Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sztuka

Artyści wobec Auschwitz

"Fuga pamięci", instalacja autorstwa Krystiany Robb-Narbutt
Reporter
Trauma odreagowywana pokoleniami. Twórczoœć Józefa Szajny uchodzi za najdobitniejsze oskarżenie hitleryzmu. Temat Holokaustu podejmuje wielu artystów, nawet urodzonych w latach 70. Postrzegajš Auschwitz jako symbol zwyrodnienia, lecz unikajš silnych emocji
Czy artyœci wcišż chcš i umiejš mówić o Zagładzie? Na pozór – tak. Jednak po ponad półwieczu dramat zbladł, zastšpiła go wyciszona metafora. Albo gorzka ironia. Przykładami – prace Zbigniewa Libery, który w 1996 roku wykonał miniaturę Auschwitz z klocków lego, a osiem lat potem sparafrazował słynne zdjęcie z wyzwolenia obozu na fotografii "Mieszkańcy" (z cyklu "Pozytywy"). Grupa uœmiechniętych, dobrze odżywionych uczestników pleneru pozuje w pasiastych piżamach, za sznurkami, po których pnie się fasolka. W podobnym duchu utrzymany jest "Berek", wideo Artura Żmijewskiego. Odbieram to jako komentarz do współczesnego cynizmu: martyrologia też może przekształcić się w biznes lub kpinę, zabawę. Płótno "Shoah" Wilhelma Sasnala wydaje mi się wręcz nacišganiem: trzy niewyraŸne, malutkie sylwetki na tle œciany zieleni. Scena zacytowana z dokumentu telewizyjnego równie dobrze mogłaby się nazywać "Las".
Natomiast Mirosław Bałka 12 lat temu stworzył doskonałš, przejmujšcš instalację "Mydlany korytarz". Dwumetrowej długoœci przejœcie o œciankach natartych szarym mydłem. Nieprzyjemny zapach kojarzył się z taniš higienš, ale też z barbarzyńskim nazistowskim "przemysłem œmierci". [srodtytul]Dotknięcie œmierci [/srodtytul] Obecnie Bałka prezentuje we wrocławskim WRO Art Center (do połowy listopada) serię wideo "Jetzt", której tytuł i motto pochodzš z wiersza Paula Celana. Zbiegiem okolicznoœci w tym samym czasie w warszawskiej Galerii Studio można obejrzeć dokumentację environment Szajny sprzed 30 lat. Wymowne zestawienie. Daje wyobrażenie o przemianach, jakie zaszły w naszej wrażliwoœci. – Krzyk Szajny dziœ uchodziłby za ekshibicjonizm. A my nie chcemy dosłownoœci. Wolimy niedomówienia, łańcuch skojarzeń – uważa Krystyna Piotrowska, od trzech lat kuratorka wystaw "Ulica Próżna" towarzyszšcych festiwalowi żydowskiemu "Warszawa Singera". Dwa lata temu w projekcie uczestniczyły m.in. Ewa Kuryluk i Krystiana Robb-Narbutt. Obydwie urodzone tuż po wojnie mówiły o Zagładzie z prywatnej perspektywy. Matka pierwszej uniknęła œmierci, lecz przerażenie nie opuœciło jej nigdy. Miało kształt gwiazdy i żółty kolor… Toteż Ewa użyła jadowitej żółci w wielu elementach instalacji jako barwy symbolicznej. Z kolei Krystiana Robb-Narbutt stworzyła szczególne obiekty-epitafia dla swych ciotek i babki. Z pozoru niewinne przedmioty – zabawki dla dzieci, kostki cukru, choinkowa ozdoba zwana anielskim włosem – były zakamuflowanymi aluzjami do œmierci, jakš poniosły wspomniane osoby w Auschwitz. [srodtytul]Naznaczeni[/srodtytul] Sławetna ekspozycja "Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi", czyli Arsenał '55, która zakończyła okres socrealizmu w PRL, z dzisiejszej perspektywy wydaje się szczytem dosłownoœci i patosu. W porównaniu z Arsenałem dokonania Szajny z lat 60. jawiły się jako plastyczna metafora nasycona szczerymi, pełnymi żaru emocjami. Szajna nie był jedynym twórcš naznaczonym Auschwitz. Obóz przeżyli też Xawery Dunikowski, Zbigniew Dłubak, Marian Bogusz. Cudu doœwiadczyli Jonasz Stern, "zmartwychwstały" po masowej egzekucji lwowskiego getta, czy Alina Szapocznikow, ocalała z łódzkiego getta i obozów zagłady. Jednak sztuka wydawała się bezsilna wobec skali hitlerowskiej zbrodni. "Żaden z artystów więzionych w Auschwitz, nawet Dunikowski, nie stworzył prawdziwie istotnego i mocnego œwiadectwa tego okrucieństwa", zauważyła Krystyna Czerni, krytyk i historyk sztuki. Pół wieku temu Oskar Hansen wygrał konkurs na pomnik ofiar Oœwięcimia. Asfaltowa 1000-metrowa "Droga" miała przecišć w poprzek teren obozu. Wtedy nie było szans, żeby społeczeństwo zaakceptowało tak abstrakcyjny symbol. Trzy lata temu Jarosław Kozakiewicz zaproponował "Most duchów". Konstrukcja przerzucona nad rzekš ma łšczyć teren obozu z parkiem. Przywodzi na myœl wydłużonš wstęgę Moebiusa – poœrodku jest przekręcona niczym œmigło. Genialnie oddaje grozę Auschwitz; przejœcie od życia do œmierci. Ciekawe, czy uda się jš zrealizować. [ramka][b]Pamięć Szajny bez Szajny[/b] Czekałam na tę wystawę. Chciałam porównać emocje, jakie kiedyœ wywoływała sztuka Józefa Szajny, ze współczesnym jej odbiorem. Sšdziłam, że okazję ku temu da pokaz „Pamięci Józefa Szajny” w Galerii Studio w Warszawie. Wbrew tytułowi to nie przeglšd jego dokonań, lecz „wycišg dekady”. Przypomnienie pokazów innych artystów, jakie odbyły się w latach 1972 – 1982 za dyrekcji Szajny. Zestaw zdjęć, filmowych rejestracji, plakatów, druków. Kilkoma fotografiami przywołane zostały ekspozycje i spektakle założyciela Studio. Inaugurujšc działalnoœć Teatru/Galerii Studio, Szajna miał już 50 lat na karku. Ludzie z jego pokolenia unikali młodszych eksperymentatorów. Tymczasem galeria stała otworem dla awangardy; kupowała wartoœciowe nowoœci. W rezultacie przez dwie dekady była jedynš w stolicy reprezentacyjnš kolekcjš sztuki współczesnej. Sam mistrz pozostawał wyznawcš figuracji. Groteskowo-dramatycznej, naładowanej ekspresjš. Miał prawo, Oœwięcim odcisnšł się na jego œwiadomoœci, wrażliwoœci. W jego krzyku „Replik, replik!” było memento œwiadka. W przeglšdzie „Pamięci Józefa Szajny” nie pokuszono się o repliki instalacji bohatera. Może i dobrze. Wystawa czynna do 16 listopada[/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL