Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Pół miliona głosów przeciw reformie

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców zebrała już wystarczajšcš liczbę podpisów pod wnioskiem o referendum dotyczšcym reformy wprowadzajšcej szeœciolatki do szkół
Według naszych informacji Fundacja Rzecznik Praw Rodziców doliczyła się już przeszło 500 tysięcy głosów pod obywatelskim wnioskiem o referendum dotyczšcym polskiego systemu oœwiaty. To oznacza, że teraz będzie musiał się zajšć nim Sejm. W głosowaniu posłowie zadecydujš czy referendum, o które wnioskowali obywatele odbędzie się czy też nie. Podstawowe pytanie tego plebiscytu dotyczy reformy obniżajšcej wiek szkolny. Społeczeństwo miałoby odpowiedzieć czy jest za zniesieniem tego obowišzku dla szeœciolatków. Zgodnie z ostatnimi propozycjami rzšdu od wrzeœnia 2014 r. do I klas majš pójœć obowišzkowo szeœciolatki urodzone w pierwszej połowie 2008 r. W referendum padajš także cztery inne pytania: o zniesienie obowišzkowej zerówki dla pięciolatków, o przywrócenie starych podstaw programowych w liceach ogólnokształcšcych, o powrót do modelu szkolnictwa składajšcego się z oœmioletniej szkoły podstawowej i czteroletnich szkół œrednich, o wprowadzenie ustawowych rozwišzań, które powstrzymałyby likwidację publicznych szkół i przedszkoli. Według naszych informacji zebrane przez fundację podpisy trafiš do sejmu 12 czerwca w południe. – Obecnie ustalamy termin z marszałek sejmu Ewš Kopacz – powiedziała nam Karolina Elbanowska prezes fundacji. Dodała, że fundacje będzie starała się o spotkanie z premierem Tuskiem. – Liczymy na to, że szef rzšdu znajdzie czas by spotkać się przedstawicielami obywatelskiej inicjatywy, która znalazła przeszło pół miliona zwolenników – przekonuje Elbanowska. Przypomina też, że tuż po objęciu resortu edukacji przez Krystynę Szumilas, działacze fundacji codziennie, przez trzy miesišce, próbowali umówić się z niš na spotkanie. Szumilas jednak nie odpowiedziała na ich proœby.
Reforma obniżajšca wiek szkolny z roku na rok budzi coraz większy sprzeciw społeczny. W minionym tygodniu informowaliœmy o tym, że przeciwko tym zmianom wystšpiła krajowa sekcja oœwiaty NSZZ „Solidarnoœć" zrzeszajšca ok. 70 tys. nauczycieli oraz pracowników administracyjnych szkół. Zwišzkowcy „S" przekonujš, że to rodzice powinni podejmować decyzję o posłaniu szeœciolatka do szkoły. Stanowczo przeciwko tym zmianom wypowiedział się ostatnio, także Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Pedagodzy stwierdzili, że braki w przygotowaniu szkół pod względem prawnym, kadrowym i organizacyjnym sš drastyczne. Wskazywali na problemy zwišzane z przygotowaniem nauczycieli do zajmowania się szeœciolatkami czy ograniczone możliwoœci szkół dotyczšce opieki nad dziećmi po lekcjach. O tym jak społeczeństwo jest przeciwne tym zmianom najlepiej œwiadczš liczby. Rodzice już od 2009 r. mogš posyłać do szkół szeœciolatki, jednak odsetek tych którzy skorzystali z takiej możliwoœci nigdy nie przekroczył 20 proc. W ostatnim czasie rodziców zainteresowanych tš opcjš ubywa, mimo że resort edukacji od kilku miesięcy prowadzi bardzo intensywnš kampanię promujšcš posyłanie szeœciolatków do szkół, a wiele samorzšdów prowadzi politykę oœwiatowa, która niekiedy wręcz przymusza rodziców do posyłania szeœcioletnich dzieci do szkół. Rzšd już kilkakrotnie przekładał termin wejœcia w życie reformy obniżajšcej wiek szkolny. Według pierwszych założeń miała ona wejœć w życie w 2009 r. Po protestach przełożono jej termin na 2012 r., z niego także rzšd się wycofał bo szkołom groziła kumulacja w pierwszych klasach dwóch roczników uczniów. Nowa datš miał być 2014 r., ostatnio premier jednak zliberalizował i ten zapis, ograniczajšc ten obowišzek tylko do dzieci urodzonych w pierwszej połowie 2008 r.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL