Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Styl życia

The Breakfast Club Diaries

materiały prasowe
Z Australii do Polski przyszła moda na codzienne rejestrowanie œwiata - pisze Barbara Chabior.

Obserwatorzy rzeczywistoœci, zaopatrzeni w komórki z aparatem fotograficznym, nie chcš już pozostawać ze swoimi pracami w niszach fejsbukowych grup: postanowili ławš ruszyć w œwiat i publicznie pokazywać swoje prace. „Œniadaniowa" fotografia narodziła się w Australii, teraz po raz pierwszy trafiła do Polski. W pištek oficjalna premiera fotoalbumu w Byron Bay w australijskiej Nowej Południowej Walii, w sobotę wernisaż we Wrocławiu.

Przedsięwzięcie zostało nazwane przez inicjatorki - Susan Gourley i Zoe Trap, dwie artystki z Australii - „The Breakfast Club Diaries". To dlatego, że obie panie w nawale prac zarobkowych nie miały czasu na realizację swoich fotograficznych pasji, zdjęcia robiły więc w jedynej spokojniejszej chwili dnia - podczas porannego spaceru, bez celebracji i długotrwałych przygotowań œwiatła, obiektu, miejsca. Poprzysięgły sobie jednak, że zamiast zalewania innych lawinš mniej lub bardziej udanych ujęć, dziennie będš umieszczać w sieci tylko jedno, jedyne zdjęcie.

Po kilku miesišcach na całym œwiecie chętnych do dołšczenia do „œniadaniowego" klubu było tak wielu, że Zoe i Susan uznały, że pora na wyjœcie z internetowych ram i fizyczne zaistnienie w realu. Tak narodziła się idea wydania charytatywnego fotoalbumu. Kilka mięsięcy póŸniej – tym razem w Polsce, rozpoczęły się przygotowania do wystawy. Jednak wczeœniej trzeba było, siłš rzeczy, dokonać ostrej selekcji materiału. Z tysięcy prac porannych fotografów trzeba było wybrać najwyżej dwieœcie zdjęć. Okazało się, że nawet w fejsbukowym œwiecie, który zasiedlali obywatele z różnych zakštków globu, możliwe jest zaprowadzenie demokratycznych rzšdów.

- Top prac do wystawy wybrała społecznoœć zaangażowana w ideę, czyli my sami. Taka zbiorowa weryfikacja i eliminacja niosły za sobš pewne zawirowania, częœć autorów wytypowanych zdjęć przestała się udzielać w grupie i musielismy do nich dotrzeć. Nie wszystkich udało się odnaleŸć, więc typowaliœmy kolejne fotografie. Ponieważ facebook działa poza wszelkimi granicami terytorialnymi, mamy zdjęcia z praktycznie każdego zakštka œwiata – to buduje niesamowity klimat tego projektu. Nadal dołšczajš do nas kolejni fotografujšcy, ostatnio nawet z Brazylii i Indonezji – opowiada koordynatorka polskich wystaw Ewelina Knajdek-Marcinkowska. - Poprzez wspólny fotograficzny globalny dziennik nawišzujemy znajomoœci, a nawet przyjaŸnie.

Ona sama, jak wyznaje, zaczynała korespondencję z członkami „Œniadaniowego klubu" wspierajšc się na internetowych translatorach angielskiego, szybko dostawała językowe wsparcie i edukacyjnš pomoc.

Poczštkowo całe przedsięwzięcie nie miało żadnego konkretnego celu. Nie było wiadomo, co z niego wyniknie. Kiedy jednak grupa zaczęła się rozwijać i projekt nabrał rozmachu, inicjatorki działań - Susan i Zoe - zaproponowały, by wybrać najlepsze zdjęcia i wydać w Australii edycję fotoalbumu, a cały dochód ze sprzedaży ofiarować The Fred Hollows Foundation, fundacji do walki ze œlepotš. Prace nad albumem skończyły się kilka miesięcy temu, a w czwartek 14 listopada miał on swojš oficjalnš premierę. Wystawa to kolejny krok, by działać nie tylko w przestrzeni wirtualnej – zwłaszcza, że można jš pokazać w różnych miejscach œwiata (wœród zdjęć sš fotografie czterech Polaków). Po Kaliszu , gdzie podczas 8 edycji Multi Art Festival wystawa była pokazywana po raz pierwszy i po pokazie we Wrocławiu, zawita ona do Łodzi, Krakowa i Gdańska, a dalej ruszy między innymi do Amsterdamu, Londynu i finalnie do Australii. I choć sami autorzy i organizatorzy zarzekajš się, że ich prace sš amatorskie a przedsięwzięcie niszowe, sš dumni z tego, że dzięki społecznoœciowym portalom udaje się materializować artystyczne działania.

Wernisaż wystawy we Wrocławiu zaplanowany jest na sobotę 15 listopada, o godz. 17 w Krzywym Kominie przy ul. Dubois 33-35a, szczegóły kolejnych ekspozycji w kolejnych miastach znaleŸć można na stronie fb The Breakfast Club Diaries.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL