Opinie z rynku

Kredyty udzielane w ramach „Mieszkania dla młodych” są droższe

Fotorzepa, MATEUSZ DABROWSKI MATEUSZ DABROWSKI
Ile trzeba pożyczyć na mieszkanie oraz jak długo trzeba spłacać raty, aby dostać dopłatę z budżetu państwa?
Czy przychodzą już klienci po kredyt w ramach „Mieszkania dla młodych"? Czy widać zainteresowanie? Michał Krajkowski: Zainteresowanie programem „Mieszkanie dla młodych" widać było już w ostatnich miesiącach 2013 roku. Wielu klientów wstrzymywało się z decyzją o zakupie nieruchomości do czasu wdrożenia rządowego programu. Spora grupa osób podpisywała również umowy deweloperskie w 2013 roku, zakładając od razu, że o kredyt będą starać się w 2014 roku, po wejściu w życie MdM.  Dziś wiele osób sprawdza, jakie są kryteria dotyczące nieruchomości, jakiego rodzaju mieszkanie może być skredytowane w ramach programu. Nie przekłada się to na dużą, jak na razie, liczbę wniosków, ale sądzę, że w najbliższych tygodniach się to zmieni.
Rodzina  z dwojgiem dzieci chce uzyskać  kredyt z dopłatą. Jak ma załatwiać formalności, od czego powinna zacząć? Rodzina z dwójką dzieci może kupić mieszkanie o powierzchni do 75 mkw. lub dom do 100 mkw. Tylko takie nieruchomości mogą być skredytowane w ramach MdM. Ponadto cena za metr kwadratowy nie może przekroczyć określonego dla danej lokalizacji limitu. Pierwszym krokiem powinno być zatem znalezienie odpowiedniego mieszkania, które spełni wymogi programu. Może bowiem się okazać, że w interesujących z punktu widzenia klienta lokalizacjach nie ma takich mieszkań i wówczas trzeba albo poszukać mieszkania w innym miejscu, albo też zaciągnąć kredyt bez dopłaty rządowej. Przed podpisaniem umowy deweloperskiej warto także sprawdzić swoją zdolność kredytową. Jakie dokumenty trzeba zabrać dla banku? Do złożenia wniosku kredytowego niezbędne będą dokumenty potwierdzające dochody, czyli zaświadczenie o zatrudnieniu, zeznania podatkowe oraz dokumenty związane z nabywaną nieruchomością (umowa deweloperska, pozwolenie na budowę, odpis księgi wieczystej itp.). Składając wniosek kredytowy, konieczne będzie także oświadczenie o spełnieniu wymogów ustawy. Kredytobiorca musi podpisać oświadczenie o tym, że nabywana nieruchomość jest jego pierwszą w życiu nieruchomością, oraz o tym, że posiada dzieci na utrzymaniu. Część banków może wymagać dostarczenia dokumentów, które to potwierdzą, ale ustawodawca nie określił tego ściśle w przepisach. To po stronie banku leży wybór formy, w jakiej te dane zostaną zweryfikowane. Można przypuszczać, że będą wymagane akt urodzenie dziecka lub PIT, w którym rozliczana jest ulga na dzieci. Po złożeniu wniosku kredytowego wszystkie kolejne etapy związane z uzyskaniem dopłaty załatwia za kredytobiorcę bank. Kredyty w ramach rządowego programu droższe niż tradycyjne A gdy singiel chce skorzystać z MDM, jakie będą formalności? Osoba niepozostająca w związku małżeńskim także może skorzystać z programu „Mieszkanie dla młodych". Stawiane kryteria dotyczące wieku, nabywanej nieruchomości są takie same jak w przypadku małżeństw – do 35 r.ż. Jedyną różnicą jest poziom dopłaty. Osoby samotne oraz małżeństwa nieposiadające dzieci mogą liczyć na dopłatę w wysokości 10 proc. wartości odtworzeniowej. Natomiast jeśli w rodzinie jest co najmniej jedno dziecko, wówczas dopłata wzrasta do 15 proc. Single mogą liczyć na 10 procent dopłaty do kredytu z budżetu państwa Kiedy klient ma zgłosić się do banku, do doradcy, na jakim etapie formalności? Już z umową z deweloperem? Ubiegając się o dopłatę, niezbędne jest złożenie wniosku kredytowego. Oznacza to, że musimy mieć podpisaną umowę deweloperską i dokumenty potwierdzające dochody. Dopiero wtedy możemy złożyć wniosek kredytowy i rozpocząć całą procedurę ubiegania się o kredyt i dopłatę. O co będzie pytał bank rodzinę? Jak sprawdzi, czy mieszkanie kwalifikuje się do dopłaty? Jakie wymogi musi spełnić lokal? Parametry dotowanej nieruchomości – cena, powierzchnia, lokalizacja – bank będzie weryfikował na podstawie zapisów umowy deweloperskiej. Te informacje muszą znaleźć się w tym dokumencie i jest to jedyne źródło informacji dla banku o nabywanym mieszkaniu. Weryfikacja kredytobiorcy odbywa się w dużej mierze na podstawie oświadczeń składanych przez samych klientów. Bank nie ma możliwości, ani narzędzi, aby sprawdzić, czy wcześniej rzeczywiście nie byliśmy właścicielami innej nieruchomości. W przypadku deklaracji o liczbie dzieci bank może wymagać np. aktów urodzenia. Ustawa nie przewiduje jakiejś szczególnej formy weryfikacji klienta i jego sytuacji rodzinnej czy majątkowej. To banki decydują, w jakiej formie kredytobiorca będzie sprawdzany. Warto jednak mieć świadomość odpowiedzialności w przypadku złożenia fałszywego oświadczenia. Oprócz odpowiedzialności karnej, należy liczyć się z tym, że w przypadku podania nieprawdziwych informacji, bank wypowie umowę kredytową oraz konieczne będzie zwrócenie otrzymanej dopłaty. Rodzina nie ma wkładu własnego, czy dopłata z MdM wystarczy, aby klient wywiązał się z tego obowiązku? Rekomendacja S mówi o tym, że w 2014 roku kwota udzielonego kredytu nie może być wyższa niż 95 procent wartości nieruchomości. Ubiegając się o kredyt MdM, zaciągamy zobowiązanie pomniejszone o otrzymaną dopłatę. Oznacza to, że nasz dług będzie niższy niż wymogi Rekomendacji S i, nawet nie posiadając wkładu własnego, będziemy mogli otrzymać kredyt. Kiedy i na czyje konto trafi dopłata z budżetu państwa? Dopłata w ramach MdM zawsze wypłacana jest jako ostatnia część zapłaty dla dewelopera. Płatności realizowane są w następującej kolejności: – wkład własny – jeśli klient go ma; – kredyt mieszkaniowy; – dopłata w ramach MdM. Dopłata, podobnie jak kredyt, trafia bezpośrednio na konto dewelopera lub na rachunek powierniczy, jeśli taki jest dla inwestycji prowadzony. Jaki jest najkrótszy czas, na jaki trzeba się zadłużyć, by dostać dopłatę? Minimalny okres kredytowania MdM to 15 lat. Nie ma możliwości zaciągnięcia kredytu na okres krótszy. Problem z okresem kredytowania może pojawić się w przypadku, gdy do kredytu jako współkredytobiorca przystępują rodzice. Banki udzielają kredytów z reguły do 70. roku życia najstarszego z kredytobiorców. Jeśli jedno z rodziców jest w wieku powyżej 55 lat, może się wówczas okazać, że udzielenie kredytu będzie niemożliwe. Z jednej strony ustawa nie pozwala, aby wnioskować o krótszy niż 15 lat okres spłaty, a z drugiej strony, z uwagi na wewnętrzne regulacje banków, niedopuszczalna może być sytuacja, aby suma wieku i okresu kredytowania przekroczyła 70 lat. W takiej sytuacji można liczyć na odstępstwo ze strony banku albo poszukać instytucji, która udziela kredytu np. do 80. roku życia. Czy można kredyt spłacić wcześniej? Kredyt w ramach „Mieszkania dla młodych" można spłacić w każdej chwili. Ustawa mówi, że należy zadłużyć się na minimum 15 lat, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby spłacić zobowiązanie dużo wcześniej. Nie tracimy wówczas dopłaty, jak dzieje się to w przypadku sprzedaży mieszkania w ciągu pięciu lat od jego nabycia. Należy jednak jeszcze pamiętać o opłacie za wcześniejszą spłatę, którą mogą wprowadzić banki. Wcześniejsza spłata jest dozwolona, ale będzie się wiązać z dodatkowymi kosztami. Ile minimalnie trzeba pożyczyć, aby dostać dopłatę? Na ile procent wartości lokalu? Kwota udzielonego kredytu w ramach „Mieszkanie dla młodych" nie może być niższa niż 50 procent ceny nabywanej nieruchomości. Co oferują banki w ramach MdM? Jakie są warunki kredytów? Przez pierwsze dwa tygodnie działania „Mieszkania dla młodych" na rynku kredyt  z dopłata miały  w swojej ofercie dwa banki: Pekao SA i PKO BP. W obu przypadkach oferty w MdM były droższe niż oferty standardowe. W banku Pekao SA możemy liczyć na marżę na poziomie 1,99 p.p. i prowizję w wysokości 1,99 proc. Tymczasem w standardowej ofercie dla kredytów w złotych marże wynoszą od 1,54 do 1,69 proc.,  w zależności od kwoty kredytu. Należy jednak pamiętać, że łączny koszty kredytu w MdM, pomimo wyższej marży, będzie znacząco niższy. Po pierwsze, pożyczamy o około 10-15 procent mniej, a także od tej niższej kwoty płacimy odsetki. Zatem sumując wszystkie wydatki w całym okresie spłaty, kredyt MdM będzie tańszy. W przypadku PKO BP oferta MdM także jest droższa o 0,1 p.p. od oferty standardowej. Oferta standardowa zależy od wysokości wkładu własnego, a marże wynoszą 1,3–1,7. Jednak także z uwagi na niższą kwotę zadłużenia kredyt w ramach MdM  będzie tańszy od tego bez dopłaty do wkładu własnego.

Więcej kredytów hipotecznych

Ostatnie miesiące 2013 roku przyniosły wzrost liczby nowych umów kredytowych. Oto główne przyczyny ożywienia 1. Niskie stopy procentowe – cykl cięć został rozpoczęty w listopadzie 2012 roku, a zakończył się w lipcu 2013 roku. Główna stopa procentowa została obniżona z 4,75 do rekordowo niskiego poziomu 2,5 proc. Wraz z nią spadł WIBOR 3M, który od kilu miesięcy utrzymuje się na poziomie około 2,7 proc. Niższy WIBOR oznacza niższą ratę, a zarazem wyższą zdolność kredytową, przez co skutkuje wzrostem dostępności kredytów hipotecznych. 2. Koniec kredytów na 100 proc. wartości nieruchomości – kredyty bez wkładu własnego były dostępne tylko do końca grudnia 2013 r. Obecnie, aby skredytować mieszkanie, trzeba mieć przynajmniej 5 proc. środków własnych. Osoby nieposiadające oszczędności musiały się pośpieszyć, aby transakcję przeprowadzić do końca roku. 3. Obawa przed wzrostem cen mieszkań – nabywcy przestali czekać na dalsze spadki cen mieszkań, tym bardziej że w zależności od lokalizacji można odnotować niewielkie zwyżki cen mieszkań już od drugiego kwartału 2013 roku. Nowy rok może przynieść kolejne zwyżki spowodowane między innymi zwiększonym popytem. Nie powinny być one jednak większe niż 2–3 proc. w ciągu całego roku. 4. Obawa przed dalszym wzrostem marż – podwyżki marż obserwujemy już od dłuższego czasu i sytuacja raczej nie ulegnie poprawie. Wręcz przeciwnie, należy się spodziewać, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy marże mogą wzrosnąć do poziomu około 2 proc.  z obecnego 1,7–1,8 proc. —źródło: DK Notus
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL