Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Kapelan Niepodległościowców

Ksišdz Władysław Gurgacz (z lewej) i Stanisław Szajna w 1949 r.
Rzeczpospolita
ks. Władysław Gurgacz 1914 – 1949
Szeœćdziesišt lat temu w krakowskim więzieniu na Montelupich rozstrzelano żołnierza Polskiej Podziemnej Armii Niepodległoœciowców księdza Władysława Gurgacza. By upamiętnić niezwykłš postać kapelana konspiracyjnej organizacji, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie otwiera dziœ poœwięconš mu wystawę. Władysław Gurgacz urodził się w 1914 r. w Jabłonicy Polskiej pod Krosnem. W 1931 r. wstšpił do Towarzystwa Jezusowego. Po wojnie jego kazania, w których ostro krytykował narzucony Polsce komunizm, przyniosły mu ogromnš popularnoœć wœród wiernych, ale i zainteresowanie Urzędu Bezpieczeństwa. – Zorganizowano dwa zamachy na jego życie – mówi dr Filip Musiał z IPN. Wiosnš 1948 r. zagrożony aresztowaniem ksišdz Gurgacz za zgodš swego przełożonego wstępuje do oddziału Stanisława Pióry „Emira”. Dostaje stopień kapitana. Przyjmuje pseudonim Sem, choć wielu młodych partyzantów mówi do niego „Ojciec”. Jeden z członków oddziału wspominał potem, że za sprawš kapelana nie wykonywali wyroków œmierci na działaczach PPR, choć dla niepodległoœciowców byli oni zdrajcami. Komuniœci musieli jedynie „jeœć legitymacje i dostawali baty kijem”.
Ale ubecy zaciskali pętlę wokół oddziału. Partyzanci postanowili więc zdobyć pienišdze, by uciec na Zachód. 2 lipca 1949 r. napadli na bank w Krakowie. Akcja zakończyła się klęskš. „Ksišdz na czele bandy – za zgodš władz koœcielnych” – krzyczały tytuły gazet. To miał być proces pokazowy. UB zadbał nawet o transmisje radiowe z sali sšdowej. Niezłomna postawa duchownego sprawiła jednak, że się z tego wycofał. Sšd wojskowy skazał księdza na karę œmierci. Wyrok wykonano 19 wrzeœnia 1949 roku. [i]Otwarcie wystawy IPN odbędzie się 8 grudnia 2009 r. o godz. 17 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Ekspozycję będzie można oglšdać do końca stycznia 2010 r.[/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL