Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Hajda na hejtera!

Niektórym wydaje się, że œrodkiem zaradczym na zanieczyszczenie basenu kšpielowego jest jego likwidacja - pisze Jacek Kędzierski o najnowszym orzeczeniu NSA w sprawie ujawniania danych osób, które dokonały obraŸliwych wpisów w internecie
Kim jest "hejter" i komu przylepia się tę etykietkę nie miałem pojęcia. Sam zyskałem okreœlenie "hejter", kiedy na pewnym portalu społecznoœciowym zaprezentowałem poglšd zaledwie przeciwny od prezentowanego tam przez poprzednika. Jego poplecznicy przylepili mi łatkę "hejtera". To mnie zmusiło do ustalenia co to takiego "hejteryzm". Zajrzałem więc do encyklopedii elektronicznej i ustaliłem, że: "Hater lub hejter (czyt. [hejter]) – internauta, który na każdym kroku wyraża swoje niezadowolenie, nienawiœć w stosunku do wszystkich i do wszystkiego. "Hater" przeglšda blogi czy fora internetowe i zamieszcza negatywne komentarze na temat osób lub rzeczy, niezależnie czy w rzeczywistoœci komentowana osoba czy rzecz jest pozytywna czy nie. "Hejter" wszczyna kłótnie, obrzuca innych obelgami, próbuje wszystkich rozzłoœcić swoimi komentarzami i wpisami, "minusuje" filmy lub inne materiały umieszczone przez kogoœ innego.  Zazwyczaj nienawiœć "hejtera" wynika z jego niepowodzeń życiowych lub wprost ze złoœliwoœci lub zazdroœci z czyichœ dokonań. Nierzadko "hater" jest na tyle zdeterminowany by umieœcić negatywny komentarz, że zakłada wiele kont w serwisie, by jak najbardziej zaszkodzić autorowi treœci lub innym internautom."
Oczywiœci, moje "zachowanie w sieci" a w szczególnoœci na owym portalu nic z uprawianiem "heteryzmu" nie miało wspólnego. Przypadek mój podaję, by zobrazować jak bardzo rozległe jest to okreœlenie. Istnienie "hejteryzmu" zawdzięczamy stanowi psychicznemu sprawcy z jednej strony, z drugiej zaœ po prostu temu, że istnieje internet i możliwoœć nieograniczonego umieszczania wpisów "nieskrępowanej niczym treœci". Jeden z amerykańskich sędziów, specjalizujšcy się w orzekaniu w sprawach "wirtualnych" porównał internet do basenu kšpielowego, do którego ktoœ wprowadził nieco uryny...  Wprowadzić było łatwo, usunšć znacznie trudniej, a najtrudniej ustalić sprawcę. Niektórym wydaje się, że œrodkiem zaradczym na zanieczyszczenie basenu kšpielowego jest jego likwidacja. Najnowsze orzeczenie Naczelnego Sšdu Administracyjnego (sygn. akt: I OSK 1666/12) wydaje się być poszukiwaniem metod usuwania z "wirtualu" owych zanieczyszczeń. NSA orzekł, że nie tylko sšd czy prokuratura ma prawo żšdać danych osób, które dokonały obraŸliwych wpisów w internecie. Każda firma czy osoba fizyczna ma prawo żšdać od serwisu internetowego adresów e-mail i numerów IP powišzanych z obraŸliwymi wpisami. Wyrok niweczy zasadę "anonimowoœci w sieci", do tej pory powszechnie postrzeganš jako zasada "wirtualu". Osobiœcie uważam, że nie tędy droga. Rozwišzaniem jest ustalenie zasady, że za treœć wpisów na portalu internetowym ponosi jego właœciciel. Na nim powinien spoczywać obowišzek dbania, by pojawiajšce się na nim treœci pozbawione były zanieczyszczeń. Na prawidłowo prowadzonym portalu obraŸliwe wpisy nie majš prawa się pojawiać. To orzeczenie NSA niesie ze sobš wiele zagrożeń. Na pierwszy plan wysuwa się zamach na wolnoœć słowa w internecie i sšdowe cenzurowanie zamieszczanych tam wypowiedzi. Jest znakiem czasu, że pierwszš personš w prasie łódzkiej, która wygłasza peany na temat "antyhejterowego" orzeczenia jest nie kto inny jak lokalny polityk  PO i senator z ramienia tej partii. On po prostu nie chce, aby na jego temat w rzeczywistoœci wirtualnej pojawiały się nieprzychylne mu komentarze i orzeczenie NSA powitał z radoœciš, aczkolwiek mam wštpliwoœci, czy do końca zrozumiał jego treœć. Pachnie zatem cenzurš "wirtualu" i to cenzurš z powodów politycznych, wykorzystywanš do tego, aby tępić przeciwników politycznych. W zwišzku z tym pojawia się kolejne zagrożenie. Nastšpi wysyp spraw o "hejteryzm"  w następstwie stanu psychicznego przeciwnego do osób, które go uprawiajš. Co mam na myœli? Znacie Państwo zapewne  piosenkę W. Młynarskiego o pewnym urzędniku pocztowym. "Mała poczta w małym mieœcie i na poczcie mała przerwa. Kasjer szybkę przymknšł wreszcie, plik banknotów liczyć przestał. Rozrzucone dokumenty, w szklance po herbacie — denko... A on czujny, a on spięty, obserwuje swe okienko. Wtem otworzył. W przód się rzuca i zaprychał, i zatupał, i zakrzyknšł co sił w płucach: "Kto powiedział "Kasjer dupa"?!" On właœnie popadł w stan psychiczny przeciwny do  stanu, w którym "hejter" się znajduje. I tak trwało to podejrzewanie wszystkich i wszędzie o małomiasteczkowe sianie nienawiœci, o "heteryzm". "Kasjer krzyczał tak z pół roku, po okresie zaœ półrocznym, z urzędowym błyskiem w oku, wezwał go naczelnik poczty i powiada zły okropnie: "Co pan się kompromituje? Nikt się aż do tego stopnia panem nie interesuje, żeby w takim mieœcie małym, wołać wœród tych much, w upale, wołać - choćby dla kawału: "Kasjer... prawda... i tak dalej"." Niestety, NSA wydajšc swoje orzeczenie nie poszedł w œlady owego naczelnika poczty, a raczej okazał się spolegliwy wobec kasjera. CV Jacek Kędzierski - adwokat z Łodzi
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL