Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Muzyka

Rafał Blechacz znowu zagrał w Warszawie

materiały prasowe
Po dziesięciu latach, jakie mijajš od triumfalnego zwycięstwa na Konkursie Chopinowskim, po pięciu latach od ostatniego koncertu w Filharmonii Narodowej, warto dowiedzieć się, kim jest obecnie Rafał Blechacz.

Chętnych do zdobycia tej wiedzy stawiło się we wtorkowy wieczór w Filharmonii Narodowej wyjštkowo dużo. Dawno nie oglšdany w Warszawie Rafał Blechacz to zaœ trzydziestoletni, dojrzałym mężczyzna, choć nadal o chłopięcej sylwetce.

Ucichł już medialny szum i natrętne pytanie – Czy jest już tak samo sławny jak Krystian Zimerman? – stawiane przez tych, co z muzykš majš kontakt okazjonalny. On zaœ nie rozmienia się na drobne, nie dba o taniš popularnoœć, robi swoje. W kraju grywa niezbyt często, bo ma dużo poważnych propozycji ze œwiata. Właœnie wrócił po recitalu w sali Konzerthausu w Wiedniu, z poczštkiem marca jedzie do Bolonii i Mediolanu.

Na spotkanie po długiej przerwie z warszawskš publicznoœciš, która gdy tylko pojawił się na estradzie, przyjęła go goršco, wybrał III Koncert fortepianowy Ludwiga van Beethovena. Ten muzyczny pewniak znany jest wszakże z tak wielu znakomitych interpretacji, że wysłuchanie kolejnej rodzi nieuchronnš pokusę do porównań.

Odrzućmy jednak pytanie: kto gra ten koncert lepiej? Mitsuko Uchida, Martha Argerich, Rudolf Buchbinder, Michaił Pletniew, Maria Joao Pires, Leiv Ove Andsnes (by poprzestać na nagraniach wydanych w XXI w.) czy Rafał Blechacz? Poprzestańmy na tym, kim ten artysta jest dzisiaj i co o nim wiemy po wtorkowym występie w Warszawie?

Rafał Blechacz zaprezentował się jako dojrzały pianista, który wychodzšc na estradę ma własnš, wyrazistš koncepcje interpretacyjnš. Nie oznacza to, że wszystkim musi się ona w jednakowym stopniu podobać. III Koncert Beethovena potraktował z rozmachem i z bardzo zróżnicowanš dynamikš. A jednoczeœnie przy tak bogatym wolumenie brzmieniowym fortepianu starał się grać dŸwiękiem zbliżonym do tego, jaki majš dawne instrumenty. Dało to interesujšce rezultaty, które œwiadczš, że Rafał Blechacz poszukuje nowych rozwišzań. Maksymalnie zróżnicowane były poszczególne częœci utworu: zagrane w szybkim tempie Allegro zwieńczone zostało romantycznš w klimacie kadencjš, nastrojowe, ale nie nazbyt wyciszone Largo łšczyło się z finałowym, błyskotliwym Rondem. A jednoczeœnie przez cały czas pianista starał się trzymać kanonów klasycznej formy, nie pozwalajšc się ponieœć emocjom. I to jest chyba najistotniejsza cecha pianistyki Rafała Blechacza, który nie chce słuchacza zaskakiwać czymœ niezwykłym, nieoczekiwanym.

Publicznoœć była jednak usatysfakcjonowana. A za goršce przyjęcie Rafał Blechacz odwdzięczył się dwoma bisami: fragmentem sonaty Beethovena i Chopinowskim mazurkiem.

Soliœcie towarzyszyła orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcjš Jacka Kaspszyka. Zagrała zróżnicowanym dŸwiękiem, dobrze wpasowujšc się w koncepcję Rafała Blechacza. Warszawscy Filharmonicy dodali też do programu hit – V Symfonię Beethovena. Było w tej interpretacji sporo ciekawych niuansów, ale można było też odnieœć wrażenie, że całoœć została wykonana jakby „z marszu" i z przekonaniem, że dzieło tak dobrze znane muzykom nie wymaga długich prób. A przecież klucz do sukcesu zawsze tkwi w szczegółach.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL