Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komentarze

Dwa oblicza nagrody

Tegorocznš literackš Nagrodę Nobla otrzymała Herta Müller. Czy to nagroda dla Niemiec? Tak, bo Herta Müller mieszka w Berlinie, a swoje ksišżki pisze po niemiecku. Nie, bo przyszła na œwiat w Rumunii, chodziła do rumuńskiej szkoły, posługiwała się językiem rumuńskim, nawet jeœli akurat uczyła niemieckiego.
Ale i przeszła gehennę przymusowej pracy w fabryce maszyn, głód i nędzę, wreszcie przeœladowania bezpieki. – Nie jestem prawdziwš Niemkš, ale nie jestem też prawdziwš Rumunkš – mówi o sobie noblistka. Grunt, że Królewska Akademia nagrodziła dobrš pisarkę, autorkę tak ważnych ksišżek jak "Niziny", która swoim życiem zaœwiadcza ponurš rzeczywistoœć tworzonej przez siebie literatury.
Zabiera też głos w sprawach publicznych, w połowie lat 90. – na przykład – ostro sprzeciwiała się połšczeniu pen clubów wschodnio- i zachodnioniemieckiego, bowiem wielu pisarzy w NRD współpracowało ze Stasi i – jej zdaniem – nie rozliczyło się z tego. Ale przebojem czytelniczym jest jej ostatnia ksišżka, która już za kilka dni może zostać uhonorowana Niemieckš Nagrodš Literackš. W każdym razie "Atemschaukel" – bo o ten tytuł chodzi – jest głównš faworytkš do tych laurów. To ksišżka o deportacjach mniejszoœci niemieckiej. W styczniu 1945 roku Sowieci wywieŸli do odbudowy swego kraju niemal wszystkich Niemców rumuńskich, wœród nich do łagru trafił 17-letni wtedy Oskar Pastior, póŸniejszy pisarz, majšcy zostać współautorem "Atemschaukel". Niestety, zmarł w 2006 roku. Najnowsza ksišżka Herty Müller, będšca hołdem dla Pastiora, ukazuje – mówišc wprost – męczeństwo rumuńskich Niemców na Wschodzie. I wpisuje się tym samym w główny nurt niemieckiej traumy wojennej – wypędzeń. Z tegorocznego literackiego Nobla dla Herty Müller cieszyć się więc będš nie tylko antykomuniœci i ofiary komunistycznych przeœladowań, nie tylko feministki, ale i – jak sšdzę – działacze niemieckiego Zwišzku Wypędzonych. Nobel ze stemplem Eriki Steinbach? Podoba mi się znacznie mniej.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL