Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komentarze

Prawda trudna i bolesna

Tomasz Krzyżak
Fotorzepa
Zbrodnia katyńska wcišż czeka na ostateczne wyjaœnienie. I to nie tylko dlatego, że Europejski Trybunał Praw Człowieka odmówił niedawno sprawiedliwoœci krewnym ofiar mordów z 1940 roku i niejako zamknšł uchylone już wczeœniej drzwi do historycznych rozliczeń. Okazuje się, że i na krajowym podwórku jest w tej sprawie jeszcze sporo do zrobienia i wyjaœnienia.
Rozumiem rozgoryczenie częœci rodzin ofiar, które stopniowo odkrywajš to, co się stało ze szczštkami ich bliskich. Nikt nie mówił im np., że w latach 90., podczas ekshumacji w ówczesnym ZSRR, od niektórych ciał oddzielono zęby, fragmenty szczęk, złote zęby i protezy dentystyczne. Nie wyrzucono ich na szczęœcie do kosza, tylko umieszczono w koœciele – w miejscu, w którym upamiętniono wszystkie ofiary tej potwornej zbrodni. Nie przemawia do mnie jednak argument, że rodzin nie powiadamiano tylko dlatego, by nie wyjaskrawiać „makabry". Tak samo nie rozumiem tego, dlaczego pamištki po zamordowanych oficerach, które kilka lat temu państwo polskie odkupiło od jakiegoœ handlarza na targowisku staroci, do dziœ leżš zamknięte w magazynach i pokrywajš się kurzem. Skandalem – innego słowa nie znajduję – jest to, że czaszki bohaterów wydobyte z ich mogił w Katyniu, Ostaszkowie czy w Charkowie po prostu zaginęły. Nie ma ich, a te, których los jest nam znany, znaleziono przypadkiem ukryte w jakiejœ skrzyni.
O ilu takich sprawach wcišż nie wiemy? Co jeszcze ukrywa się przed rodzinami, opiniš publicznš? Chciałbym znać odpowiedzi na te pytania. Chciałbym, by Polska, jej rzšd i instytucje odpowiedzialne za upamiętnienie bohaterów wreszcie wszystko wyjaœniły. Po 73 latach, jakie upłynęły od zbrodni, po prawie 25 latach wolnej Polski mamy prawo się tego domagać. Ufam, że skrzętnie skrywane dziœ pamištki znajdš się w powstajšcym w bólach nowym Muzeum Katyńskim – jesteœmy to winni tym, których z premedytacjš zgładzono w katyńskich lasach. Katyń to wcišż otwarta i krwawišca rana. Nie zabli Ÿni się jednak, jeœli nie poznamy prawdy. Trudnej i bolesnej.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL