Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Układy zbiorowe pracy

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Przedstawiamy nasz redakcyjny komentarz do jedenastego działu kodeksu pracy zawierajšcego przepisy o układach zbiorowych pracy
[b]Kontynuujemy cykl komentarzy do przepisów [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1288079C8A806B4039D19A8B496CF333?id=76037]kodeksu pracy[/link]. [/b] Rozpoczęliœmy od jego pierwszego działu i podstawowych zasad prawa pracy ([link=http://www.rp.pl/artykul/415304,426107_Ustawa_z_26_czerwca_1974_r__Kodeks_pracy_z_komentarzem_.html]zobacz komentarz do art. 1 - 21 kodeksu pracy[/link]). Potem wyjaœnialiœmy regulacje działu drugiego dotyczšcego stosunku pracy. Z racji wagi tych regulacji podzieliliœmy je na trzy częœci.
24 lutego opublikowaliœmy pierwszš częœć traktujšcš o nawišzaniu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (zobacz komentarz do art. 114 - 127 kodeksu pracy). Druga częœć z wyjaœnieniami w zakresie rozwišzywania stosunku pracy ukazała się 26 lutego ([link=http://www.rp.pl/artykul/415304,439152_Ustawa_z_26_czerwca_1974_r__Kodeks_pracy_z_komentarzem.html]zobacz komentarz do art. 30 - 67[/link]). Trzecia, o telepracy i innych niż umowa o pracę podstawach zatrudnienia była publikowana 31 marca ([link=http://www.rp.pl/artykul/454423.html]zobacz komentarz do art. 67¹ - 77 kodeksu pracy[/link]). Komentarz dotyczšcy przepisów o wynagrodzeniach opublikowaliœmy 28 kwietnia ([link=http://www.rp.pl/artykul/6,467422_Ustawa_z_26_czerwca_1974_r__Kodeks_pracy_z_komentarzem.html]zobacz komentarz do art. 77¹ - 93 kodeksu pracy[/link]), ale jego przepisy o potršceniach potraktowaliœmy ogólnie, bo szczegółowy komentarz do nich był zamieszczony 25 czerwca 2008 r. ([link=http://www.rp.pl/artykul/153705.html]Zobacz komentarz[/link]). 30 kwietnia ukazał się komentarz do czwartego działu kodeksu pracy dotyczšcego obowišzków pracodawcy i pracownika ([link=http://www.rp.pl/artykul/415304,468767_Ustawa_z_26_czerwca_1974_r__Kodeks_pracy_z_komentarzem.html]zobacz komentarz do art. art. 94 - 113¹ kodeksu pracy[/link]) 26 maja ukazał się komentarz do pištego działu kodeksy pracy zawierajšcy przepisy o odpowiedzialnoœci materialnej pracowników oraz rozporzšdzenia wykonawcze w tym zakresie (zobacz [link=http://www.rp.pl/artykul/484831.html]komentarz do art. art. 114 - 127 kodeksu pracy[/link]). Dział szósty o czasie pracy został pominięty – omówiliœmy go pod koniec 2009 r.(zobacz [link=http://www.rp.pl/artykul/101785,396508_Przepisy_o_czasie_pracy_z_komentarzem.html]komentarz do art. art. 128 - 150 kodeksu pracy[/link] i [link=http://www.rp.pl/artykul/101785,397585_Przepisy_o_czasie_pracy_z_komentarzem_.html]komentarz do art. 151 - Art. 151 [sup]12[/sup][/link] kodeksu pracy). 28 maja ukazał się komentarz do działu siódmego o urlopach pracowniczych (zobacz [link=http://www.rp.pl/artykul/415304,485810_Kodeks_pracy_przepisy_o_urlopach_wypoczynkowych_i_bezplatnych.html]komentarz do art. 152 - 175 kodeksu pracy[/link]) Komentarz do ósmego działu kodeksu pracy zawierajšcego przepisy o obowišzkach pracodawcy i pracownika publikowaliœmy 30 czerwca (zobacz [link=http://www.rp.pl/artykul/6,500890_Ustawa_z_26_czerwca_1974_r__Kodeksu_pracy___Dzial_Osmy.html]komentarz do działu ósmego kodeksu pracy[/link]). 30 lipca ukazał się komentarz do działu dziewištego o zatrudnianiu młodocianych (zobacz [link=http://www.rp.pl/artykul/415304,515164_Kodeks_pracy___komentarz_dzialu_dziewiatego.html]komentarz do art. 190 - 205 i art. 206 kodeksu pracy[/link]) 25 sierpnia publikowaliœmy pierwszš częœć komentarza do działu dziesištego o bezpieczeństwie i higienie pracy (zobacz [link=http://www.rp.pl/artykul/526423.html]komentarz do art. 207 - 225 kodeksu pracy[/link]) Druga częœć komentarza do działu dziesištego o bezpieczeństwie i higienie pracy ukazała się 27 sierpnia (zobacz [link=http://www.rp.pl/artykul/527342.html]komentarz do art. 226 - 237¹ kodeksu pracy[/link]) 24 wrzeœnia ukazała się trzecia częœć komentarza do działu dziesištego o bezpieczeństwie i higienie pracy [link=http://www.rp.pl/artykul/539730.html](zobacz komentarz do art. 237 kodeksu pracy)[/link] [b]Dziœ zobacz [link=http://www.rp.pl/artykul/569676.html]komentarz do działu jedenastego o układach zbiorowych pracy[/link][/b]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL