Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

Radny i spółka pioršca pienišdze

Paweł Sularz, szef krakowskiej Platformy Obywatelskiej, pracował w firmie, przez którš wyprowadzono za granicę miliony złotych
34-letni Paweł Sularz, członek zarzšdu Platformy w Małopolsce i szef krakowskiej PO, w ostatnim rankingu „Gazety Krakowskiej” uznany został za najlepszego radnego w mieœcie. Zasłynšł też jako współtwórca tzw. konfliktu krakowskiego, z powodu którego odszedł Jan Rokita. Z ustaleń „Rz” wynika, że przez prawie rok, do czerwca 2008 r., Sularz pracował w spółce Creation. Szef tej krakowskiej firmy Mieczysław K. od sierpnia ubiegłego roku siedzi w areszcie. Prokuratura postawiła mu zarzuty prania brudnych pieniędzy, fałszowania dokumentów i działania w zorganizowanej grupie przestępczej. W areszcie przebywa również właœciciel Creation Derek L.
Sprawa firmy Creation to wštek œledztwa w sprawie gigantycznych malwersacji, których mieli się dopuœcić szefowie i udziałowcy spółki Kraków Business Park zajmujšcej się zarzšdzaniem kompleksami biurowców w podkrakowskim Zabierzowie. Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Krakowie. O podejrzeniu przestępstwa zawiadomili œledczych mniejszoœciowi udziałowcy KBP. W cišgu kilku lat z KBP i spółek zależnych, na podstawie fikcyjnych umów, do tajemniczych spółek zarejestrowanych w kraju i za granicš (na Cyprze, w Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych) trafiło przynajmniej 50 milionów euro. Legalne pienišdze z wynajmu pomieszczeń w biurowcach KBP wyprowadzano do spółek-słupów. Prokuratura podejrzewa, że stamtšd trafiały one na prywatne konto ówczesnego prezesa KBP Adama Œ. (w lutym wyszedł z aresztu po wpłaceniu miliona złotych kaucji) oraz kilku jego współpracowników. „Rz” ustaliła, że spółka Creation jest zarejestrowana w krakowskim gabinecie ginekologicznym. Z dokumentów wynika, że prowadziła działalnoœć z zakresu uprawy rolnej, warzywnictwa i wydawania ksišżek. Z kolei z faktur, które wystawiła tajemniczej firmie Spectrum – że zajmuje się wysoko wyspecjalizowanym doradztwem biznesowym i prawnym. Prokuratura ustaliła, że Creation płaciła Spectrum za usługi, które nigdy nie były wykonywane. Spectrum faktycznie nie istnieje. Jej siedziba to mieszkanie matki Dereka L. Z oœwiadczenia majštkowego Pawła Sularza wynika, że w 2007 r. zarabiał miesięcznie w tej firmie 2 tys. zł brutto, a w 2008 r. – 3 tys. zł. Jak wyglšdała jego współpraca z Creation? Sularz w rozmowie z „Rz” miał problemy z udzieleniem odpowiedzi na temat jego pracy. W końcu mocno zdenerwowany stwierdził, że „był zwykłym pracownikiem biurowym”, a pracę zaproponował mu Adam Œ. Szef krakowskiej PO na pytania o to, gdzie było biuro spółki, co dokładnie należało do jego obowišzków, odpowiadał tylko: – Wszystko zeznałem w Urzędzie Kontroli Skarbowej. Sularz twierdzi, że niezbyt dobrze zna Adama Œ. – Nie była to zbyt bliska znajomoœć, na imieniny do niego nie chodziłem – mówi radny.  Z ustaleń „Rz” wynika, że Œ. wpłacił 3 tys. zł na fundusz wyborczy PO podczas wyborów samorzšdowych w 2006 r. Szef małopolskiej PO, poseł Andrzej Czerwiński: – Dokładnie przyjrzę się panu Sularzowi. Jeœli jest jakikolwiek cień rzucony na działalnoœć PO przez ludzi tej partii, to trzeba to dokładnie wyjaœnić – podkreœla poseł Czerwiński. Adwokat Adama Œ. obiecała odpowiedzieć na nasze pytania, ale potem przestała odbierać od „Rz” telefony.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL