Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służby mundurowe

Aaaaby pracować w ABW

Rzeczpospolita
Intensywny nabór agentów. Œrednie wykształcenie, niezdolny do służby w wojsku? I tak masz szansę na pracę. ABW łata dziury kadrowe po tym, gdy do innych służb uciekło z niej tysišc funkcjonariuszy
Jedna szósta pracowników ABW odeszła w cišgu dwóch ostatnich lat. Głównie do trzech nowych i lepiej opłacanych służb: CBA, Agencji Wywiadu i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Funkcjonariusze ABW szli do CBA po pienišdze i awans, bo nowa służba miała do obsadzenia wiele kierowniczych stanowisk i najwyższe pensje wœród służb. W SKW czy AW œcišgano ludzi głównie z umiejętnoœciami lingwistycznymi, znajomoœciš co najmniej dwóch języków obcych. – Rzeczywiœcie z ABW wyssano ludzi – ocenia Janusz Zemke, przewodniczšcy Komisji do spraw Służb Specjalnych. Według niego największe straty Agencja poniosła w najważniejszych jednostkach, a więc w służbach operacyjnych, z których odeszło co najmniej 20 proc. kadry. – Dziœ sytuacja jest naprawdę trudna. Brak ludzi paraliżuje pracę w ABW – uważa poseł Zemke.
Dlatego ABW intensywnie szuka nowych pracowników. Sš wakaty m.in. na stanowiskach inżyniera dŸwięku i telekomunikacji, eksperta pisma ręcznego, matematyka po kursie kryptografii, filologa, np. języka węgierskiego czy białoruskiego. Uzupełniajšca braki kadrowe służba obniżyła wymagania. Nie stawia dolnych progów wiekowych, szuka osób także z wykształceniem œrednim i deklaruje, że dofinansuje zaoczne studia, jeœli kierunek będzie przydatny w pracy. Kusi też przywilejami: specjalistycznym programem ochrony zdrowia, dodatkowymi urlopami: wypoczynkowym według stażu i na naukę, od 14 do 21 dni. Do tego funkcjonariusz, który przepracował co najmniej trzy lata w służbie, może liczyć na dopłaty do wynajmowanego mieszkania albo bezzwrotnš zapomogę na zakup mieszkania. Takich przywilejów nie ma CBA, które cieszy się opiniš najlepiej opłacanej służby w Polsce (zwykły funkcjonariusz zarabia co najmniej 5 tys. zł na rękę). – W CBA pensje sš wysokie, bo nie ma zakamuflowanych dodatków, przez co sprawy finansowe sš przejrzyste. Tak powinno być we wszystkich służbach – mówi Zbigniew Wassermann, były minister koordynator do spraw służb specjalnych rzšdu Jarosława Kaczyńskiego. Kandydatów do pracy w ABW nie dyskwalifikuje nawet nieuregulowany stosunek do służby wojskowej czy kategoria D, a więc niezdolny do służby wojskowej. – Nie ma się co dziwić, armia ma być zawodowa, to dobry ruch i zachęta dla potencjalnych funkcjonariuszy, którzy wojska nie odrobili – komentuje Zemke. Kierownictwo ABW podjęło decyzję o utworzeniu dwóch nowych regionalnych komisji lekarskich: w Katowicach i w Białymstoku. – Chcemy przyspieszyć i usprawnić proces rekrutacji i skrócić okres oczekiwania na orzeczenie o zdolnoœci fizycznej i psychicznej kandydatów do służby – mówi mjr Katarzyna Koniecpolska-Wróblewska, rzecznik ABW. Przed wakacjami posłowie komisji opiniowali nowš tabelę płac z podwyżkami dla funkcjonariuszy ABW. – To były duże podwyżki, większe niż w innych służbach – ocenia Zemke. Funkcjonariuszem ABW i CBA może zostać osoba posiadajšca wyłšcznie obywatelstwo polskie oraz „wykazujšca nieskazitelnš postawę moralnš, obywatelskš i patriotycznš”. Dodatkowym wymogiem wobec kandydata do pracy w ABW jest rękojmia zachowania tajemnicy. Przed przyjęciem do ABW i CBA sprawdza się, czy kandydaci pijš alkohol, w jakich iloœciach, czy kiedykolwiek zażywali narkotyki. Muszš mieć też tak zwane opinie polecajšce od osoby szanowanej, a nawet pozytywne opinie od sšsiadów. Kandydat na funkcjonariusza ABW musi się wykazać wiedzš na temat sytuacji geopolitycznej kraju i œwiata, znać języki obce. Kandydatów do służby w CBA dyskwalifikuje skazanie za popełnione umyœlnie przestępstwo œcigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe czy współpraca ze służbami PRL. W ABW tacy kandydaci nie sš odrzucani. Starajšcy się o pracę w CBA muszš wypełnić 21-stronicowš ankietę bezpieczeństwa osobowego, w której trzeba podać m.in. szczegółowe informacje na temat miejsca zamieszkania w ostatnich dziesięciu latach, a nawet kontakty towarzyskie z osobami z zagranicy. Wszystkie te informacje sš szczegółowo sprawdzane.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL