Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Najwyższa forma równouprawnienia

Fotorzepa, Robert Gardziński Robert Gardziński
W Polsce najważniejszš funkcjš kobiety jest praca zawodowa. To ona jš definiuje i przydaje statusu. Nowym blaskiem lœniš dziœ plakaty przodowniczek, już nie w waciakach, lecz w mundurkach z logo firmy – pisze publicystka
Kobieta XXI wieku jest nowoczeœnie wielofunkcyjna. Łšczy role: pracownicy, matki, żony, kochanki, sprzštaczki, kucharki, kierowcy, dowódcy i wiele, wiele innych. Jest jednoczeœnie sprawna, niezależna i wydajna. A także kobieca, uległa i opiekuńcza. Urocza jak w reklamie kremu, zatroskana jak w reklamie witaminy C. Skuteczna i zdecydowana jak w reklamie odplamiacza. Działa 48 godzin na dobę. Tańczy, œpiewa i gotuje z półproduktów. [srodtytul]Kobieta model 2011[/srodtytul] Wszystko to docenia państwo, bo taka właœnie kobieta jest potrzebna społeczeństwu na progu 2011 roku. Do nowoczesnej kobiecoœci zachęca przyjęta właœnie przez Sejm ustawa o opiece nad dziećmi do lat trzech.
Domowy obiad dla rodziny, odrobienie lekcji z dziećmi, spacer na plac zabaw, pranie, sprzštanie, zmywanie – ograniczenie się do tych zadań choćby tylko przez krótki czas, gdy w domu jest raczkujšce niemowlę, to wstyd, nieróbstwo, pasożytnictwo, folgowanie stereotypom, społeczna degradacja i obniżenie konkurencyjnoœci na rynku pracy. Poza tym czynnoœci wykonywane w domu sš niezauważalne i oczywiste. Same się robiš. Do niczego się nie wliczajš. Sš odpoczynkiem po prawdziwej pracy, za którš dostaje się pensję, czyli coœ bardziej wymiernego niż widok usypiajšcego, sytego pokarmem i miłoœciš dziecka. Dlatego w Polsce nie ma i nie będzie powszechnych œwiadczeń rodzinnych ani płatnych urlopów wychowawczych. Nasz kraj jest europejskim trendsetterem najwyższej formy równouprawnienia. W naszym państwie najważniejszš funkcjš kobiety jest praca zawodowa. To praca jš definiuje, przydaje statusu. Od pracy wszystko się zaczyna, bez niej nic nie ma znaczenia. Nowym blaskiem lœniš plakaty przodowniczek, dziœ już nie tak przaœnych, nie w waciakach, lecz w mundurkach z logo firmy. Współczesna kobieta nie ogranicza się do przekraczania 100 procent normy. To zrobiła już dawno jej babcia. Współczesna kobieta robi karierę. Praca! To jest to, co dziœ dodaje splendoru płci pięknej. Praca w korporacji, na stanowisku dyrektorskim czy kasjerskim. W banku i supermarkecie, z laptopem czy œcierkš. Byle wyrabiać PKB, łożyć na ZUS i płacić podatki. Byle nie tracić na konkurencyjnoœci, nie degradować się intelektualnie, społecznie i moralnie w domowych pieleszach, przy dziecięcym łóżeczku, marchewkowym soczku i pierwszych sylabach wypowiadanych przez zaœlinione dzišsła. Twarz zawsze uœmiechnięta, nieco tylko zamglona fluidem, który ukrywa szaroœć zmęczenia. Ale terminal dowodzenia zawsze sprawny, zawsze niezawodny. Kobieta – motorka cywilizacyjnych przemian kulturowych i społecznych. Dziœ jeszcze bierze na siebie ciężar zacofania drugiej płci. Wyrabia podwójnš normę. Ale już widać œwiatełko nadziei. Dzięki hojnoœci podatnika Unii Europejskiej, przy współpracy i patronacie właœciwego ministerstwa głos lektora w TV zaleca równomierny podział obowišzków: „Dziel korzyœci, mnóż zyski”. [srodtytul]Podpora Piotrusia Pana i państwa[/srodtytul] Może w przerwie meczu głos usłyszy mężczyzna siedzšcy w fotelu? Może ruszy do pomocy przy segregowaniu prania? Także ten mężczyzna, który w toku kulturowych zmian został wykastrowany z obowišzków i zatrzymał się w błogostanie wiecznego dzieciństwa. Nowy Piotruœ Pan, na którym nie spoczywa żadna powinnoœć ani odpowiedzialnoœć, który syci swš innowacyjnoœć gadżetami do samochodu, a pasję wojownika zaspokaja zdobywaniem goli. Mężczyzna, od którego nic i nikt nie zależy. Kobieta musi być przecież samowystarczalna na każdym etapie swojego życia. Nawet wtedy, gdy krew, mleko i hormony odbierajš jej siły. To ona jest własnš podporš. Ale też podporš rodziny, podporš dzieci i męża. Ona wreszcie jest podporš całego państwa. Mówiš o tym również przepisy, mówiš urzędnicy, a z nimi całe społeczeństwo. Współczesna cyberkobieta nie może być niedyspozycyjna. Musi odpracować cišżę do dnia porodu lub iœć na przedwczesny macierzyński, by nie okradać innych pracowników, by nie okradać ZUS. Musi odstać swoje w kolejce do kasy albo na sejmowej mównicy. Równouprawnienie zobowišzuje, a cišża to nie choroba. Zwłaszcza kobieta ciężarna może w pierwszej kolejnoœci udowodnić, że nie odstaje od normy, nikomu nie zagraża i niczego nie zabiera. Jednoczeœnie ma też obowišzki. Dbać o siebie, zapewnić dziecku wizytę u lekarza, jeszcze zanim się zorientuje, że jest w cišży, jak mówiš nowe przepisy o becikowym. Łykać witaminy, nie przemęczać się, trzymać nogi w górze i spać minimum osiem godzin na dobę. [srodtytul]Barbie i pszczółki[/srodtytul] W minionym wieku w sklepach z zabawkami sprzedawano model ciężarnej lalki Barbie z odczepianym brzuchem. Szast-prast – jest brzuch, szast-prast – brzucha nie ma, jest dziecko. Pokolenie dziewczynek wychowanych na takich gadżetach już dorosło. Jednak ograniczenia techniczne wcišż trzymajš je same w uzależnieniu od natury. Właœciwoœci prokreacyjne, które stanowiš ewolucyjne zapóŸnienie, skamielinę z epoki nierównouprawnienia, degradujš kobietę do roli ciężarnej, a potem mamki. Jaka szkoda. Gdyby choć kobiece mleko obłożyć VAT, można by było jeszcze zachować resztki obywatelskiej godnoœci. Ale nie, w macierzyństwie wszystko jest takie pierwotne i przedpaństwowe. Potrafimy już co prawda położyć nasze dzieci na swoistš taœmę produkcyjnš, która rozpoczyna się żłobkiem wraz z ukończeniem przez nie 20. tygodnia życia, a kończy na rynku pracy. Ale z cišżš radzi sobie w naszym œwiecie na razie tylko lalka Barbie. Sporo kłopotów sprawia też tzw. naturalne karmienie. Jakże daleko jeszcze kobiecie do pszczoły, wzorowej, zawsze aktywnej robotnicy, cudownie niezależnej od prokreacji. Tradycyjne teorie nauk przyrodniczych stawiajšce ssaki na szczycie ewolucji nie wytrzymujš, jak widać, konfrontacji z rzeczywistoœciš. Na szczęœcie jest jeszcze państwo, forma egzystencji, która zbliża nas do wyżej rozwiniętych od nas gromad, czyli owadów. Na pierwszym w nowym roku posiedzeniu Sejmu posłowie przyjęli przy niemal wzorowej jednomyœlnoœci (przy jednym głosie sprzeciwu) ustawę o opiece nad dziećmi do lat trzech, tzw. żłobkowš. Rzšdzšcy liczš, że ta bezkosztowa ustawa pomoże zrealizować wytyczne strategii lizbońskiej i przy dzisiejszych 3 proc. dzieci w żłobkach trafi tam wkrótce więcej niż 30 proc. Główny zysk, jaki wskazano w uzasadnieniu ustawy, to duża liczba kobiet, które trafiš na rynek pracy, zapłacš składki ZUS i podatki, oraz niemowlaki obdarzone możliwoœciš jeszcze wczeœniejszej edukacji. Kobieta polska uwolniona zostanie od łatwej wymówki: „nie zostawiam 20-tygodniowego niemowlęcia w żłobku, bo nie ma miejsca”, albo „nie wracam do pracy za tysišc złotych, bo więcej zapłacę opiekunce”. Państwo pomoże w utrzymaniu godnej postawy wobec społeczeństwa. Kobieta musi mieć prawo chodzić z podniesionym czołem. Móc patrzeć prosto w oczy 34-letnim emerytom i wszystkim innym współobywatelom, którzy z rozmaitych racji zajmujš bardziej uprzywilejowane pozycje w naszej społecznoœci. [srodtytul]Matka jako samodzielna jednostka[/srodtytul] Udało się wreszcie uszeregować, ogarnšć ten pozapaństwowy, nieprofesjonalny czas wczesnego macierzyństwa, a kobieta zostanie uwolniona z okowów roli, w której jest tak upokarzajšco wyjštkowa i boleœnie niezastšpiona. Matka będzie wreszcie jednostkš samodzielnš. Będzie mogła się realizować choćby w odpikiwaniu przy kasie produktów. A jej dziecko – czy to nie wspaniałe – da szansę pracy innej kobiecie, która będzie się nim opiekować nie tak prymitywnie jak matka, ale w sposób cywilizowany, również wyrabiajšc PKB. Ustawa żłobkowa gwarantuje jej, że będzie mogła to robić wszystko jedno gdzie i w jakichkolwiek warunkach. W kawalerce na 15. piętrze czy w hotelu robotniczym. Podejmie pracę z gromadš cudzych dzieci, uczšc, bawišc, wychowujšc, sprzštajšc, gotujšc i karmišc. Ale już profesjonalnie, ze składkš. W życiu nowoczesnej kobiety od pracy wszystko się zaczyna i na pracy kończy. Swoje tradycyjne zobowišzania, z których nikt jej na razie nie zwolnił, podjšć musi w nowy, twórczy sposób. Premier, pytany niedawno o politykę rodzinnš u progu zapaœci demograficznej, skierował również do kobiety polskiej słowa: „Skoro jest za mało dzieci, to nie trzeba pisać ustaw, tylko wzišć się do zupełnie innej roboty”. Ułatwień żadnych nie będzie, bo kobieta nie potrzebuje pomocy, tylko sposobnoœci do jak najwydajniejszej pracy, i to się jej uczciwie zapewnia. A ona powinna się odwdzięczyć. Sypialnia, szpital, plac budowy. Wszędzie pierwsza i niezawodna. Sama zbuduje Orliki i sama zapełni je nowš kadrš, uprasuje stroje i nadmucha piłki. A potem będzie już tylko podziwiać, jak jej chłopcy strzelajš po mistrzowsku gole. Mój Boże, jak oni to robiš? [i]Autorka jest prezesem Fundacji Rzecznik Praw Rodziców [link=http://www.rzecznikrodzicow.pl]www.rzecznikrodzicow.pl[/link][/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL