Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rozmaitoœci

Muzeum Polskiemu w Rapperswilu grozi eksmisja

Creative Commons Attribution 3.0 Unported License
Muzeum Polskie w Rapperswilu w Szwajcarii może zostać eksmitowane z XIII-wiecznego zamku nad Jeziorem Zuryskim. Pierwsze decyzje szwajcarskich władz majš zapaœć w styczniu 2014 roku
- Do niedawna władze miejskie Rapperswilu nie kwestionowały obecnoœci Muzeum Polskiego w Rapperswilu, które od ponad 140 lat mieœci się w tutejszym XIII-wiecznym zamku nad Jeziorem Zuryskim" - mówi dyrektor Muzeum Polskiego w Rapperswilu Anna Buchmann. Decyzję o przyszłoœci polskiej placówki ma podjšć powołany przez władze w Rapperswil zespół, który zbierze się w tej sprawie w styczniu 2014 r. - Nowo powołane gremium ma opracować kolejny plan zagospodarowania zamku. Majš w nim również zasiadać przedstawiciele muzeum, ambasady Polski i ministerstwa kultury. Jednak obecnoœć Muzeum Polskiego na zamku nie jest już oczywistoœciš. Można się liczyć z faktycznš likwidacjš muzeum w pomieszczeniach zamku - mówi Buchmann. Przypomina też słowa prezydenta Rapperswilu Ericha Zollera, który w wypowiedzi dla gazety "Neue Zuercher Zeitung" powiedział, że "muzeum w tradycyjnym znaczeniu, przedstawiajšce polsko-szwajcarskie zwišzki, nie będzie więcej na zamku w Rapperswilu". W proteœcie przeciwko ewentualnej eksmisji muzeum opublikowało na swojej stronie internetowej oœwiadczenie-petycję. "Wydaje się, że sprawa obecnoœci Muzeum Polskiego na zamku w Rapperswilu jest przesšdzona. Żałujemy bardzo, że wbrew cišgle powtarzanym przez władze miasta i gminy Rapperswil zapewnieniom o pozostawieniu muzeum na zamku, włodarze miasta w cišgu kilku miesięcy nagle zmienili swoje zdanie" - podkreœla muzeum.
Muzeum przypomina też, że od wielu lat "z naukowš dokładnoœciš dokumentowało historię zwišzków Szwajcarii z Polskš i krajami Europy Wschodniej i zgromadziła ważne dla naukowców archiwa". Muzeum posiada cenne zbiory etnograficzne, numizmatyki, grafiki, malarstwa współczesnego i pamištek historycznych. Historia placówki sięga 1870 r. Miejsce to stało się azylem dla polskich uchodŸców politycznych, miejscem pamięci narodowej wygnańców, kolebkš nowych idei społecznych i politycznych. Obecnie muzeum organizuje koncerty, odczyty, sympozja, konferencje naukowe - pełnišc funkcję instytucji propagujšcej wiedzę o Polsce i jej kulturze. Petycję, która dostępna jest na stronie internetowej, podpisało do tej pory ponad 5,6 tys. osób i instytucji. Muzeum apeluje, by poprzeć protest przeciwko jego likwidacji w dotychczasowych pomieszczeniach na zamku. Obecnoœci polskiego muzeum w tym miejscu od 2008 r. sprzeciwia się prywatne zrzeszenie "Pro Schloss", które wystšpiło z inicjatywš przeniesienia do niego miejskiego, szwajcarskiego muzeum. Pomysł ten poparł Bruno Hug, wydawca lokalnej gazety "Obersee Nachrichten", na łamach której krytykowano obecnoœć polskiej placówki na zamku. W 2012 roku miało dojœć do podpisana nowej umowy z władzami Rapperswilu na dzierżawę przez Muzeum Polskie pomieszczeń w zamku przez 25 lat. Przewidywała ona modernizację muzeum i zmianę ekspozycji, którš miało sfinansować Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nowoczesna ekspozycja poprzez interaktywne multimedia w każdej sali muzeum ma przedstawić polskš historię i współczesnoœć na tle relacji z Szwajcariš. Prezentacja umożliwiajšca przeglšd eksponatów, dokumentów i ksišg, ale także wysłuchanie utworów muzycznych, miała być dostosowana do różnych potrzeb badacza, turysty, młodzieży i dziecka. Ministerstwo kultury zapewnia, że współpraca z Muzeum Polskim w Rapperswilu ma dla MKiDN "priorytetowe znaczenie". W ostatnich latach resort wydał ok. 1,5 mln zł na porzšdkowanie i opracowywanie zbiorów oraz na projekt i prace przygotowawcze nowej ekspozycji. "MKiDN prowadzi od kilku lat intensywne starania w celu monitorowania sprawy i zapewnienia optymalnych warunków dalszego trwania muzeum w jego historycznej siedzibie na zamku raperswilskim (...). Ze względu na oczywistš rangę sprawy, w rozwišzanie problemu zaangażowało się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Ministerstwo Spraw Zagranicznych z ambasadš Polski w Bernie, Sejm i Senat, międzynarodowe œrodowiska twórcze i polonijne" - podał resort.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL