Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ekonomia

Co zrobić by zmienić zawód

Magdalena Urbanowicz zmieniła zawód po dziesięciu latach pracy w finansach. Dziœ jako trener biznesu radzi innym, jak to zrobić
Fotorzepa, bartosz jankowski Bartosz Jankowski
Ponad oœmiu na dziesięciu Polaków byłoby gotowych całkowicie się przekwalifikować, by dostać pracę lub zmienić jš na lepszš. Ale trzeba jeszcze wiedzieć, jak to zrobić
Młodzi ludzie wchodzšcy teraz na rynek pracy muszš się przygotować, że w trakcie swej kariery zawodowej będš musieli co najmniej siedmio-, oœmiokrotnie zmieniać zawód – prognozujš od kilku lat doradcy personalni w Europie. Przewidywania ich kolegów w USA idš jeszcze dalej; nie osiem, a nawet kilkanaœcie razy trzeba będzie zmieniać zawód. Ten trend potwierdzajš również polscy eksperci. – Sytuacja na rynku pracy sprawia, że musimy być coraz bardziej mobilni, elastyczni i gotowi do zmiany. Nie ma już szans, by młody człowiek przepracował, tak jak jego dziadkowie czy nawet rodzice, 30 lat w jednym miejscu – mówi Magdalena Urbanowicz, trener biznesu i rozwoju osobistego. Badania rynkowe potwierdzajš, że z chęciš do takich zmian nie jest u nas najgorzej. Według sondy portalu rynekpracy.pl ponad oœmiu na dziesięciu Polaków byłoby gotowych całkowicie przekwalifikować – by dostać pracę albo zmienić jš na lepszš.
[srodtytul]Zaczšć od siebie[/srodtytul] Kiedy zmieniamy zawód? Młodzi ludzie robiš to często wkrótce po studiach, zwłaszcza gdy nie dajš one większych szans na pracę. Okazjš do takiej zmiany sš często staże i praktyki studenckie w dużych firmach, które sš otwarte na absolwentów różnych kierunków. Z kolei doœwiadczony pracownik zmienia zwykle zawód wtedy, gdy traci pracę w wyniku zwolnień grupowych albo likwidacji firmy, w której dotychczas pracował. Drugi, coraz częstszy ostatnio powód zmian to wypalenie zawodowe. Jeœli doprowadza nas do depresji, to często ratunkiem jest właœnie całkowita zmiana zawodu. O wybór nowej specjalnoœci łatwiej jest pracownikom, którzy w ramach zwolnień grupowych majš programy outplacementu, czyli wsparcia po utracie pracy, i mogš liczyć na fachowš pomoc doradcy zawodowego. Pozostali często nie majš się do kogo zwrócić, a ryzyko nietrafionego wyboru jest dużo większe. – Na poczštku kariery można próbować w różnych miejscach, zbierajšc różnorodne doœwiadczenia. Jednak majšc 40 – 50 lat warto wykorzystać to , co już zdobyliœmy – twierdzi Justyna Ciećwierz, coach kariery. Radzi, by wybierajšc nowy zawód, nie zaczynać od listy najlepiej płatnych i najbardziej poszukiwanych. Nie doœć, że może się ona szybko zmienić, to dobrze płatna praca może okazać się pułapkš prowadzšcš do wypalenia zawodowego. – Najlepiej zaczšć do siebie; od analizy tego, czego w życiu chcę i od rozpoznania swego potencjału, talentów, osobowoœci. Dopiero potem można zaczšć badać rynek pracy – podkreœla Justyna Ciećwierz. Wybrawszy już nowy zawód warto sprawdzić, czy nasze wyobrażenia pokrywajš się z rzeczywistoœciš, pytajšc o doœwiadczenia osoby, które go wykonujš. [srodtytul]Sieć kontaktów[/srodtytul] – Dla pracowników z dłuższym stażem zmiana zawodu jest bardzo trudna, szczególnie gdy jest się bez pracy. Czasem trzeba zrobić krok w tył nie tylko pod względem stanowiska, ale i wynagrodzenia – ocenia Katarzyna Berenda-Ratajczyk z zarzšdu firmy doradztwa personalnego Bigram. Według niej najlepiej spróbować przebranżowić się w ramach obecnego miejsca pracy. Częœć firm ma zresztš programy, które umożliwiajš pracownikom zmianę działu i stanowiska. Chodzi o to, by dostać szansę, o co trudno, gdy przesyłamy swoje CV do firmy, gdzie nikt nas nie zna. Zdaniem Justyny Ciećwierz, zamiast radykalnych zmian lepiej postawić na stopniowe; najpierw spróbować w nowej branży, a potem, gdy już jš znamy (i mamy tam kontakty zawodowe) – na nowym stanowisku. Zdaniem Magdy Urbanowicz w zdobyciu doœwiadczeń może pomóc wolontariat. Sama tak zrobiła, gdy po dziesięciu latach pracy w finansach wypalenie zawodowe zmusiło jš do zmiany zawodu. Wybrała wtedy pracę zbliżonš do swych predyspozycji – badania osobowoœci wykazały, że powinna zajšć się doradztwem, co wczeœniej było zresztš jej hobby. Amerykańscy doradcy kariery twierdzš, że po zmianie zawodu najpewniejszym sposobem na zdobycie pracy jest networking, czyli sieć kontaktów. Niewielkie sš szanse, by rekruter albo pracodawca zainteresowali się ofertš 40-latka, który przez lata pracował w dziale finansów, a teraz po studiach podyplomowych z marketingu chce próbować swych sił w tej dziedzinie. – Kontakty to podstawa – twierdzi Beata, która od dwóch lat jest kierownikiem działu strategii w jednym ze znanych banków. Wczeœniej przez kilkanaœcie lat pracowała w branży turystycznej. Zraziła się do niej, gdy jej dwóch kolejnych pracodawców zbankrutowało. – Wtedy zdecydowałam się, że poszukam pracy pewnej jak w banku – żartuje Beata. Przyznaje jednak, że przez prawie rok nie było jej do œmiechu; dziesištki wysłanych CV i żadnej odpowiedzi. Nikt nie był zainteresowany 43-latkš bez doœwiadczenia w finansach. Dostała pracę w banku dzięki koleżance ze studiów. Rekomendowała jš swemu szefowi, który po roku awansował nowš pracownicę na szefowš działu. [ramka][srodtytul]10 kroków do zmiany profesji[/srodtytul] - Zacznij od analizy swych życiowych celów, zainteresowań, osobowoœci, predyspozycji zawodowych oraz umiejętnoœci. Jeœli masz z tym problem, sięgnij po wsparcie specjalisty – doradcy zawodowego czy coacha kariery, który pomoże okreœlić najlepsze dla ciebie zawody - SprawdŸ, jakie kwalifikacje będš niezbędne w nowym zawodzie i jak je zdobyć (warto przejrzeć ofertę szkoleń i studiów podyplomowych dofinansowywanych przez Unię) - Przymierz się do wybranego zawodu – sprawdŸ, jak faktycznie wyglšda taka praca, zbierajšc kilka opinii osób, które jš wykonujš. Mogš w tym pomóc portale społecznoœciowe dla profesjonalistów, np. GoldenLine, LinkedIn - SprawdŸ możliwoœci przekwalifikowania się w ramach obecnej firmy, np. zmiany działu z marketingu na HR - Zacznij od małych kroków, np. od zmiany branży, a potem działu i stanowiska - Zadbaj o sieć kontaktów w nowym zawodzie – mogš w tym pomóc koledzy i wykładowcy ze studiów podyplomowych i kursów - Przygotuj siebie i bliskich na koszty zmiany, w tym na niższe poczštkowo stanowisko i wynagrodzenie - Zbieraj praktyczne doœwiadczenia, nawet pracujšc za darmo – np. wolontariat podczas studiów podyplomowych - Wykorzystaj pomoc rodziny i znajomych, którzy mogš cię rekomendować w swych firmach na nowym stanowisku - Zadbaj o bardziej ogólne umiejętnoœci, inwestujšc w kursy i szkolenia (nauka obcego języka, oprogramowania), które mogš się przydać przy kolejnych zmianach [/ramka] [i]Masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: [mail=a.blaszczak@rp.pl]a.blaszczak@rp.pl[/mail][/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL