Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mniejszoœci

Świšteczna paczka dla rodaków na Ukrainie

Hufcowy hufca Wołyń, współorga- nizator akcji „Œwišteczna paczka”
__Archiwum__
Rozmowa: Aleksander Radica, Harcerstwo Polskie na Ukrainie
[b]Rz: Zwišzek Harcerstwa Rzeczypospolitej od 1993 roku organizuje akcję „Œwišteczna paczka” dla Polaków na Białorusi, Litwie oraz Ukrainie. W niedzielę harcerze będš zbierać żywnoœć, a 17 grudnia pojadš z paczkami do was, na Ukrainę. Czy taka akcja jest wam rzeczywiœcie potrzebna?[/b] Aleksander Radica: U nas jest wiele osób, które urodziły się w przedwojennej Polsce, sš też młodsze pokolenia wywodzšce się z rodzin polskich lub mieszanych polsko-ukraińskich. One potrzebujš tej akcji. Paczka jest w tym ważna, ale nie najważniejsza. [b]A co jest najważniejsze?[/b]
Najważniejsze jest to, że ludzie, którzy mieszkajš w dzisiejszej Polsce, o nich nie zapomnieli. Kiedy przychodzimy, często już stojš przed wejœciem do domów. Widać łzy, a ich podziękowania sš naprawdę wzruszajšce. Niektóre z tych osób zapomniały języka polskiego, bo na co dzień posługujš się ukraińskim. Mimo to pamiętajš o Polsce, o jej tradycjach i kulturze, którš przekazali im rodzice i dziadkowie. [b]Co dajš wam, polskim harcerzom na Ukrainie, te spotkania?[/b] Impuls do podtrzymywania polskich tradycji. W czasie akcji póŸnym wieczorem możemy wspólnie – harcerze polscy i ukraińscy – usišœć i porozmawiać czy poœpiewać piosenki harcerskie. A młodzież z Polski może się dowiedzieć, co to były dawne Kresy RP, i jak dziœ wyglšda życie na Wołyniu. [b]A oprócz akcji „Œwišteczna paczka” podtrzymujecie jakoœ polskie tradycje?[/b] Mamy zajęcia z języka polskiego i podczas zbiórek staramy się mówić po polsku. Chcemy stworzyć centrum kultury i oœwiaty z lekcjami polskiego, historii i tradycji. Nie jest nas dużo, ale mamy ogromnš chęć do działania. [b]Miejsca, do których można przynosić dary dla Polaków na Ukrainie:[/b] [ul][li]Parafia œwiętej Anny w Grodzisku Mazowieckim, Plac Zygmunta Starego 2a[/li] [li]Parafia œwiętego Krzysztofa w Podkowie Leœnej, ulica Jana Pawła II 7[/li] [li]Parafia œwiętego Tomasza Apostoła w Warszawie, ulica Dereniowa 12 [/li] [li]Parafia œwiętego Feliksa w Warszawie, ulica Koœciuszkowców 85[/li] [li]Parafia œwiętego Benedykta w Warszawie, ulica Lucerny 95[/li] [li]Gimnazjum Sióstr Felicjanek, ulica Azaliowa 10, Warszawa[/li] [li]Gimnazjum nr 102, ulica Wichrowa 4, Warszawa [/li] [li]Sklep Biedronka, ul. Zwoleńska 122/128, Warszawa - Międzylesie [i](dary można przynosić w sobotę)[/i][/li][/ul]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL