Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Arbitraż coraz bardziej znaczšcy

www.sxc.hu
Do arbitrażu wpływa coraz więcej spraw, ale to wcišż promile sporów gospodarczych. Jak sprawić, by nie były to sšdy dla elity?
Okazjš do dyskusji była konferencja Prawo Ekonomia Arbitraż zorganizowana pod patronatem prezydenta Bronisława Komorowskiego na warszawskim Zamku Królewskim z okazji 60-lecia Sšdu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, największego takiego sšdu w Europie Œrodkowo-Wschodniej. - W 2008 r. wpłynęło do tego sšdu 260 spraw, w 2009 r. 352, a do połowy listopada 2010 r. już 388 - nie krył zadowolenia mec. Marek Furtek, prezes SA przy KIG. [b]Prezes zapowiedział popularyzowanie arbitrażu i mediacji, uœwiadamianie przedsiębiorcom korzyœci, jakie niosš te postępowania, a także zwiększenie udziału tego œrodowiska w przygotowywaniu regulacji prawnych.[/b]
Stšd zainteresowanie tematykš niezwišzanš œciœle z sšdownictwem polubownym, takš jak prawo europejskie czy konstytucyjne. Prof. Marek Safjan, sędzia Trybunału Sprawiedliwoœci UE, były prezes polskiego Trybunału Konstytucyjnego, mówił o postępujšcym procesie europeizacji prawa cywilnego (prywatnego). Apelował do polskich słuchaczy o staranne zapoznawanie się z orzecznictwem ETS, œledzenie, jak wpływa ono na tradycyjne, utrwalone w poszczególnych krajach instytucje prawne czy pojęcia, jak np. bezpodstawne wzbogacenie czy szkoda, i jak z perspektywy prawa unijnego może ono ingerować w kontrakty (stosunki cywilne). Prof. Stanisław Sołtysiński, współtwórca [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=76FCF2D963B3754B84B76176E940A3DB?id=133014]kodeksu spółek handlowych[/link], wypunktował z kolei słabsze strony arbitrażu w stosunku do sšdów państwowych: że jest droższy, a przez to staje się drogš rozpatrywania sporów tylko dla bogatszych firm. Ponadto w dobie Internetu przestaje być poufny. - Arbitraż to piękny wytwór wolnoœci umów, ale wolnoœć ta zakłada jednak rozsšdnš kontrolę sšdów w razie drastycznych naruszeń po stronie arbitrów. Służy ta kontrola nie tylko sprawiedliwemu orzecznictwu, ale też legitymizacji sšdów polubownych - mówił profesor. Jego œmiałe, a chwilami wręcz prowokacyjne wystšpienie wzbudziło aplauz na sali. Z okazji jubileuszu SA przy KIG wydał księgę pamištkowš z publikacjami najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie sšdownictwa polubownego.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL