Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Lufthansa po odejściu prezesa

Bloomberg
Zostawiam Lufthansę lecšcš w dobrym kierunku i gotowš rywalizować na zmieniajšcym się rynku. W żadnym wypadku nie uciekam. Tak skomentował swojš decyzję ustępujšcy prezes Lufthansy, Christoph Franz na spotkaniu z analitykami we Frankfurcie.
Dodał, że zamierza pozostać na stanowisku do końca swojego kontraktu, czyli do maja 2014 roku. Podsumowujšc swojš kadencję podkreœlił, że kluczowym zadaniem jego prezesury było przygotowanie przewoŸnika do konkurowania na europejskim niebie w tak trudnym czasie. Według raportu IATA Europa mimo oznak ożywienia dalej jest na samym końcu jeœli chodzi o rentownoœć linii lotniczych. 1,8 proc rentownoœci to niewiele i jakiekolwiek np. zamieszanie, na przykład wzrost cen ropy jest w stanie „przejeœć" wypracowane zyski. Zdaniem Franza program SCORE, dzięki któremu Lufthansa ma do 2015 roku oszczędzić 1,5 mld euro jest dla wielu pracowników bolesny, ale konieczny. —Ale cięcia muszš być przeprowadzane tak, aby 103 miliony pasażerów Lufthansy jakich przewieziemy w 2013 roku chciało wracać na nasze pokłady. Dlatego z jednej strony szukamy oszczędnoœci, ale z drugiej strony Lufthansa bardzo mocno inwestuje. Nasz portfel zamówień do 2020 roku to ponad 230 samolotów- mówił Christoph Franz. Nowe maszyny majš pozwolić na docelowš redukcję zużycia paliwa do poziomu 2,9 l/100 pasażero/km (w chwili obecnej ta wartoœć wynosi 4,06 l). Kolejny kosztowny projekt to modernizacja kabin premium – biznes i pierwszej. Wszystkie inicjatywy z tym zwišzane to w sumie ponad 3 mld euro na przestrzeni trzech lat. Według Franza zapewnienie wyższej jakoœci, niż konkurencja jest dla przewoŸnika absolutnie kluczowe. Operujšc z Niemiec, gdzie koszty pracy sš wysokie, jedynš szansš dla Lufthansy jest konkurowanie jakoœciš – ambicjš niemieckiego przewoŸnika jest zostanie pierwszš „pięciogwiazdkowš" liniš w Europie. — Po stronie wyzwań pozostaje jednak przekonanie załogi do zmian i wyrzeczeń. Niektórzy mogš powiedzieć – hej, ale przecież przynosimy zyski, dlaczego mamy oszczędzać? Nie wszyscy sš do tego procesu entuzjastycznie nastawieni, zwłaszcza, że czasem prosimy pracowników o zaciœnięcie pasa. To samo zrobił zarzšd – obcięliœmy sobie pensje, aby pokazać jak jesteœmy zdeterminowani do wprowadzenia zmian powiedział Franz komentujšc pytanie o nastroje w firmie. Kolejnš ważnš dziedzinš jest siatka połšczeń. Strata Lufthansy na rejsach krótkodystansowych, czyli europejskich wynosi obecnie ok. 300 mln euro rocznie. Dlatego też przewoŸnik podjšł decyzję o przeniesieniu wszystkich operacji spoza centrów przesiadkowych we Frankfurcie i Monachium do niskokosztowego Germanwings.
Franz podkreœlił jednoczeœnie znaczenie umów o joint-venture na trasach długodystansowych Franz. Jego zdaniem pomagajš one kształtować politykę cenowš, oraz podaż na kluczowych rynkach. W chwili obecnej Lufthansa posiada takie umowy z Air Canada, amerykańskim United i z japońskš ANA. Między innymi z tego także powodu połšczenia do Japonii i do Ameryki Północnej sš jednymi z najbardziej dochodowych. Niemcy nie ukrywajš, że rynek polski jest dla nich bardzo ważny. Goetz Ahmelmann, wiceprezes Lufthansy odpowiedzialny za rynki europejskie zadeklarował dalszy wzrost oferowania. PrzewoŸnik zamierza podstawiać w Polsce większe maszyny oraz chce zwiększyć liczbę połšczeń z portów regionalnych. To właœnie w regionach Lufthansa widzi największe pole do popisu. Według ostrożnych szacunków niemiecka linia będzie chciała utrzymać minimum dziesięcioprocentowy wzrost w ujęciu rocznym. Pytany o możliwoœć dalszego zwiększenia obecnoœci w innych portach lotniczych powiedział że aktualnie nie majš w planach uruchomienia połšczeń czy to z Lublina, Łodzi, Szczecina czy Bydgoszczy. - Krzysztof Moczulski, lotnictwo.net.pl
ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL