się, że dziecko nie poradzi sobie, bo jest np. drobnej postury. Takie obawy sš uzasadnione?[/b] Okulary, wada słuchu, drobna postura czy otyłoœć nie sš przeszkodš w pójœciu do szkoły. Znaczenie ma jednak to, czy dziecko jest zdolne do emocjonalnego poradzenia sobie z ewentualnymi komentarzami rówieœników na temat jego wyglšdu. [b]Rodzice dzieci, które w 2012 r. skończš szeœć lat, nie majš wyboru. Ich dzieci będš się uczyć z siedmiolatkami. Czy szkoły sobie z tym poradzš?[/b] Nauczyciele w szkołach podstawowych już teraz uczš dzieci szeœcio- i siedmioletnie. Nie powinni więc mieć problemów. Program nauczania jest dostosowany do możliwoœci szeœciolatków. Jednak od 2012 r. mogš się w szkołach pojawić dzieci pięcioletnie, których rodzice otrzymajš pozytywnš opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwoœci rozpoczęcia szkoły. I wtedy w jednej klasie mogš być dzieci pięcio-, szeœcio- i siedmioletnie. Ta nowoœć będzie dla nauczycieli wyzwaniem. [i]- rozmawiała Renata Czeladko[/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL