Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Nowelizacja do poprawki

Jeœli urzędnik pomilczy za pienišdze 30 dni, nie sprzeciwiajšc się inwestycji, za płotem twojego domu wyroœnie wieżowiec lub magazyn – takie skutki według architektów i członków organizacji społecznych może nieœć znowelizowane prawo, które pozwolenia na budowę zastšpi zgłoszeniami
Architekci i mieszkańcy skupieni w różnych stowarzyszeniach alarmujš: ustawa powstała na zgniłym fundamencie. Zapowiadajš, że jeœli wejdzie w życie, zaskarżš jš do Trybunału Konstytucyjnego i rzecznika praw obywatelskich. Będš też zabiegać o prezydenckie weto. Zamiast pozwolenia na budowę – samo zgłoszenie inwestycji. Zgodnie z uchwalonymi przez Sejm zmianami tak właœnie majš wyglšdać uproszczone procedury budowlane. Jeœli w cišgu 30 dni urzšd nie sprzeciwi się zgłoszonej inwestycji, może ona ruszać. – W ten sposób można dostać zgodę na budowę domu, apartamentowca czy fabryki – mówi Małgorzata Zamorska, radca prawny z kancelarii bnt Neupert, Zamorska & Partnerzy. – Wskutek biernoœci urzędu wiele inwestycji, nawet tych wštpliwych prawnie, może być więc realizowanych jedynie dlatego, że minšł czas wniesienia sprzeciwu. Ten mechanizm może ułatwić działania korupcyjne, bo przecież znacznie proœciej jest kupić milczenie urzędnika, który akurat wtedy wybierze się na 30-dniowy urlop, niż kupić pozwolenie na budowę, które może potem zakwestionować wyższa instancja lub sšd – tłumaczy.
I dodaje, że milczšcej zgody urzędnika już nie będzie można skontrolować – bo jak skontrolować milczenie? Architekt Grzegorz Buczek, członek Zarzšdu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz SARP, przypomina z kolei, że zmiany były wprowadzane pod hasłem usuwania barier inwestycyjnych. – Ale o jakie bariery chodzi? W ubiegłym roku oddano do użytku o niemal 25 procent więcej mieszkań niż w 2007 roku. Trudno więc mówić, że istnienie pozwoleń na budowę hamowało inwestycje – podkreœla architekt. Według niego pozwolenia były sprawdzonym narzędziem kontroli procesów budowlanych. Zanim bowiem urzšd wydał zgodę na budowę, sprawdził, czy projekt jest zgodny z planem, czy inwestor jest właœcicielem ziemi itp. – Nowe przepisy wywołujš koniecznoœć interwencji rzecznika praw obywatelskich. Ich autorzy zdajš się rozumieć społeczeństwo wyłšcznie jako zbiór inwestorów działajšcych indywidualnie, w oderwaniu od otoczenia – mówi Grzegorz Buczek. – Tymczasem większoœć społeczeństwa to sšsiedzi takich inwestorów. Apelujšcy o odrzucenie ustawy zwracajš też uwagę, że chaos inwestycyjny będzie dotyczył także terenów objętych planami zagospodarowania. – Nawet jeœli inwestor postawi wieżowiec obok niskiego domu tam, gdzie sš plany miejscowe, to urzędnik, który się na niš milczšco zgodzi, nie będzie przecież za to milczenie pocišgnięty do odpowiedzialnoœci – uważa Małgorzata Zamorska. A właœciciel domu swoich praw będzie mógł dochodzić jedynie na drodze cywilnej. Nowe przepisy zminimalizujš więc i tak już mizerny napęd samorzšdów do uchwalania planów zagospodarowania. Po co gminie plan, jak i tak będzie można budować, co się chce i gdzie się chce? W ubiegłym tygodniu senatorowie wprowadzili do ustawy wiele poprawek. Wróci więc ona do Sejmu. [ramka] [b]Marcin Sadowski - architekt[/b] – Przeniesienie sporów pomiędzy sšsiadami na płaszczyznę kodeksu cywilnego to wyraz oddalania się państwa od decydowania o jakoœci przestrzeni. Plan miejscowy, warunki zabudowy nie sš dokumentami, które definitywnie rozstrzygajš szczegółowe problemy wynikajšce z przepisów szczególnych. Brak wiedzy o tym, co się dzieje w najbliższym sšsiedztwie, niejawnoœć działań sšsiada, czy poczucie bezsilnoœci wobec przepisów tworzš atmosferę dla konfliktów. Tym razem ich rozstrzygnięcie możliwe jest w drodze sšdowej z poważnymi skutkami finansowymi.[/ramka] [ramka][b]Katarzyna Czajkowska-Strawińska, Stowarzyszenie Przyjazna Komunikacja[/b] – Ustawa nie powinna być przyjęta. Jest niebezpieczna dla mieszkańców i œrodowiska. Już dziœ obserwujemy dziki pęd deweloperów – i tu chodzi wyłšcznie o ich interesy. Nie może być mowy o swobodzie budowania, bo za chwilę obudzimy się w betonowym kraju. Uproszczona œcieżka administracyjna powinna być dostępna przy mniejszych inwestycjach, jak np. domy jednorodzinne, ale absolutnie wykluczona przy większych. Co z tego, że po latach sšdy przyznajš rację protestujšcym, kiedy blokowisko lub inna inwestycja szkodliwa dla otoczenia będzie już wybudowana?[/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL