Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Jasne pełne w rękach kobiet

W to, że Polki będš pić więcej piwa niż mężczyŸni, nikt dziœ nie wierzy. Ale przybywa pań sięgajšcych po produkty browarów.
Bloomberg
Polki nie sš wielkimi fankami picia piwa. Ale majš spory wpływ ?na wart miliardy złotych rynek browarniczy.
– Jeżeli kobieta przyznaje, że nie lubi piwa, to powtarzam: nie piłaœ jeszcze tego właœciwego – mówi Agnieszka Łopata. Wie, co mówi, bo uwarzyła niejeden chmielowy trunek. Najpierw przez cztery lata robiła to w zaciszu domowym, a od ubiegłego roku produkuje piwa Bieszczadzkiej Wytwórni Piwa Ursa Maior, której jest współwłaœcicielkš.

Nie warzš, ale...

Agnieszka Łopata jest pierwszš Polkš, która założyła browar rzemieœlniczy. Na to, że w jej œlady pójdš masowo kolejne panie, liczyć raczej nie może. Przynajmniej na razie. Amatorskim piwowarstwem zajmujš się w naszym kraju głównie panowie.
Jeszcze mniej kobiet udziela się w œrodowisku piwowarów. Jednš z nich jest Agnieszka Wołczaska-Prasolik, organizatorka Wrocławskiego Festiwalu Dobrego Piwa. Sukces w branży piwnej, zresztš jak w każdej innej, zależy od talentu, doœwiadczenia biznesowego, pasji i umiejętnoœci pracy z innymi, a nie od płci Kobiety nie garnš się ochoczo do warzenia piwa, bo nie jest to ich ulubiony napój. Z wyliczeń browarów wynika, że dwie trzecie osób deklarujšcych picie piwa to nadal mężczyŸni. Przypada na nich niemal 85 proc. piw kupowanych w naszym kraju. – Kobiety wcišż mało wiedzš o piwie i go nie doceniajš. Do tego piwo w Polsce ma zły wizerunek: kojarzy się z puszkš, co najwyżej ciężkim kuflem, tłustym jedzeniem – ubolewa Agnieszka Łopata. Polki – choć nadal pijš niewiele piwa – majš spory wpływ na nasz rynek browarniczy. Kompania Piwowarska ogłosiła ostatnio, że jej wiceprezesem ds. marketingu została Iwona Doktorowicz-Dudek. To już druga kobieta w zarzšdzie tego największego producenta piwa w Polsce. Od czterech lat wiceprezesem ds. sprzedaży jest tam Marzena Piórko. Panowie, którzy biorš udział w prowadzonych przeze mnie prezentacjach, robiš wielkie oczy, że kobieta może tak wiele wiedzieć o piwie i z takš pasjš o nim mówić U największych konkurentów Kompanii Piwowarskiej panowie także podzieli się władzš z kobietami. Od 2011 r. ostatnie słowo w kwestiach marketingu Grupy Żywiec, gracza numer dwa polskiego rynku piwa, ma Małgorzata Lubelska. W marcu tego roku rada nadzorcza przedłużyła jej członkostwo w zarzšdzie firmy na kolejne trzy lata. Finanse firmy Carlsberg Polska mocnš rękš trzyma jej wiceprezes Jolanta Gieniec-Biegańska. W zarzšdzie spółki, która zamyka pierwszš trójkę producentów piwa w Polsce, zasiada od ubiegłego roku. Kluczowš postaciš branży piwnej w Polsce jest również Danuta Gut. Od 2002 r. – czyli od poczštku istnienia Zwišzku Browarów Polskich – szefuje jego biuru. – Myœlę, że mój wybór nie był przypadkowy. Kobiety wprowadzajš element równowagi i potrafiš godzić sprzeczne niekiedy interesy browarów reprezentowanych przez ambitnych prezesów – mówi Danuta Gut. Podobnego zdania sš kobiety, które – tak jak ona – reprezentujš organizacje branżowe z różnych krajów w The Brewers of Europe. A jest ich tam coraz więcej. Panie sš sekretarzami krajowych stowarzyszeń w Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Finlandii, Luksemburgu, Słowenii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech. – Biznes to wcišż zdecydowanie męski œwiat, ale można się w nim odnaleŸć – przekonuje Małgorzata Lubelska. – W moim wypadku konkurowanie z mężczyznami, czy raczej funkcjonowanie w męskim œwiecie, było zawsze oczywiste. Już jako nastolatka w zdominowanej przez mężczyzn klasie o profilu matematycznym dużo lepiej czułam się w towarzystwie kolegów niż koleżanek. Grałam z nimi w brydża i jeŸdziłam na nartach – dodaje.

Liczy się profesjonalizm

Agnieszka Łopata nigdy nie spotkała się z dyskryminacjš ze strony mężczyzn. Choć to, czym się zajmuje, nadal budzi zaskoczenie w męskim gronie. – Panowie, którzy biorš udział w pokazach i prezentacjach prowadzonych przeze mnie w Centrum Ursa Maior, robiš wielkie oczy, że kobieta może tak wiele wiedzieć o piwie i z takš pasjš o nim opowiadać. Zawsze spotykam się jednak z miłym i pozytywnym przyjęciem – mówi piwowarka z Bieszczad. Małgorzata Lubelska przyznaje, że jej poczštkowa nieznajomoœć branży piwnej okazała się wręcz zaletš. – Brak doœwiadczenia musiałam nadrobić słuchaniem konsumentów i zachłannym uczeniem się wszystkiego od kolegów z branży – mówi członek zarzšdu Żywca. Przedstawicielki branży piwnej podkreœlajš zgodnie, że w ich pracy kluczowy jest profesjonalizm, a nie podział na słabš i mocnš płeć. – Patrzšc przez pryzmat moich lat pracy w różnych biznesach, uważam, że sukces – zarówno w branży piwnej, jak każdej innej – zależy od indywidualnych talentów, doœwiadczenia biznesowego, od pasji i umiejętnoœci pracy z innymi, a nie od płci – mówi Iwona Doktorowicz-Dudek. Krok po kroku po szczeblach kariery wspinały się w swoich firmach Jolanta Gieniec-Biegańska i Marzena Piórko. – Pracę w Carlsberg Polska zaczynałam 13 lat temu jako kontroler komercyjny, blisko współpracujšc z działem sprzedaży i marketingu, poznajšc branżę oraz kategorie piwa – wspomina Gieniec-Biegańska. Szefowa sprzedaży Kompanii Piwowarskiej także przeszła długš drogę na szczyt. Pracę zaczęła tam w 1997 r. jako kierownik do spraw rozwoju sprzedaży w Tyskich Browarach Ksišżęcych. – Szklany sufit – jeœli istnieje – to raczej dla kompetencji, nie dla płci – przekonuje Marzena Piórko. Zarzšdzajšcym największymi browarami nie brakuje wzorów do naœladowania. Iwona Doktorowicz-Dudek oraz Jolanta Gieniec-Biegańska ceniš sobie Sheryl Sandberg, szefowš Facebooka. Małgorzacie Lubelskiej imponuje Indra Nooyi, szefowa PepsiCo, z którš miała okazję współpracować, gdy pracowała dla tego koncernu. Na co dzień jednak kierujš się głównie doœwiadczeniem i instynktem. – Staram się iœć własnš drogš – podkreœla członek zarzšdu Carlsberg Polska. – Dużym wyzwaniem jest poszukiwanie równowagi między karierš a życiem rodzinnym, wygospodarowaniem czasu dla dwójki dzieci.

Być jak Jane Austen

W to, że Polki będš pić więcej piwa niż mężczyŸni, nikt dziœ nie wierzy. Ale przybywa pań sięgajšcych po produkty browarów. – Przycišgnięcie kobiet do tej kategorii to efekt nie tylko zwiększajšcej się różnorodnoœci oferty, ale także nowych okazji konsumenckich – mówi Marzena Piórko. – Sami promujemy serwowanie drinków na bazie piwa, co cieszy się sporym powodzeniem, choć może być nie do przyjęcia dla zagorzałych piwoszy – dodaje. Właœcicielka Bieszczadzkiej Wytwórni Piwa wierzy, że będzie rosła także liczba kobiet warzšcych piwo. Dlaczego? Po zachłyœnięciu się tym, co masowe, zaczynamy szukać produktów naturalnych i wytworzonych w duchu slow food. Jeżeli tak się stanie, to nie będzie to rewolucja, tylko powrót do korzeni. W przeszłoœci, zanim piwo stało się produktem przemysłowym, to głównie kobiety warzyły piwo w domach. Robiła to m.in. żyjšca w XVIII w. pisarka Jane Austen. Jak podaje BBC, jej rodaczki już poszły w jej œlady. I choć nie ma oficjalnych danych, to szacuje się, że coraz większa jest liczba Brytyjek warzšcych piwo. Jednš z nich jest Sara Barton, założycielka Projekt Venus. Gromadzi w nim kobiety-piwowarów, które starajš się pokazać to, co najlepsze w kobiecym warzeniu piwa.

Rosja na czele

Kobiety zajmujš dziœ co czwarte z wysokich stanowisk menedżerskich na œwiecie, a w Polsce nawet co trzecie, choć w porównaniu z 2013 r. widać tu spory spadek. Wtedy udział sięgał 48 proc. – wynika z badania firmy audytorskiej Grant Thornton International. Badanie, w którym na œwiecie uczestniczyło 6,7 tys. firm, z czego sto w Polsce, analizuje udział pań zarówno w zarzšdach, jak i wœród dyrektorów i senior menedżerów. W tym roku najlepszym wynikiem może się pochwalić Rosja, gdzie kobiety zajmujš 43 proc. wysokich stanowisk w firmach. W Unii najlepiej wypadła Łotwa z 41-proc. udziałem pań. W zarzšdach wpływy kobiet sš już słabsze – ich udział wynosi 17 proc. – i to bioršc pod uwagę firmy różnej wielkoœci, także te mniejsze, które podwyższajš œredniš. Widać to zarówno w skali œwiata czy Europy, jak i Polski. Wœród spółek z indeksu WIG30, który grupuje firmy o największej płynnoœci i kapitalizacji na warszawskiej giełdzie, tylko jedna ma prezesa kobietę. Jest to ING Bank Œlšski, którym od czterech lat zarzšdza Małgorzata Kołakowska. Podobnie jest w dużych spółkach w innych krajach Unii. Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej, w zeszłym roku panie kierowały tylko 2,7 proc. z nich. Jest jednak szansa, że za jakiœ czas ten udział wzroœnie, jeœli na fotel prezesa awansuje częœć kobiet, które dziœ sš w zarzšdach. W ubiegłym roku stanowiły one 11 proc. składu top menedżerów największych giełdowych spółek.—a.b.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL