Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Dowody śmierci Hitlera

Zdjęcie rzekomych zwłok Hitlera zrobione najprawdopo-dobniej przez sowieckich żołnierzy w Berlinie w 1945 roku
GETTY IMAGES/FPM
Po 50 latach wypłynęły nagrania zeznań ludzi, którzy znaleŸli ciało Führera
30 kwietnia 1945 roku, bunkier pod Kancelariš Rzeszy. W Berlinie trwajš zacięte walki. Niemieccy żołnierze na ulicach miasta broniš się przed Sowietami ostatkiem sił. Jest 15: 30. Adiutant Hitlera sturmbannführer SS Otto Günsche i ordynans wodza Heinz Linge słyszš pojedynczy strzał zza œciany pokoju Führera. Po chwili wchodzš do pomieszczenia. – W œrodku zobaczyłem Hitlera po prawej stronie sofy. Jego głowa była pochylona do przodu. Na prawej skroni widniała dziura po kuli wielkoœci monety – zeznał Linge w 1956 roku w bawarskim sšdzie. Taœma z nagraniem przesłuchania została niedawno odkryta w monachijskim archiwum i dzięki nowoczesnej technologii przywrócono jej dobrš jakoœć. Treœć nagrań ujawnił „Spiegel”. Ten sam widok Günsche zapamiętał nieco inaczej. – Hitler siedział na fotelu. Głowę miał opuszczonš na prawe ramię, które było przełożone przez oparcie. Po prawej stronie czaszki była rana postrzałowa – powiedział oficer SS, również przesłuchany w 1956 roku przez sšd. Wraz z Lingem wrócił wówczas z Moskwy, dokšd NKWD wywiozło ich po wojnie.
Sšd w Berchtesgaden nie mógł ich więc przesłuchać przez dziesięć lat. A zależało mu na ustaleniu „ponad wszelkš wštpliwoœć”, że Hitler nie żyje, aby Bawaria mogła przejšć prawa autorskie do „Mein Kampf”. Prawa, które posiada do dziœ, blokujšc próby ponownego wydania ksišżki. To właœnie Günsche i Linge wynieœli ciało wodza i jego żony Evy Braun do ogrodu kancelarii. Tam, zgodnie z jego wczeœniejszš wolš, wylali na nie kilka kanistrów benzyny i spalili. W trakcie œledztwa w Bawarii aż 40 osób zeznało pod przysięgš, że widziało Hitlera martwego. Z zeznań wynika, że umarł w pozycji siedzšcej, a Eva zmarła, leżšc obok niego na sofie. Ona połknęła jednš z kapsułek z cyjankiem – które wczeœniej Hitler wypróbował na swej ukochanej wilczycy Blondie – on prawdopodobnie także zażył truciznę. Dla pewnoœci strzelił sobie również w głowę. Pistolet Walther PPK kalibru 7,65 mm leżał u jego stóp na podłodze. Choć niemal od poczštku okolicznoœci œmierci Hitlera były mniej więcej znane, do dziœ kršży na ten temat wiele spiskowych teorii. Do ich powstania przyczynili się Sowieci, szerzšc przez wiele lat dezinformację: utajniajšc i fabrykujšc materiał dowodowy oraz przedstawiajšc rozmaite wersje œmierci Hitlera. Jak się jednak wydaje, sam Stalin nie był do końca pewny, czy jego œmiertelny wróg rzeczywiœcie zginšł w bunkrze. Według rozmaitych teorii – na kanwie których postały liczne filmy i ksišżki – Hitler miał w ostatniej chwili uciec z Berlina, a spalone szczštki należały do jego sobowtóra. Führer samolotem, okrętem podwodnym lub statkiem miał się przedostać przez Hiszpanię do Argentyny. Wydawałoby się, szalona teoria przez wielu brana była na poważnie. Służby wywiadowcze kilku krajów przez wiele lat poszukiwały wodza Trzeciej Rzeszy w Ameryce Południowej. – Ludzie uwielbiajš snuć podobne niedorzeczne historie. Nie ma jednak żadnych wštpliwoœci: Hitler zginšł w bunkrze – powiedział „Rzeczpospolitej” niemiecki historyk polskiego pochodzenia Bogdan Musiał. Według niego ucieczka byłaby sprzeczna z charakterem Hitlera. – To był człowiek, który żył dla swojej szalonej wizji. Gdy zobaczył, że legła w gruzach, nie miał już po co żyć. Jego samobójcza œmierć na gruzach stolicy Rzeszy miała być symbolicznym zakończeniem „epopei”. Umierał wódz, a wraz z nim szedł na dno cały naród. On uwielbiał takie teatralne gesty. Do końca – podkreœlił Musiał.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL