Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane gospodarcze

Dobre czasy dla wolnych strzelców

Fotorzepa, Radosław Pasterski Radosław Pasterski
Polski freelancer ma œrednio 34 lata, ukończone wyższe studia i zarabia ponad 8 tysięcy złotych miesięcznie brutto
Wœród szybko rosnšcej w Polsce grupy wolnych strzelców sš [link=http://www.kariera.pl/czytaj/1365/kogo-beda-szukali-pracodawcy-w-2010-roku/]handlowcy[/link], informatycy, konsultanci, dziennikarze i menedżerowie. Większoœć z nich to specjaliœci z wyższym wykształceniem, którzy sprzedajš swe usługi głównie kontrahentom w kraju, choć co siódmy ma już klientów z zagranicy – wynika z pierwszego w Polsce badania freelancerów, które przeprowadził serwis informatyczny infakt.pl. – Freelancing jako [link=http://www.warszawianki.pl]styl życia[/link] i sposób zarobkowania zyskuje coraz więcej zwolenników. Zwłaszcza młode osoby nie chcš pracować „u kogoœ” na etacie, ale jako „wolni strzelcy”. Sš to często byli pracownicy korporacji, dobrze wykształceni, którzy odeszli z pracy z własnej woli albo w ramach redukcji etatów. I nie chcš już szukać nowej posady, wolš pracę na własnš rękę – ocenia Wiktor Sarota, prezes Infakt.pl. Choć trudno jednoznacznie okreœlić, ilu jest w Polsce freelancerów, to według najnowszych badań firmy doradczej Kelly Services już co pišty pracujšcy Polak to wolny strzelec. Chętnych jest jeszcze więcej, bo ponad połowa uczestników badania byłaby gotowa zamienić etat na pracę freelancera.
Na takš zamianę zdecydował się przed dwoma laty informatyk Wojciech Eysymontt, po siedmiu latach pracy na etacie (pierwsze cztery jeszcze na studiach). Dziœ mówi, że to była jego najlepsza decyzja w życiu, bo choć etatowe zatrudnienie daje większš stabilnoœć, to nie zapewniła tak dynamicznego tempa rozwoju zawodowego, na jakim mu zawsze zależało. Przez pierwszy rok pracy jako wolny strzelec był analitykiem biznesowym IT, a w następnym roku zmienił specjalizację, zatrudniajšc się przy innym projekcie jako project manager. – Chcšc osišgnšć to samo na etacie, musiałbym pewnie co roku zmieniać firmy i w rezultacie miałbym opinię mało lojalnego „skoczka”. Na kontrakcie freelancera takie tempo zmian jest naturalne – wyjaœnia Wojciech Eysymontt, który nie narzeka też na zarobki. Tym bardziej że, jak wynika z danych firmy IT Kontrakt, która specjalizuje się w outsourcingu kadr IT, w ubiegłym roku œrednie wynagrodzenie kontraktowego informatyka wynosiło prawie 9,9 tys. zł brutto miesięcznie, a najlepiej opłacani zarabiali ponad 30,3 tys. zł miesięcznie. Marceli Smela, prezes IT Kontrakt, twierdzi, że coraz więcej informatyków po kilku latach pracy na etacie wybiera działalnoœć na własny rachunek. Majšc doœwiadczenie (często zdobyte także na Zachodzie), mogš liczyć na dobre zarobki i ciekawe projekty, zwłaszcza że pozyskanie tych ostatnich ułatwiajš im firmy specjalizujšce się w outsourcingu kadr IT. Dane Infakt.pl pokazujš jednak, że zarobki większoœci freelancerów nie sš oszałamiajšce. Co prawda œrednia 8,7 tys. miesięcznie wyglšda atrakcyjnie, ale jest to kwota brutto, którš zawyża niewielka grupa rekordzistów z płacami powyżej 50 tys. zł. Największa grupa badanych, 42 proc., zarabiała do 5 tys. brutto miesięcznie. – Wszystko zależy od umiejętnoœci pozyskiwania zleceń i wyrobienia sobie dobrej marki w branży – podkreœla prezes Sarota. Na to potrzeba czasu, a większoœć uczestników ankiety działa jako freelancer krócej niż trzy lata. Jak jednak ocenia Joanna Kotzian z firmy doradczej HRK, zleceń dla wolnych strzelców będzie przybywać – firmy szukajšce oszczędnoœci często rezygnujš dziœ z usług drogich agencji, np. reklamowych czy piarowskich na rzecz indywidualnych, doœwiadczonych freelancerów. [ramka][srodtytul]Sposób na pracę na swój rachunek [/srodtytul] Kto chce działać jako wolny strzelec, musi zarejestrować działalnoœć gospodarczš. W rozliczaniu z fiskusem i ZUS freelancerzy najczęœciej korzystajš z usług wyspecjalizowanych firm księgowych. Najważniejsze w zdobyciu kontraktu sš liczba i jakoœć zrealizowanych już projektów. Liczy się też doœwiadczenie zawodowe, szczególnie zdobyte w międzynarodowych korporacjach. Dla freelancera pracodawcš i szefem jest klient, do którego warunków musi się dostosować. Freelancer pracuje często w weekendy i œwięta, bo liczy się termin wykonania zlecenia. Musi też umieć nawišzywać kontakty z nowymi klientami i negocjować stawki za swojš pracę. Jest więc sprzedawcš własnych usług. To właœnie sprawia poczštkujšcym wolnym strzelcom najwięcej problemów.[/ramka] [i]Masz pytanie, wyœlij e-mail do autorek [mail=a.blaszczak@rp.pl]a.blaszczak@rp.pl[/mail], [mail=g.raszkowska@rp.pl]g.raszkowska@rp.pl[/mail][/i] [ramka]Psychotest: [b][link=http://www.kariera.pl/psychotesty/pokaz/id/4/]Czy posiadasz umiejętnoœci autoprezentacji? [/link][/b][/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL