Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Litewski Sejm gra Kartš Polaka

Sprawa Karty Polaka trafi do litewskiego Trybunału Konstytucyjnego – uznał Sejm w Wilnie. Ale czy może on rozpatrywać akt prawny innego państwa?
Poseł z ramienia rzšdzšcych konserwatystów Gintaras Songaila konsekwentnie dšży do pozbawienia mandatów dwóch posłów z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Tuż po ogłoszeniu wyników wyborów parlamentarnych w paŸdzierniku oœwiadczył, że Waldemar Tomaszewski (prezes AWPL) i Michał Mackiewicz nie majš prawa być posłami na Sejm, gdyż przyjęli Kartę Polaka. A to – według niego – oznacza, że przyjęli zobowišzania wobec obcego państwa. Według litewskiego prawa takie osoby nie mogš być posłami na Sejm. Posłowie, którzy ukryli podobne zależnoœci, poddawani sš procedurze impeachmentu. Sejm nowej kadencji poczštkowo nie chciał się tym zajmować. Szef Komisji Prawa i Praworzšdnoœci Stasys Šedbaras twierdzi bowiem, że Trybunał Konstytucyjny nie może rozpatrywać spraw dotyczšcych aktów prawnych innego państwa. Jednak w czwartek parlament zaaprobował (głównie głosami konserwatystów) projekt uchwały o przekazaniu sprawy Karty Polaka do Trybunału Konstytucyjnego.
Jak twierdzi Šedbaras, projekt uchwały nie dotyczy bezpoœrednio ustawy o Karcie Polaka. Jest w nim zawarta proœba o wyjaœnienie wczeœniejszego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczšcego szeregu litewskich ustaw. Jego zdaniem problem może zamknšć Sejm polski, nowelizujšc ustawę o Karcie Polaka. Podobnš opinię wyraża lider konserwatystów i premier Andrius Kubilius. Największe kontrowersje budzi fragment ustawy, w której mowa o pozbawieniu Karty Polaka za działalnoœć niezgodnš z interesami Polski. Zdaniem docenta Wwydziału Prawa Uniwersytetu Wileńskiego Dainiusa Žalimasa ta zasada jest ewidentnš sankcjš za nielojalnoœć wobec Polski. – A lojalnoœć wobec obcego państwa oznacza niepełnš lojalnoœć wobec Litwy – uważa.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL