Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Cywilizacja

Grobowce spod piasku

Groby urzędników faraona Unisa, władcy Egiptu z pištej dynastii, œwieżo wydobyte na œwiatło dzienne spod piasku pustyni
AP
Miejsce pochówku dostojników faraona sprzed 4300 lat, z okresu Starego Państwa, odkopali archeolodzy egipscy w Sakkarze, niedaleko Kairu
W pierwszym z odkrytych właœnie grobowców pochowany został Iya Maat, nadzorca budowy piramid, odpowiedzialny za sprowadzanie z Assuanu granitu i piaskowca oraz innych materiałów z obszaru Zachodniej Pustyni. W drugim spoczęła Thanah, jedna z chóru œpiewaczek umilajšcych życie faraona Unisa. To ostatni władca z pištej dynastii, podczas swoich 30-letnich rzšdów doprowadził do upadku autorytetu i rozluŸnienia centralnej władzy. Zawartoœć obu grobowców została splšdrowana już dawno temu, ale w wejœciach archeolodzy odkryli napisy hieroglificzne i ornamenty roœlinne. Grobowiec Thanah ozdobiony był rzeŸbionym kwiatem lotosu.
– Odkrycie tych grobowców to poczštek odsłaniania wielkiego cmentarzyska – powiedział agencji Reuters Zahi Hawass, szef Egipskiej Rady Starożytnoœci. – Będziemy kontynuowali badania i mamy nadzieję odkopać następne grobowce w tej okolicy. Pozwoli to na nowo spojrzeć na koniec pištej i poczštek szóstej dynastii. Według Hawassa 70 proc. staroegipskich zabytków cišgle tkwi przysypanych piaskiem pustyni. Aidan Dodson, archeolog z Uniwersytetu w Bristolu w Anglii, niezaangażowany w odkrycie egipskich badaczy uważa, że chociaż same odkopane grobowce nie stanowiš wielkiej sensacji, to perspektywa, że mogš być częœciš niezbadanego dotšd cmentarzyska, jest wielce obiecujšca dla badaczy. – Odkrycie pokazuje, że białe plamy na archeologicznej mapie Sakkary nie sš całkiem puste. Archeolodzy powinni przestać je omijać – uważa badacz. Starożytne centrum religijne Sakkara położone 30 kilometrów na południe od Kairu jest przedmiotem zainteresowania archeologów od 150 lat. Pracuje tam wiele zespołów badaczy z różnych krajów. Cišgle odkrywane sš tam nowe zabytki. Jeszcze w listopadzie w Sakkarze została odkryta piramida, 12. w tym miejscu, 118. w Egipcie. 150 lat trwajš już wykopaliska w Sakkarze. Co roku archeolodzy odkrywajš nowe zabytki W Sakkarze znajduje się miejsce pochówku najstarszych dynastii dostojników państwa egipskiego. W piramidach Unisa, Pepiego I i II oraz Merenne odnalezione zostały tzw. teksty piramid, zdobišce œciany zbiory hieroglificznych inskrypcji opisujšcych podróże faraona po zaœwiatach. Najsłynniejszym zabytkiem w Sakkarze jest najstarsza, schodkowa, piramida Dżesera wzniesiona 4650 lat temu. Groby, które odkryli egipscy archeolodzy, znajdujš się na południowy zachód od tej piramidy. Przy zachodniej krawędzi budowli od kilkunastu lat prace wykopaliskowe prowadzš polscy archeolodzy pod kierunkiem prof. Karola Myœliwca z Zakładu Archeologii Œródziemnomorskiej PAN w Warszawie. Podczas prowadzonych w tym roku prac polskim archeologom udało się dokonać wspaniałych odkryć. („Rzeczpospolita” informowała o tym 16 grudnia.) Badacze znaleŸli tam kamienny sarkofag, z potężnym wiekiem, w którym miał spoczšć dostojnik z III tysišclecia p. n. e., oraz – absolutny unikat – trumnę z trzciny nilowej, a także zachowany w całoœci lniany całun. Więcej na temat znalezisk w Sakkarze www.ancient-egypt.org
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL