Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Wykształcenie z pomocš globalnej sieci

Obecnie studiować mogš wszyscy młodzi ludzie, nawet ci, którzy nie mieszkajš w dużych oœrodkach akademickich
Dzięki Internetowi majš takš samš szansę na studia np. na jednej z najlepszych uczelni, a co za tym idzie w przyszłoœci również na wyższe zarobki. Takš szansę dajš studia na uczelni, która ma oddział w Małopolsce, na Dolnym Œlšsku oraz na Mazowszu i kształci właœnie w systemie e-learning. Mowa tu o Wyższej Szkole Zarzšdzania/Polish Open University, która w ostatnich latach niezmiennie zajmuje pierwsze miejsce wœród niepaństwowych szkół biznesu i zarzšdzania w rankingu „Wprost”. Za innowacyjny system nauczania z wykorzystaniem Internetu – e-learning otrzymała nawet w 2003 r. godło „Teraz Polska”.
E-learning w POU to możliwoœć połšczenia się przez Internet z dowolnego miejsca na œwiecie z platformš edukacyjnš, przez którš odbywajš się zajęcia. Studia te dajš pełen komfort i nie wymagajš spędzania wielu godzin w ławkach szkolnych, a absolwenci nie tylko otrzymujš taki sam polski dyplom jak osoby, które studiowały w sposób tradycyjny, ale również dyplom brytyjski (Oxford Brookes University). – System e-learning łšczy w sobie dwie bardzo ważne cechy: elastycznoœć czasowš oraz mobilizację do cišgłej i bieżšcej nauki. Forma prowadzenia zajęć jest bardzo przystępna i przejrzysta – mówi Karol Krawczyk, student POU na Wydziale Przedsiębiorczoœci i Zarzšdzania w systemie e-learning. – Zadania, które należy wykonywać po zajęciach, wymuszajš w pewien sposób nadšżanie z przerabianš partiš materiału. Uczelnia łšczy zalety łatwego dostępu do wiedzy z każdego miejsca na œwiecie, którš daje Internet, oraz najwyższš jakoœć na poziomie międzynarodowym. To, że oprócz polskiego można otrzymać również dyplom brytyjski – Oxford Brookes University – ma duże znaczenie dla pracodawców, zwłaszcza za granicš. Zagraniczny dyplom może więc się przełożyć na wyższy status materialny, poza tym daje realne szanse rozwoju zawodowego również w Polsce. POU oferuje szeroki zakres studiów. Można tu pobierać nauki między innymi na takich kierunkach jak: zarzšdzanie finansami, zarzšdzanie biznesem, reklama i marketing, finanse i systemy informacyjne w biznesie, przedsiębiorczoœć i zarzšdzanie. Ostatnio ruszyły również studia w zakresie e-biznesu dla osób zainteresowanych możliwoœciami wykorzystania potencjału Internetu w biznesie. Praktycznie niespotykany na innych polskich uczelniach modułowy system kształcenia sprawia, że studia te sš elastyczne i łatwo można dostosować je do potrzeb osoby, która musi godzić pracę z naukš. Absolwenci Wyższej Szkoły Zarzšdzania pracujš dla najbardziej znanych firm na całym œwiecie. Między innymi dla takich jak BP, ComArch, Provident, Fortis Bank, Statoil, Würth, HP, Volvo, Sony. Rekrutacja na studia odbywa się cztery razy w roku. Obecnie uczelnia prowadzi zapisy na naukę rozpoczynajšcš się we wrzeœniu. Kolejne zajęcia ruszajš już w listopadzie. Obecnie w systemie e-learning studiuje już ponad 1570 osób z całego œwiata. Więcej informacji na temat studiów e-learning można znaleŸć również na stronie www.pou.pl.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL