Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Archeologia

Miasto pod miastem

Skarabeusz — amulet faraona Amenhotepa III znaleziony w ruinach Gezer / Samuel Wolff, Tel Gezer Excavations
materiały prasowe
Pod ruinami starożytnego miasta w Izraelu archeolodzy odkryli w œlady starszego osiedla — pochodzšcego z XIV w. p. n. e.
— Miasto Gezer było ważnym oœrodkiem na skrzyżowaniu szlaków handlowych między Azjš i Afrykš — powiedział portalowi LiveScience Steven Ortiz, biblista z Południowozachodniego Seminarium Duchownego Baptystów w Fort Worth w Teksasie. Ortiz wraz z Samuelem Wolffem z Urzędu Starożytnoœci Izraela kierował wykopaliskami. Swoje znaczenie od epoki bršzu miasto zawdzięczało położeniu wzdłuż Via Maris. Tak współczeœnie nazywany jest „Szlak Filistynów", starożytna droga karawan, która łšczyła Egipt, Syrię, Anatolię i Mezopotamię. Miasto przez cały okres swej œwietnoœci przechodziło z ršk do ršk. Należało do kraju Kanaan, Egiptu i Asyrii. Ok. X wieku p. n. e trafiło pod władzę króla Izraela Salomona. Otrzymał je jako dar od faraona w podziękowaniu za poœlubienie jego córki.
Stanowisko archeologiczne Gezer znane jest mniej więcej od stulecia, ale większoœć zabytków wykopanych w tym miejscu pochodzi z okresu między X a VIII w. p. n. e. To tu odkryte zostały m.in. jedne z największych podziemnych tuneli wodnych starożytnoœci. Prawdopodobnie używane do dostarczania wody do miasta podczas licznych wojen. W trakcie wykopalisk w lecie Ortiz i Wolff odkryli œlady jeszcze starszego miasta, niż z czasów Salomona. Wœród odsłanianych warstw natrafili na pochodzšcš z XIV w. p. n. e. Archeolodzy znaleŸli skarabeusza, amulet faraona Amenhotepa III, dziadka Tutanchamona. Odkryte zostały również kawałki ceramiki charakterystycznej dla Filistynów. W tym okresie miasto wchodziło w skład kraju Kanaan, który w tym okresie był zależny od Egiptu. — Wyniki sš zgodne z tym, co uczeni podejrzewali — powiedział Andrew Vaughn, biblista, dyrektor wykonawczy American Schools of Oriental Research, który nie brał udziału w badaniach. — To, że znaczšce miasto dla biblijnych królestw Izraela i Judy ma starszš historię i że odegrało ważnš rolę politycznš i militarnš wczeœniej, nie jest żadnym zaskoczeniem. Ten, kto nie władał Gezer, nie kontrolował szlaku handlowego wschód-zachód. W okresie rzymskim miasto straciło znaczenie, podupadło i już nigdy nie podŸwignęło się z ruin. Szlak handlowy został przeniesiony gdzie indziej. — na podst. LiveScience
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL