Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Zgubna decyzja Władysława

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO W WARSZAWIE
Hunyadi zdecydował się na potężne, koncentryczne uderzenie na czworobok tureckiej piechoty. Zebrał wszystkie dostępne siły: oddziały królewskiego centrum, Siedmiogrodzian oraz lewe skrzydło Szilagyiego. Taki szturm zapewne zmiótłby janczarów niczym huragan, ale Szilagyi potrzebował czasu na przegrupowanie.
W tym momencie zwycięstwo zostało zaprzepaszczone. Nie konsultujšc się z Hunyadim, nie czekajšc, aż będzie możliwy atak wszystkimi oddziałami, król Władysław wydał swym choršgwiom rozkaz natarcia. Zarówno współczeœni wydarzeniom, jak i historycy gubiš się w domysłach, dlaczego podjšł tę zgubnš decyzję. Częœć badaczy uważa, że w wirze bitwy młody, niedoœwiadczony władca błędnie ocenił sytuację. Jednak zdecydowana większoœć twierdzi, że poniosła go pycha – chciał zdobyć laur zwycięzcy i zepchnšć w cień faktycznego architekta niedoszłej wiktorii Jana Hunyadiego. Bezsilny wódz widział zapewne, jak stosunkowo niewielki oddział króla zostaje otoczony przez bitnych, œwietnie wyszkolonych janczarów i po krótkiej walce wycięty do nogi. Władysław nie mógł wyjœć z tego żywy i padł obok swych podkomendnych. Wiadomoœć o œmierci władcy szybko dotarła do oddziałów chrzeœcijańskich i wywołała popłoch. Hunyadiemu z trudem udało się zapanować nad sytuacjš. Według relacji zagrzewał załamane wojsko do walki okrzykiem: „Nie przyszliœmy tu walczyć dla króla, lecz za wiarę!”. Poderwał je do ostatniego natarcia, by odbić królewskie zwłoki. Atak jednak się załamał. Wobec zapadajšcego zmroku wydał rozkaz odwrotu. Prawie nieatakowany przez Turków wyprowadził z pobojowiska dużš częœć krzyżowców. Inni nie mieli tyle szczęœcia. Rankiem po krótkim oblężeniu Turcy zdobyli tabor i zaczęli poœcig za niedobitkami. W niejasnych okolicznoœciach zginšł kardynał Cesarini – podżegacz wojenny, który walnie przyczynił się do warneńskiej klęski. Jak zwykle w przypadku œredniowiecznej bitwy niezwykle trudno oszacować straty po obu stronach. Bardzo prawdopodobne, że w walce zginęło więcej żołnierzy sułtana, ale procentowo wyższe straty poniosła armia chrzeœcijańska. Badacze szacujš, że pod Warnš krucjata straciła czwartš lub pištš częœć swych wojsk, czyli 4 – 5 tys. ludzi. Wœród zabitych było wielu Polaków walczšcych w choršgwi nadwornej Władysława Jagiellończyka. Nie jesteœmy w stanie jednak ustalić nawet orientacyjnej ich liczby. ródła z epoki zanotowały zaledwie kilka imion poległych. Był wœród nich m.in. Stanisław z Rożnowa, syn Zawiszy Czarnego.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL