Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sieci opinii

Co może Kiszczak

Stanisław Remuszko
Fotorzepa
Może zeznawać w swoim procesie. Tak uznał dziœ na zamkniętym posiedzeniu trzyosobowy skład warszawskiego Sšdu Apelacyjnego.

Z nieznanych mi powodów lakoniczna depesza PAP, którš cytuje „Rzeczpospolita”, nie mówi wszystkiego (eufemizm). Ponieważ o tym procesie, o generale Kiszczaku, a także o stanie wojennym i okolicach pisałem już na blogu dobre kilka razy – pozwalam sobie uzupełnić te dzisiejsze informacje.

Przypomnijmy naprzód merytoryczno-medyczne tło. W styczniu 2012 roku warszawski Sšd Okręgowy skazał generała na dwa lata więzienia w zawieszeniu na lat pięć za „udział w zwišzku przestępczym o charakterze zbrojnym”, czyli, mówišc po ludzku, za wprowadzenie stanu wojennego. Generał odwołał się od tego wyroku, lecz zanim apelacja została rozpatrzona – podupadł na zdrowiu tak bardzo, że sšd, po zasięgnięciu opinii lekarzy, bezterminowo zawiesił jego udział w procesie. Jednakże, na wniosek IPN, jesieniš ubiegłego roku ten sam sšd postanowił sprawdzić, czy niedyspozycja dziewięćdziesięcioletniego generała aby nie minęła. Badania trwały dwa dni, sporzšdzanie z nich raportu dwa miesišce, sšd namyœlał się następne dwa tygodnie, i  dziœ zadecydował jak na wstępie.

Raport gdańskich biegłych liczy ponad 40 stron. Mam je w ręku, wszystkie starannie przeczytałem, i wydaje mi się, że to bardzo klarowny i logiczny dokument. Jego konkluzję zawiera „Opinia sšdowo-lekarska” (karty 16301-16305). Podpisało jš własnym imieniem, nazwiskiem i tytułem naukowym (przeważnie profesorowie i docenci) piętnastu wybitnych medycznych ekspertów z różnych dziedzin (m. in. kardiolog, diabetolog, nefrolog, urolog, neurolog, psychiatra i psycholog, okulista, laryngolog oraz internista i geriatra).

Sedno konkluzji brzmi: „Zgodnie orzekamy, że aktualny stan zdrowia somatycznego Czesława Kiszczaka nie stanowi przeciwwskazań do jego czynnego uczestnictwa w rozprawach sšdowych pod warunkiem unikania sytuacji stresogennych w czasie rozprawy, bowiem sytuacje te mogš stać się przyczynš jego nagłego zgonu. Bioršc pod uwagę wiek oraz stan zdrowia oskarżonego, zagrożenie nagłym zgonem występuje również w sytuacjach bezstresowych. Istotnym czynnikiem stresogennym może być też obecnoœć mediów i publicznoœci, zwłaszcza gdyby zachowywała się niestosownie .

Natomiast w aktualnym stanie zdrowia psychicznego Czesław Kiszczak nie jest zdolny do uczestnictwa w procesie. Stan psychiczny oskarżonego, ze względu na charakter zaburzeń, powoduje ograniczenie swobodnego wyrażania woli i ocen faktów oraz upoœledza myœlenie abstrakcyjne i wnioskowanie. Zaburzenia majš charakter progresywny i w miarę upływu czasu nie należy spodziewać się poprawy”.

Dodam na wszelki wypadek za encyklopediš, że zdrowie somatyczne odnosi się do ciała człowieka, zdrowie psychiczne zaœ do jego umysłu. O ile wiem, w procesie karnym na pytania sšdu ma odpowiadać œwiadomoœć generała Kiszczaka, nie jego wštroba, nerki, serce ani płuca. Dlaczego sšd tak postanowił – i to w imieniu suwerennej rozumnej demokratycznej Rzeczpospolitej Polskiej – nie mam pojęcia.

Obrońca generała ma teraz tydzień na złożenie zażalenia. Rozpatrzy je... ten sam warszawski Sšd Apelacyjny, tylko w innym składzie.

Masz pytanie do autora? remuszko@gmail.com

ródło: W Sieci Opinii

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL