Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Teatr

Nieustajšcy głód bycia coraz lepszym

Życie Warszawy
W tym roku kończš Akademię Teatralnš w Warszawie i zaczynajš samodzielnš drogę aktorskš. Ta czwórka może już niedługo sporo zmienić w polskim teatrze. Na razie pokazujš swoje umiejętnoœci na trwajšcym od wtorku XXVI Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi
Krzysztof Skonieczny od zawsze był niespokojnym i upartym duchem. Pochodzi z Wrocławia. Działał w amatorskiej grupie teatralnej Gnat, która przygotowała „Shopping & Fucking” Marka Ravenhilla. W Młodzieżowym Domu Kultury, w którym zajęcia prowadziła Joanna Dobrzańska, spotkał się m.in. z Dominikš KluŸniak i Annš Ilczuk. Wtedy teatralnego bakcyla złapał na dobre.
Skonieczny chciał zdawać na Wydział Aktorski, ale miał zbyt poważnš wadę wymowy. Uparcie więc pracował nad dykcjš u logopedy. Do egzaminów w Warszawie i Krakowie podszedł dopiero dwa lata po maturze. Dostał się na obie uczelnie, jego wybór padł jednak na Warszawę. – Myœlałem, że tutaj znajdę ludzi, którzy będš chcieli tak jak ja zanurzyć się w materii teatru i tworzyć – wspomina. – Chciałem pracy kreatywnej, zgłębiajšcej dany problem wręcz laboratoryjnie. Ludzi, którzy robiš teatr bezinteresownie i z pasjš, znalazł jednak poza akademiš. – Zaczšłem działać w głębokim offie – œmieje się – z Piotrem Głowackim, Magdalenš Popławskš, Romš Gšsiorowskš czy Dorotš Masłowskš. Brał udział w projektach parateatralnych i muzycznych. W Planie B przygotowywał z przyjaciółmi czytanie dramatów. Na trzecim roku zagrał w „Pomrocznoœci jasnej” Piotra Nowaka w Centralnym Basenie Artystycznym. W tym sezonie Marek Fiedor zaproponował mu rolę w „Bitwie pod Grunwaldem” w teatrze Studio. Inscenizacja opowiadania Tadeusza Borowskiego nie należała do udanych, ale Skonieczny włożył w swojš rolę tyle energii, że pamiętało się przede wszystkim jego. Zaowocowało to również etatem – od paŸdziernika znajdzie się w stałym zespole teatru Studio. Już pracuje tu nad następnš premierš – „Everymanem“ w reżyserii Michała Zadary. Ale bezpieczna posada mu nie wystarcza. Z grupš przyjaciół założył właœnie Stowarzyszenie Sztuk Wszelakich im. Stanisława Ignacego Witkiewicza. Poprosili miasto o lokal – chcš działać na Lubelskiej, tuż obok siedziby Komuny Otwock. – Najważniejsi sš w tym wszystkim ludzie i energia, którš generujemy wspólnie – mówi. – Aktorstwo dla mnie polega przede wszystkim na spotkaniu z drugim człowiekiem. Małgorzata Zawadzka zdała do Akademii Teatralnej, żeby sprawdzić, czy zawód aktorki jest rzeczywiœcie tym, co powinna robić w życiu. Pochodzi z rodziny, która nie miała nic wspólnego z teatrem: mama jest pielęgniarkš, ojciec introligatorem. Miała jednak kontakt ze scenš – występowała w grupie tanecznej i trenowała akrobatykę. Po pewnym czasie te œrodki wyrazu przestały jej wystarczać. Chciała spróbować czegoœ nowego. – Akademia Teatralna wywarła na mnie ogromnie wrażenie, kiedy jako mała dziewczynka grałam rólkę w serialu Małgorzaty Potockiej „Klasa na obcasach“. Po cichu zamarzyłam o zdawaniu tutaj – opowiada. – W serialu miałam epizod, w którym myłam podłogę w Sali Kreczmara. Zabawne, bo po latach, kiedy już byłam studentkš, znowu myłam podłogę w Kreczmarze. Po drugim roku wzięła urlop dziekański. Zagrała w serialu „Warto kochać“, żeby nauczyć się pracy z kamerš i innego rodzaju aktorstwa. Wróciła już do młodszej grupy – z dystansem do samej siebie i zawodu, ale też z pewnš obawš. – Wchodziłam między ludzi, którzy już zdšżyli zgrać się ze sobš. Ale okazało się, że znalazłam wœród nich swoje miejsce. Poczułam rzeczywiœcie, że to mój rok – mówi o kolegach. – Ważni stali się też dla mnie profesorowie: Beata Fudalej, Jarosław Gajewski, Piotr Cieplak. Na Wydziale Aktorskim wypatrzyła jš Krystyna Janda i zaproponowała udział w projekcie „Lament na placu Konstytucji” teatru Polonia. Przez całe lato, na zmianę z Olgš Sarzyńskš, ubiegłorocznš absolwentkš Akademii, Małgorzata stawała na placu i przekrzykiwała ruch uliczny. Zagrała Ankę – najmłodszš bohaterkę sztuki autorstwa Krzysztofa Bizio. To zbuntowana nastolatka, która nie ma ochoty dziedziczyć po matce i babci rodzinnych problemów. Całš swojš energię poœwięca na zdobycie pieniędzy na wymarzone dżinsy. – Wyjœcie do ludzi w tym przedstawieniu było dla mnie jednym z najważniejszych życiowych doœwiadczeń – wspomina ten eksperyment z teatrem ulicznym. – Zrozumiałam, że wszystko to, czego się nauczyłam wczeœniej, mogę wyrzucić do kosza i zaczšć od nowa. Od tej pory wiem, że chcę trafiać do każdego widza, teatr jest dla mnie rodzajem rozmowy z głosem ulicy. Po tych czterech latach spędzonych w szkole jest pewna, że chce być aktorkš, ale mówi o tym bez napięcia. – Już wiem, jakš drogš chcę kroczyć – deklaruje. – Ale zdaję sobie sprawę z tego, jak wiele zależy od sytuacji finansowej, jak wiele od spotkania ludzi, którzy będš chcieli ze mnš pracować. Ważne też, na ile będę zdeterminowana, żeby dšżyć do swojego celu. Cztery lata aktorskich podróży były tak intensywne, że praktycznie stłumiły w niej chęć normalnego życia. – Dopiero teraz zaczynam się uczyć, że istnieje coœ takiego jak pranie, sprzštanie, gotowanie. Staram się wreszcie regularnie jeœć, dbać o rodzinę. To też jest teraz dla mnie ważne – mówi. Łukasz Mška od dziecka scenę miał we krwi. Jego ojciec Jacek Mška gra w Teatrze im. Szaniawskiego w Płocku, mama pracuje tam jako inspicjentka i suflerka. Łukasza pasjonowała przez jakiœ czas fotografia, myœlał także o zawodowym pływaniu, ale wygrała scena. Działał w grupie teatralnej przy Płockim Oœrodku Kultury i Sztuki. Wspólnie robili przedstawienia alternatywne, jeŸdzili na FAMĘ. Nie było innej drogi, tylko Akademia Teatralna. – Nie przyszedłem na egzaminy ze specjalnymi oczekiwaniami, poza jednym: przyjmijcie mnie! – opowiada. – Wiedziałem, że aktorstwo jest dla mnie rodzajem spełnienia. Wyjœcie na scenę i danie widzom czegoœ z siebie, nawet kiedy byłem amatorem i nikt nie płacił za bilety, żeby mnie zobaczyć, było to dla mnie najważniejsze. Chciałem to robić i chcę nadal, bo sprawia mi to ogromnš przyjemnoœć. Jednak na poczštku w szkole nie było mu łatwo, miał wiele wštpliwoœci. Przełomem stało się spotkanie z jednym z profesorów – Piotrem Cieplakiem. Na koniec nauki zagrał u niego rolę Ojca w „Nosorożcach, czyli studium przedmiotu”. – Jak każdy aktor mam w sobie wieczny głód bycia coraz lepszym – mówi. – Szkoła dała mi przede wszystkim podstawy: jak ćwiczyć technikę, co można zrobić w teatrze niekoniecznie konwencjonalnie, jak się dochodzi do pewnych efektów. Ale nadal mam poczucie, że nic nie jest dokończone. Porównałbym to do innych zawodów artystycznych. Żeby grać jazz, najpierw ćwiczy się wprawki, gamy, pierwsze dŸwięki. Jako dojrzały artysta każdy może wybrać własnš drogę: czy chce grać techno, jazz czy klasykę. Z aktorstwem jest podobnie. Mam podstawy, teraz muszę szukać sam. Izabela Gwizdak dotarła do Akademii Teatralnej odmiennš drogš niż większoœć kolegów. Pochodzi z Rzeszowa, ale jeszcze w liceum wyjechała na dwa lata do Anglii. Zdała maturę międzynarodowš i dostała się na studia prawnicze. Zdecydowała się jednak na powrót do Polski. Tutaj zdawała najpierw na studia uniwersyteckie. Nie udało się jej dostać, ale została w Warszawie. Żeby nie stracić roku, uczyła się między innymi francuskiego, który do dziœ jest jej pasjš. Na zajęcia teatralne trafiła w trakcie nauki w Anglii. – Zdawałam tam nawet do szkoły teatralnej, ale dobrze się stało, że się wtedy nie dostałam – przyznaje Iza. – Ten rok w Warszawie bardzo dużo mi dał, zaczęłam chodzić do teatru i sięgać po ksišżki, o których wczeœniej nawet nie myœlałam. Zdałam na Akademię Teatralnš trochę z przypadku – zaryzykowałam i udało się. I choć miałam w perspektywie też inne studia, pomyœlałam, że do tej szkoły można dostać się tylko raz. Na trzecim roku razem z Krzysztofem Skoniecznym i Łukaszem Mškš dostała zaproszenie do udziału w spektaklu „Nadobnisie i koczkodany” w Teatrze Powszechnym. Zostali Gwanxami – ulubionymi zwierzętami Zofii z Abencerage’ów Kremlińskiej, demonicznej bohaterki Witkacego. Przez półtorej godziny spektaklu siedzieli w klatce i za każdym razem improwizowali swoje sceny. – To była naprawdę fantastyczna przygoda, ale też ciężka praca nad samym sobš – mówi z uœmiechem Iza. – Chodziliœmy wspólnie do ogrodu zoologicznego i obserwowaliœmy zachowanie zwierzšt w klatkach. Przede wszystkim jednak udało mi się wreszcie złapać dystans do nauki w Akademii. Przestałam traktować nauczycieli jak nieomylne wyrocznie. Wczeœniej bywało trudno: jako studenci często baliœmy się mówić wprost to, co myœlimy. Nagle odkryliœmy, że sprzeciw jest dobrze widziany, że należy walczyć o swoje, nawet jeœli póŸniej przyznamy, że to był błšd. Wiele osób obawia się podjęcia choćby takiej próby. Również na trzecim roku Iza zagrała goœcinnie u Grzegorza Wiœniewskiego, który w Teatrze im. Bogusławskiego w Kaliszu wyreżyserował „Mewę”. Przyjechała na próby z kilkoma przygotowanymi scenami i dostała rolę. Akademia na szczęœcie zgodziła się na jej występ w Kaliszu i zaliczyła go jako egzamin z pracy nad rolš. Za postać Niny Iza dostała nagrodę na 47. Kaliskich Spotkaniach Teatralnych. Nie planuje na razie niczego po szkole, poza wakacjami we Francji. Pisze pracę magisterskš o teatrze Petera Brooka. Całš czwórkę majš teraz okazję oglšdać widzowie XXVI Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. Grajš w wybranych do konkursu festiwalowego „Onych“ Jarosława Gajewskiego, „Wiœniowym sadzie” Jewgienii Safonowej oraz doskonale sobie znanych „Nosorożcach, czyli studium przedmiotu” Piotra Cieplaka. Konkurencję majš mocnš, krakowska PWST w tym roku przygotowała m.in. głoœnych już „Sędziów” w reżyserii Jerzego Stuhra oraz „Elektrę – Twarze” Krzysztofa Globisza. Kiedy jednak rozmawiałam z młodymi aktorami jeszcze przed festiwalem, nie myœleli o konkursowej rywalizacji. – Wyjeżdżamy na cztery dni wspólnie. To jest najważniejsze, bo to może być ostatni wyjazd naszego roku – stwierdzili zgodnie. – Chcemy dobrze spędzić ten czas. Mamy okazję pokazać siebie w naszych dyplomach, spotkać się z ludŸmi z innych szkół. Naprawdę nie myœlimy o wyœcigach. Kto dostanie nagrodę, ten dostanie.
ródło: Życie Warszawy

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL