Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Teatr

Energia dla teatru

materiały prasowe
TR Warszawa ogłasza nabór do projektu warsztatowego Teren TR, będšcy nawišzaniem do Terenu Warszawa realizowanego w 2004 r.
Jego celem jest wspieranie rozwoju nowych artystów oraz poszukiwanie oryginalnych pomysłów na teatralnš ekspresję. Aplikacje można wysyłać do 15 paŸdziernika. Koncepcja Terenu TR nawišzuje do projektu Teren Warszawa z 2004 roku, dzięki któremu do polskiego teatru weszła cała grupa utalentowanych dramatopisarzy, reżyserów i aktorów, a repertuar TR Warszawa wzbogacił się o serię przedstawień, zrealizowanych w przestrzeniach nieteatralnych. Program Teren TR skierowany jest do studentów szkół artystycznych i profesjonalistów teatralnych: reżyserów, dramatopisarzy, dramaturgów, scenografów jak również do artystów z innych dziedzin, chcšcych realizować się w teatrze. To powrót do idei TR Warszawa jako artystycznego schronu, w którym można eksperymentować i podejmować twórcze ryzyko.
W odróżnieniu od Terenu Warszawa, nowy program będzie realizowany w siedzibie teatru, na scenie i w sali warsztatowej. Wszyscy uczestnicy projektu wezmš udział w klasach mistrzowskich, prowadzonych przez wybitnych praktyków teatru, będš mieli także bezpłatny wstęp na wydarzenia w TR Warszawa w sezonie 2014/2015 oraz na próby do nowych produkcji i wznowień. Teren TR zakończy w czerwcu 2015 przeglšd projektów. Preferowane będš propozycje z dziedziny nowej dramaturgii oraz projekty poszukujšce inspiracji i energii dla teatru w innych dyscyplinach: muzyce współczesnej, sztukach wizualnych, filmie, sztuce wideo, komiksie, fotografii, dokumencie, reportażu. Podstawš projektu ma być praca z aktorem. Najlepsze pokazy majš szansę wejœć w kolejnych sezonach do repertuaru TR Warszawa. ZGŁOSZENIA Autorzy / autorki projektów powinni / powinny do 15 paŸdziernika przesłać mailem na adres terentr@trwarszawa.pl swoje artystyczne CV, list motywacyjny zawierajšcy odpowiedŸ na pytanie: „Co TR Warszawa może mi dać, co mogę dać TR Warszawa" (do 300 słów) oraz oryginalny, wczeœniej nie realizowany projekt przedstawienia, performansu, instalacji lub sztuki teatralnej w formie opisu (do 800 słów). W przypadku projektów sztuk teatralnych należy do opisu dołšczyć jednš scenę do 5 stron znormalizowanego tekstu. W przypadku projektów audiowizualnych wymagane jest dołšczenie materiału wideo lub audio (do 3 minut) lub zdjęć/rysunków (do 10 sztuk) – w zależnoœci od specyfiki projektu. Limit wielkoœci wszystkich dołšczonych plików to 15 MB. Szczegóły oraz regulamin projektu Teren TR dostępne sš na stronie www.trwarszawa.pl
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL