Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Polski problem: głuchota

Fotorzepa, Filip Frydrykiewicz F.F. Filip Frydrykiewicz
Już za kilka lat aparaty słuchowe stanš się ?w Polsce tak popularne jak dziœ okulary – alarmujš lekarze.
Już jedna trzecia dorosłych Polaków może mieć problemy ze słyszeniem – wynika z badań epidemiologicznych. Ucišżliwy, męczšcy hałas odczuwa ponad 70 proc. osób. – W dużych skupiskach ludzi mamy do czynienia ze „smogiem akustycznym" – alarmujš lekarze na trwajšcej od pištku IX Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Laryngologów w Katowicach. GroŸny dla zdrowia hałas stał się wszechobecny: atakuje na ulicach, w hipermarketach, bloki reklamowe w kinach przyprawiajš widzów o ból w uszach. W wielu lokalach gastronomicznych z muzykš, by porozmawiać przy stoliku, goœcie muszš krzyczeć sobie do uszu. A w cišgu najbliższych dni pojawi się kolejny problem – imprezy muzyczne na wolnym powietrzu. Przycišgajš tłumy, ale bywajš zbyt głoœne. Rok temu w nocy z 18 na 19 maja warszawska Straż Miejska odebrała ok. 400 telefonów z proœbš o interwencję: muzyczna kanonada z Cypla Czerniakowskiego obudziła Solec i Saskš Kępę.
Od poczštku lat 80. aż trzykrotnie wzrosła liczba uszkodzeń słuchu spowodowanych hałasem œrodowiskowym. – Niedosłuch staje się w Polsce chorobš społecznš. Za kilka lat aparaty słuchowe będš tak powszechne jak dziœ okulary – twierdzi dr hab. ?n. med. Jarosław Markowski, kierownik Katedry i Kliniki Laryngologii Œlšskiego Uniwersytetu Medycznego, wojewódzki konsultant audiologii i foniatrii na Œlšsku. Szczególnie szybko przybywa dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem. To efekt odtwarzaczy muzyki w każdej komórce. Ze względu na słuchawki stanowiš najniebezpieczniejszš formę hałasu: kierowanego bezpoœrednio do ucha, o wysokim natężeniu i charakterze impulsowym. Badania z ostatnich szeœciu lat uczniów I i IV klas warszawskich podstawówek wykazały, że 12 proc. z nich ma uszkodzenia słuchu. W klasach IV ten odsetek wzrósł do niemal 1/4. W całym województwie mazowieckim problemy ze słuchem może mieć 100 tys. dzieci i młodzieży.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL