Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Chińska ekspansja na Syberii

NIEWIELKI OKrĘg na dalekim Wschodzie
Rzeczpospolita
Żydowski Obwód Autonomiczny wkrótce może się zamienić w chiński
W obwodzie szykuje się kontrola – miejscowi liderzy za bardzo sprzyjajš Chińczykom. Dotacje z federalnej kasy, zamiast do rosyjskich firm, płynš do przedsiębiorców z Państwa Œrodka. „Kolonizatorzy nie tylko nielegalnie wywożš z Rosji całš produkcję, ale też nie płacš podatków” – pisze dziennik „Wremia Nowostiej”. Na celowniku jest między innymi gubernator Nikołaj Wołkow. Przybysze z Państwa Œrodka czujš się bowiem w jego regionie jak u siebie. W przygranicznym rejonie Leninskoje dominujš przedsiębiorstwa o chińsko brzmišcych nazwach, jak Can-Lun, Hua-Han czy Baocun, którym miejscowe władze szczodrze udzielajš dotacji. Na farmach pracujš tylko Chińczycy. Według Ÿródeł gazety „ani kilogram ziemniaków, cebuli czy buraków” nie trafił na rosyjski rynek, nawet nielegalnie. To nie wszystko. Napływowi biznesmeni czerpali też, jak się okazało, pełnymi garœciami z miejscowych złóż złota, narażajšc skarb na straty i doprowadzajšc do wyschnięcia rzeki Bieriezowaja. Chińczycy nie płacš podatków. Nie robiš tego zresztš też rosyjskie firmy, co stało się przyczynš prawdziwej wojny między służbš podatkowš a „kryjšcym” biznesmenów gubernatorem.
Miejscowi alarmujš, że wkrótce obwód będzie nie żydowski, lecz chiński. Ale „żydowski” też był głównie z nazwy – Żydzi, mimo deportacji w latach 20. i 30., nigdy nie stanowili tam nawet jednej trzeciej ludnoœci. To kolejne dziecko polityki etnicznej Józefa Stalina. Radziecki wódz pod koniec lat 20. postanowił – w ramach walki z syjonizmem – przesiedlać tam Żydów z całej Rosji. W 1934 roku powstał Żydowski Okręg Autonomiczny w obrębie Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Od lat 70. sporo Żydów wyemigrowało do Izraela. Dziœ ta mniejszoœć stanowi zaledwie nieco ponad 1 proc. mieszkańców. Problem chińskiej ekspansji dotyczy całego rosyjskiego Dalekiego Wschodu. Syberia wyludnia się w zastraszajšcym tempie, a napływ pracowników z przeludnionych Chin wynosi rocznie kilkaset tysięcy osób. Zdaniem rosyjskich demografów jest tylko kwestiš czasu, kiedy Chińczycy zajmš Syberię.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL