Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Kiedy podręcznik za darmo

Joanna Kluzik-Rostkowska
Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Od 2017 r. rzšd planuje płacić ?za podręczniki i pomoce edukacyjne wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Takie zmiany ma zaproponować dziœ minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska w nowelizacji ustawy o systemie oœwiaty. Według naszych ustaleń, zmiany będš wchodzić kroczšco już od wrzeœnia tego roku. W nowym roku szkolnym pierwszaki nie tylko miałyby dostać podręcznik, który przygotuje Oœrodek Rozwoju Edukacji, do szkół trafiłaby także dotacja na zakup dodatkowych materiałów edukacyjnych, np. ćwiczeń czy dostępu do multimedialnych treœci edukacyjnych. W nowelizacji ma się znaleŸć także zapis o tym, że nauczyciel nie ma obowišzku korzystać z podręcznika. Kolejny element reformy wszedłby w życie we wrzeœniu 2015 r. Wtedy darmowy podręcznik dostaliby uczniowie klas drugich szkół podstawowych. Ponadto do szkół trafiłaby dotacja celowa na zakup podręczników. W 2015 r. zostaliby niš objęci uczniowie klas IV podstawówki i I klasy gimnazjum.
Szkoły majš kupować podręczniki oferowane przez komercyjnych wydawców. Ci jednak zostanš zobowišzani do usunięcia z nich wszystkich elementów, które czyniš je jednorazowymi. W podręcznikach nie będš mogły się znajdować także treœci odsyłajšce do innych wydawnictw. Oprócz pieniędzy na zakup podręczników, państwo miałoby sfinansować zakup dodatkowych materiałów edukacyjnych dla wszystkich uczniów. W roku 2016 darmowy podręcznik trafiłby do ršk trzecioklasistów, a dotacjš  na zakup podręczników zostaliby objęci uczniowie klas V szkół podstawowych i II gimnazjów. W 2017 r. program finansowania podręczników i pomocy dydaktycznych objšłby klasy VI podstawówek i III gimnazjów. Ponieważ w założeniu Ministerstwa Edukacji  podręczniki majš być przekazywane kolejnym rocznikom uczniów i służyć przez co najmniej trzy lata, od 2017 r. wszyscy uczniowie podstawówek i gimnazjów otrzymaliby ksišżki od szkół. Wpływ na to będzie miał kolejny zapis nowelizacji, który ma sprawić, że wyboru podręcznika będzie dokonywał nie pojedynczy nauczyciel, ale cały zespół pedagogów. To oznacza, że w szkole obowišzywałby jeden podręcznik do polskiego czy matematyki. Na razie nie wiadomo, jakš kwotę zamierza przeznaczyć MEN na zakup kompletu podręczników dla ucznia. Obecnie koszt takiego pakietu waha się od 200 do 500 zł w zależnoœci od poziomu edukacji. Sami wydawcy przyznajš, że ksišżki szkolne mogłyby być o 30 proc. tańsze, gdyby nie marże poœredników. Sš też wyliczenia, które mówiš o tym, że po zmianie systemu dystrybucji ich ceny spadłyby nawet o 50 proc. Z nieoficjalnych informacji wynika, że już w maju na stronach Oœrodka Rozwoju Edukacji pojawi się pierwsza częœć ministerialnego podręcznika. MEN zdecydowało się go podzielić na cztery, osobno drukowane częœci. Każda kolejna będzie zawierała następnš porcję wiedzy z języka polskiego, matematyki, przyrody i treœci dotyczšcych życia społecznego. Taka decyzja ma z jednej strony odcišżyć tornistry, z drugiej dać więcej czasu na stworzenie tej publikacji. Będzie to możliwe, ponieważ nowelizacja zdejmie ze szkół obowišzek ogłaszania do 15 czerwca listy podręczników, ?z jakich będš korzystać uczniowie.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL