Praca, emerytury, renty

Jak wystąpić z OFE

Fotorzepa, Dariusz Gorajski Dariusz Gorajski
Osoby, które chcą skorzystać z emerytury liczonej po staremu, muszą zrezygnować z ubezpieczenia w drugim filarze
Dobrowolnie przystąpić do drugiego filaru mogli urodzeni w latach 1949 – 1968. Wiele osób, które uwierzyło akwizytorom funduszy, potem żałowało swej decyzji. [b]Nie zdawały sobie sprawy, że przekreśla ona szansę na przejście na emeryturę przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego. [/b]Decyzja o przystąpieniu do drugiego filaru była bowiem „nieodwołalnym oświadczeniem woli”. Ubezpieczeni dowodzili więc, że zawarli umowy pod wpływem istotnego błędu (art. 84 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1B687D325D6772513B28F869979A2A6E?id=70928]kodeksu cywilnego[/link]), bo nie byli poinformowani o skutkach przystąpienia do drugiego filaru. Niekiedy dopiero przed sądem udawało się im dowieść swoich racji. Dlatego do przepisów emerytalnych wprowadzono rozwiązania, które pozwalają wystąpić z OFE. Mówią o tym art. 46, 50, 50a, 50e, 183 i 184 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=E181ECAFA5DB7B86CB797C4B403F16DC?id=324468]ustawy o emeryturach i rentach z FUS[/link], a także art. 88 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=7180123B3DCF5AC2EC1E57D076E45A1D?id=182007]Karty nauczyciela[/link]. Rezygnacja z drugiego filaru może wynikać także z chęci ustalenia świadczenia przynajmniej w części na dotychczasowych zasadach. Każdy musi indywidualnie przemyśleć swoją sytuację. [b]Kto w II filarze pozostanie, ten emeryturę będzie miał wyliczoną po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego i po nowemu,[/b] czyli jako iloraz skapitalizowanych składek i kapitału początkowego oraz prognozowanej długości życia w momencie przechodzenia na świadczenie. Do tego doliczona będzie emerytura z OFE.
Kto może mieć dylemat? Osoby urodzone po 1948 r., które wiek emerytalny osiągną w latach 2009 – 2013, dostaną tzw. emerytury mieszane, czyli zawierające część liczoną po staremu, a część po nowemu (na podstawie art. 183). W praktyce chodzi o kobiety urodzone w latach 1949 – 1953. [srodtytul]Pracownicze świadczenie[/srodtytul] Na wcześniejsze świadczenie mogą teraz przechodzić kobiety urodzone po 31 grudnia 1948 r., jeśli do końca 2008 r. osiągnęły wiek 55 lat oraz wymagany okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 30 lat (20 lat, gdy przed 1 stycznia 2009 r. stały się całkowicie niezdolne do pracy). Pozostałe warunki, a więc pozostawanie ostatnio w ubezpieczeniu pracowniczym i wystąpienie z OFE mogą spełnić tuż przed złożeniem wniosku (art. 46 w zw. z art. 29). Jeżeli zainteresowana złoży go przed ukończeniem 60 lat, to całą emeryturę będzie mieć wyliczoną po staremu. Jeśli później – będzie to emerytura mieszana. Mieszaną emeryturę po ukończeniu 60 lat dostaną tylko te, które nie przystąpiły do OFE lub z niego zrezygnują (i które nie korzystały z wcześniejszej emerytury). Te, które w OFE zostaną, dostaną emeryturę w całości liczoną po nowemu. [srodtytul]Szczególne warunki[/srodtytul] Kolejna grupa zainteresowanych to posiadający staż pracy w szczególnych warunkach lub charakterze. Ubezpieczeni urodzeni po 31 grudnia 1948 r., którzy wiek emerytalny osiągnęli po 31 grudnia 2008 r. i posiadają na dzień wejścia w życie ustawy, tj. 1 stycznia 1999 r., 25-letni (mężczyźni) i 20-letni (kobiety) okres składkowy i nieskładkowy, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, mogą przejść na wcześniejszą emeryturę na podstawie art. 184 ustawy. Warunek jest taki, że nie przystąpili do OFE albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych w OFE do budżetu państwa oraz rozwiązali stosunek pracy. Także nauczyciel, który chciałby przejść na emeryturę bez względu na wiek z art. 88 Karty nauczyciela (spełnił warunki stażowe do końca 2008 r.), musi zrezygnować z OFE (i rozwiązać stosunek pracy). Dotyczy to także występujących o wcześniejsze świadczenia górników i kolejarzy. [ramka][b]Komentuje Przemysław Przybylski - rzecznik ZUS[/b] Złożenie wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym na dochody budżetu państwa za pośrednictwem ZUS nie wymaga żadnej szczególnej formy ani czynności. Polega na wypełnieniu oświadczenia zawartego w części II pkt 3 wniosku o emeryturę (na formularzu ZUS Rp-1E). Nie trzeba się kontaktować w związku z tym ze swoim funduszem emerytalnym ani składać tam żadnych dokumentów. Wystarczy odpowiednio wypełnić wniosek emerytalny. Przejmujemy wówczas załatwienie wszelkich formalności związanych z rezygnacją z uczestnictwa przez ubezpieczonego w II filarze emerytalnym.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL