Zwrot kosztów za okulary

aktualizacja: 16.07.2010, 03:50
Foto: www.sxc.hu

Zwrot kosztów, jakie pracownik poniósł na zakup okularów korygujących wzrok, nie jest jego przychodem. A to oznacza, że płatnik nie musi od tak wypłaconych pieniędzy pobierać zaliczki na podatek

Jeśli pracodawca refunduje zatrudnionym w jego firmie pracownikom wydatki, jakie ci ponieśli na okulary, nie będzie musiał potrącać podatku.
To, jak powinien postąpić, wyjaśniła [b]Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 30 czerwca 2010 r. (IPPB4/415-274/10-4/JS)[/b].
Izba przypomniała, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=346580]ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych[/link] [b]wolne od PIT są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy,[/b] jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Zwolnieniem objęte są zatem nie tylko świadczenia rzeczowe, ale również wypłacane w zamian za te świadczenia ekwiwalenty.
Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach.
Z kolei z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=77487]rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (DzU nr 148, poz. 973 ze zm.)[/link] wynika, że:
- pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a także
- jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok zgodnie z zaleceniem lekarza (a więc nie soczewki kontaktowe), jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
Oznacza to zatem, że jeśli:
- badania okulistyczne przeprowadzone w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, co potwierdzi aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy;
- pracodawca w regulaminie pracy lub innym akcie wewnętrznym określił maksymalną kwotę refundacji;
- zakup udokumentowany jest fakturą (przy czym bez znaczenia jest, czy fakturę wystawiono na pracownika, czy na pracodawcę);
- pracownicy użytkują monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy;
- okulary, skoro zostały przewidziane do pracy przy obsłudze monitora ekranowego, są zaopatrzone w specjalne powłoki antyrefleksyjne (okulary korygujące), przy czym mogą to być zarówno okulary, które jed-nocześnie korygują wadę wzroku, jak i okulary, które tej dodatkowej właściwości nie mają (w przypadku pracowników nieposiadających wady wzroku) – to uzyskany przez pracownika zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT. A to oznacza, że pracodawca nie ma obowiązku obliczenia, potrącenia i odprowadzenia z tego tytułu zaliczki.
[ramka][b]Uwaga [/b]
Aby skorzystać ze zwolnienia w PIT, bez znaczenia jest, czy faktura jest wystawiana na pracownika, czy na pracodawcę.[/ramka]
Komentarz dnia
Żródło: Rzeczpospolita

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Media SA. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Media SA lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych" [Poprzednia wersja obowiązująca do 30.01.2017]. Formularz zamówienia można pobrać na stronie www.rp.pl/licencja.

POLECAMY

KOMENTARZE